Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija
11.03.13

Sadržaj MKB-10

Rad na Desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) počeo je 1983. godine u ženevi uz pomoć devet klasifikacionih centara širom sveta, koji pokrivaju svoja jezička područja. Uključene su bila u rad i mnoge specijalističke grupe i tako je pripremljen i štampan preliminarni predlog ove klasifikacije 1984. i 1986. godine. Predloga je bilo raznih, ali je Svetska zdravstvena organizacija zadržala dosadašnju tradicionalnu strukturu uz zamenu dosadašnjih numeričkih šifara alfanumeričkim, i sa mnogo više dijagnoza i detaljisanja (potkategorija).
Konačno je Deseta revizija bila predstavljena 1989. godine i usvojena od strane 43. Skupštine Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Detaljniji istorijat rada na klasifikacijama bolesti počev od 1983. godine pa do usvajanja Desete revizije MKB dat je u Knjizi 2 Uputstva za primenu klasifikacije, čiji je ona sastavni deo.

Sadržaj

Deseta revizija MKB Svetske zdravstvene organizacije satoji se iz tri knjige. Knjiga 1 obuhvata sistemsku klasifikaciju podeljenu na 22 grupe, sa tri šifarska mesta i sa njihovim modalitetima – sa četvorošifarskim mestom od 0 do 99. .

Knjiga 2 sadrži detaljna uputstva za upotrebu Klasifikacije, šifriranje uzroka smrtnosti i istorijski prikaz klasifikacija bolesti. .

Knjiga 3 sadrži alfa-abecedni indeks za sve klasifikovane dijagnoze, stanja i pojmove.

Opšte karakteristike i sadržaj MKB-10

Glavna inovacija u Desetoj reviziji MKB je korišćenje alfanumeričke šeme šifriranja sa jednim slovom koje slede tri broja na nivou šifre sa četiri mesta. Na ovaj način je više nego udvostručen okvir za šifriranje u odnosu na Devetu reviziju i omogućeno je da većina grupa ima jedno slovo ili više slova, od kojih svako omogućava 100 kategorija sa tri mesta.
Od 26 mogućih slova u abecedi (engleski alfabet) korišćeno je 25, s tim što je slovo „U” ostavljeno prazno za buduće dopune i izmene i za eventualno periodično klasifikovanje u cilju rešavanja problema koji se javljaju na nacionalnom i internacionalnom nivou između revizija.

Kao opredeljenja, neke kategorije sa tri mesta su ostavljene prazne za buduća proširenja i reviziju, s tim što ovaj broj varira prema grupama. Grupe sa primarnom anatom- skom osom klasifikacije imaju manje praznih kategorija, jer se smatralo da će buduće izmene njihove sadržine po svojoj prirodi biti manje.

Dvojna klasifikacija nekih dijagnoza

Deseta revizija MKB zadržala je jednu novinu iz Devete revizije koja obezbeđuje dve šifre za neke dijagnostičke opise koji obuhvataju elemente informacije kako o lokalizovanoj manifestaciji ili komplikaciji, tako i o opšte generalizovanom procesu osnovne bolesti.
Jedna šifra, označena sa krstićem (+), nalazi se u onom delu Klasifikacije u kome je dijagnostički opis dat u skladu sa uobičajenim principima MKB, tj. u delu koji se odnosi na osnovnu bolest, a druga šifra, označena sa zvezdicom (*), nalazi se u onom delu Klasifikacije koje obuhvata organske sisteme na koje se odnosi manifestacija ili komplikacija. Tako, tuberkulozno zapaljenje moždanica ima šifru sa krstićem u Grupi infektivnih i parazitarnih bolesti, a šifru sa zvezdicomu Grupi koja obuhvata bolesti nervnog sistema.

Standardi i definicije zdravlja

Definicija živorođenja i smrti ploda zadržane su iz Devete revizije i nalaze se u posebnom poglavlju „Definicije”.

Liste za tabeliranje smrtnosti i oboljevanja

Kako je potpuna lista sa četiri šifarska mesta MKB, pa čak i lista sa tri šifarska mesta, isuviše dugačka da bi bila predstavljena u svojoj statističkoj tabeli, rutinska statistika koristi uglavnom skraćenu tabelarnu listu koja izdvaja i naglašava pojedinačna stanja, a grupiše druga. Lista opšte smrtnosti sadrži 103 dijagnostička entiteta.

Lista za smrtnost odojčadi i smrtnost deteta sadrži 67 za ovaj uzrast specifičnih dijagnostičkih entiteta. Lista za tabeliranje oboljevanja sadrži 298 pojedinačnih dijagnoza ili grupisanih dijagnostičkih entiteta.
Liste za tabeliranje smrtnosti i oboljevanja sastavni su deo MKB i predstavljaju jedinstven standard SZO koristeći šifre samo sa tri šifarska mesta.

Porodica klasifikacije

Deseta MKB– Knjiga 1, 2, i 3 – predstavlja osnovnu klasifikaciju iz koje su izvedene klasifikacije prilagođene za određene oblasti medicine i specijalnosti, koje čine porodicu klasifikacija: stomatologija, onkologija, dermatovenerologija, neurologija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija, pedijatrija i opšta medicina.

Međunarodna nomenklatura bolesti

MKB treba razlikovati od Međunarodne nomenklature bolesti (MNB) kojom se obezbeđujepo jedan naziv za svaki entitet bolesti. MNB je usvojena 1975 godine i ima pet tomova posebne publikacije.

Novosti

  • 09.04.13

    MKB10 - međunarodna klasifikacija bolesti napokon online!!

    Nakon dugo vremena doktori na našem području imaju pristup online alatu za međunarodnu klasifikaciju bolesti. Pomoću ovog šifrarnika doktori će da dođu do šifre bolesti mnogo brže,... više

Odaberite klasifikaciju: