Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

R82.2Žuč u mokraći - Biliuria

K83.5Žučna cista - Cystis biliaris

H93.1Zujanje u uvu - Tinnitus

L84Žuljevitost i žulj - Callositas et clavus

A95Žuta groznica - Febris flava

A95.9Žuta groznica, neoznačena - Febris flava non specificata

P59.0Žutica novorođečeta kod prevremenog porođaja - Icterus neonati ad partum praematurum

P58.5Žutica novorođenčeta izazvana progutanom krvi majke - Icterus neonati propter sanguinem matris haustum

P59.2Žutica novorođenčeta kod drugog i neoznačenog oštećenja ćelija jetre - Icterus neonati ad laesionem hepatocellularum aliam et non specificatam

P58.3Žutica novorođenčeta kod preteranog stvaranja crvenih krvnih zrnaca - Icterus neonati polycytaemicus

P58.1Žutica novorođenčeta sa krvarenjem - Icterus neonati haemorrhagicus

P58.0Žutica novorođenčeta sa modricama - Icterus neonati propter livores

P59.8Žutica novorođenčeta usled drugih označenih uzroka - Icterus neonati propter causas alias specificatas

P59.3Žutica novorođenčeta uzrokovana inhibitorima u majčinom mleku - Icterus neonati propter inhibitores in lacte matris

P58.4Žutica novorođenčeta uzrokovana lekovima ili toksinima prenetim preko majke - Icterus neonati propter medicamenta et toxina a matre transmissus

P58Žutica novorođenčeta zbog druge prekomerne hemolize - Icterus neonati ex haemolysi excessiva alia

P58.9Žutica novorođenčeta, neoznačena - Icterus neonati non specificatus

R17Žutica, neoznačena - Icterus non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: