Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q92.4Udvostručenje vidljivo samo u prometafazi - Duplicitas in prometaphasi solum visualis

S73.1Uganuće i iščašenje kuka - Distorsio et distensio coxae

S83.5Uganuće i istegnuće (prednje) (zadnje) ukrštene veze kolena - Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.4Uganuće i istegnuće (spoljašnje) (unutrašnje) pobočne veze kolena - Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S43.7Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa - Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum non specificatarum

S63.7Uganuče i istegnuće drugih i neoznačenih delova šake - Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S23.5Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova grudnog koša - Distorsio et distensio partium thoracis aliarum, non specificatarum

S83.6Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova kolena - Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S93.6Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova stopala - Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S43.6Uganuće i istegnuće grudno-ključnjačnog zgloba - Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis

S23.3Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S33.6Uganuće i istegnuće krsno-bedrenog zgloba - Distorsio et distensio articuli sacroiliaci

S53.4Uganuće i istegnuće lakta - Distorsio et distensio cubiti

S43.5Uganuće i istegnuće natplećno-ključnjačnog zgloba - Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis

S63.6Uganuče i istegnuće prsta (prstiju) šake - Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S93.5Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) stopala - Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S43.4Uganuće i istegnuće ramenog zgloba - Distorsio et distensio articuli humeroscapularis

S23.4Uganuće i istegnuće rebara i grudne kosti - Distorsio et distensio costarum et sterni

S63.5Uganuće i istegnuće ručnog zgloba - Distorsio et distensio carpi

S93.4Uganuće i istegnuće skočnog zgloba - Distorsio et distensio articuli talocruralis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: