Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A02.0Zapaljenje tankog creva izazvano salmonelama - Enteritis salmonellosa

A04.5Zapaljenje creva, uzročnik Campylobacter - Enteritis campylobacterialis

A04.6Zapaljenje creva, uzročnik Yersinia enterocolitica - Enteritis yersiniosa enterocolitica

A04.7Zapaljenje creva, uzročnik Clostridium difficile - Enteritis per Clostridium difficile

A08.0Zapa Zapaljenje tankog creva izazvano rotavirusima - Enteritis rotaviralis

A08.2Zapaljenje tankog creva izazvano adenovirusima - Enteritis adenoviralis

A20.3Zapaljenje moždanica izazvano bakterijama Yersinia pestis - Meningitis pestica

A28.9Zoonoza bakterijska, neoznačena - Zoonosis bacterialis non specificata

A32.1†Zapaljenje moždanica i mozga sa moždanicama izazvano listeriozom - Meningitis et meningoencephalitis listerialis

A39.0†Zapaljenje moždanica izazvano meningokokom - Meningitis meningococcica (G01*)

A54.2Zapaljenja trbušne maramice karlice i druge infekcije polno-mokraćnih puteva uzrokovane gonokokom - Pelvioperitonitis et infectiones genitourinariae gonococcicae aliae

A54.5Zapaljenje ždrela uzrokovano gonokokom - Pharyngitis gonococcica

A74.0†Zapaljenje vežnjače izazvano hlamidijom - Conjunctivitis chlamydialis (H13.1 *)

A83Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose komarci - Encephalitis viralis anophelis transmissa

A83.1Zapadno konjsko zapaljenje mozga - Encephalitis equinae accidentalis

A83.3Zapaljenje mozga St. Louis - Encephalitis St. Louis

A83.9Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose komarci, neoznačeno - Encephalitis viralis anophelis transmissa non specificata

A84Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose krpelji - Encephalitis viralis ixodibus transmissa

A84.9Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose krpelji, neoznačeno - Encephalitis viralis ixodibus transmissa non specificata

A85.0†Zapaljenje mozga izazvano enterovirusima - Encephalitis enteroviralis (G05.1*)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: