MKB10 - međunarodna klasifikacija bolesti Novi online šifrarnik bolesti, standardiziran prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Ovaj alat će uvelike olakšati posao doktorima. /web/app.php/ Sadržaj MKB-10 Rad na Desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) počeo je 1983. godine u ženevi uz pomoć devet klasifikacionih centara širom sveta, koji pokrivaju svoja jezička područja.... http://www.mkb10.rs/web/app.php/novosti/4/sadrzaj-mkb-10 Objašnjenja i skraćenice Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... http://www.mkb10.rs/web/app.php/novosti/20/objasnjenja-i-skracenice Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... http://www.mkb10.rs/web/app.php/novosti/21/medunarodna-klasifikacija-bolesti-mkb MKB10 - međunarodna klasifikacija bolesti napokon online!! Nakon dugo vremena doktori na našem području imaju pristup online alatu za međunarodnu klasifikaciju bolesti. Pomoću ovog šifrarnika doktori će da dođu do šifre bolesti mnogo brže,... http://www.mkb10.rs/web/app.php/novosti/23/mkb10-medunarodna-klasifikacija-bolesti-napokon-online