Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A21.0Ulce Ulcerozna tularemija žlezda - Tularaemia ulceroglandularis

A50Urođeni sifilis - Syphilis congenita

A50.9Urođeni sifilis, neoznačen - Syphilis congenita non specificata

A69.0Ulcerozno-nekrotičko zapaljenje sluznice usta - Stomatitis ulcerosa necroticans

A82.1Urbano besnilo - Rabies urbana

A95.1Urbana žuta groznica - Febris flava urbana

B83.0Unutrašnja šetajuća larva - Larva visceralis migrans

B83.4Unutrašnja pijavica - Hirudiniasis interna

C90.3Usamljeni plazmocitom - Plasmocytoma solitarium

C96.6Unifokalna histiocitoza Langerhansovih ćelija - Histiocytosis unifocalis cellularum Langerhans

D46.0Uporna anemija bez sideroblasta - Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1Uporna anemija sa prstenastim sideroblastima - Anaemia refractaria sideroblastica ringoides

D46.2Uporna anemija sa viškom blasta - Anaemia refractaria hyperblastica

D46.4Uporna neoznačena anemija - Anaemia refractaria non specificata

D46.5Uporna anemija sa slojevitom displazijom - Anemia refractaria cum dysplasia stratificata

D64.4Urođena neeritropoezna anemija - Anaemia dyserythropoietica congenitalis

D72.0Urođena anomalija belih krvnih zrnaca - Anomalia leucocytorum congenita

D74.0Urođena methemoglobinemija - Methaemoglobinaemia congenitalis

E03.0Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde sa difuznom gušom - Hypothyreosis congenitalis cum struma diffusa

E03.1Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde bez gušavosti - Hypothyreoidismus congenitalis sine struma

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: