Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A04.5Zapaljenje creva, uzročnik Campylobacter - Enteritis campylobacterialis

A04.7Zapaljenje creva, uzročnik Clostridium difficile - Enteritis per Clostridium difficile

A04.6Zapaljenje creva, uzročnik Yersinia enterocolitica - Enteritis yersiniosa enterocolitica

H20Zapaljenje dužice i cilijarnog tela - Iridocyclitis

H22.1*Zapaljenje dužice i cilijarnog tela u drugim bolestima - Iridocyclitis in morbis aliis

H22.0*Zapaljenje dužice i cilijarnog tela u zaraznim i parazitarnim bolestima - Iridocyclitis in morbis infectivis et parasitariis

H20.2Zapaljenje dužice i cilijarnog tela uzrokovano vještačkim sočivom - Iridocyclitis lentica

K29.8Zapaljenje dvanaestopalačnog creva - Duodenitis

M31.5Zapaljenje džinovskih ćelija arterija sa reumatskim bolovima u mišićima - Arteriitis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica

I39*Zapaljenje endokarda i bolesti srčanih zalistaka u ostalim bolestima - Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis aliis

I39.8*Zapaljenje endokarda neoznačenog srčanog zaliska u drugim bolestima - Endocarditis valvulae non specificatae in morbis aliis

N48.1Zapaljenje glavića muškog uda - Balanoposthitis

N51.2*Zapaljenje glavića muškog uda u drugim bolestima - Balanitis in morbis aliis

J68.2Zapaljenje gornjih disajnih puteva izazvano hemikalijama, gasovima, dimovima i parama - Inflammatio tractus respiratorii superioris chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

B25.2†Zapaljenje gušterače izazvano citomegalovirusima - Pancreatitis cytomegaloviralis (K87.1 *)

B26.3†Zapaljenje gušterače izazvano virusom zaušaka - Pancreatitis parotitica (K87.1 *)

H68Zapaljenje i okluzija ušne tube - Otosalpingitis et occlusio tubae auditivae (Eustachii)

N34Zapaljenje i sindrom mokraćovoda bešike - Urethritis et syndroma urethrae

H01.0Zapaljenje ivice očnih kapaka - Blepharitis

N70.9Zapaljenje jajovoda i jajnika, neoznačeno - Salpingitis et oophoritis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: