Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

H50.2Vertikalna razrokost - Strabismus verticalis

B98.1Vibrio vilnifikus kao uzročnik bolesti - Vibrio vilnificus ut causa morborum

R19.2Vidljivo zmijoliko pokretanje creva - Peristalsis visibilis

B97Virusi agensi kao uzročnici bolesti - Agentes virales ut causa morborum

B07Virusne bradavice - Verrucae virales

J12.9Virusno zapaljenje pluća, neoznačeno - Pneumonia viralis non specificata

S41.7Više otvorenih rana u predelu ramena i nadlaktice - Vulnera aperta regionis deltoideae et bracchii multiplicia

L72.2Višebrojna lojna cista kože - Steatocystoma multiplex

O30Višeplodna trudnoća - Graviditas plurifetalis

P01.5Višeplodna trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče - Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum

O30.9Višeplodna trudnoća, neoznačena - Graviditas plurifetalis non specificata

O84Višeplodni porođaj - Partus multiplex

O84.9Višeplodni porođaj, neoznačen - Partus multiplex non specificatus

O84.2Višeplodni porođaj, svaki carskim rezom - Partus multiplex, omnis sectione caesarea

O84.1Višeplodni porođaj, svaki forcepsom ili vakuum-ekstraktorom - Partus multiplex, omnis forcipe sive vakuum-extractore

O84.0Višeplodni porođaj, svaki spontani - Partus multiplex, omnis spontaneus

G90.3Višesistemska degeneracija - Degeneratio multisystemica

I08.9Višestruka bolest zalistaka, neoznačena - Morbus valvulae multiplex non specificatus

I65.3Višestruka i obostrana okluzija i stenoza premoždanih arterija - Occlusio et stenosis arteriarum praercerebralium bilateralis multiplex

S63.2Višestruka iščašenja prstiju - Luxationes digitorum multiplices

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: