Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

V96.2Udes jedrilice (bez motora) koja je izazvala povredu putnika

V95.3Udes komercijalne letilice sa fiksiranim krilima koja je izazvao povredu putnika

V96Udes letilice bez motora koja je izazvao povredu putnika

V95Udes letilice sa motorom koji je izazvao povredu putnika

V89Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

V93Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije izazvalo davljenje i potapanje

V96.9Udes neoznačene letilica koja je izazvala povredu putnika

V95.2Udes ostalih privatnih letilica sa fiksiranim krilima koje je izazvao povredu putnika

V90Udes plovila koji je izazvano davljenje i potapanje

V91Udes plovila koji je izazvano druge povrede

V95.1Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje je izazvao povredu putnika

V95.4Udes vasionske letilice koja je izazvao povredu putnika

V96.1Udes vučene jedrilice koja je izazvala povredu putnika

V95.9Udesi neoznačene letilice koja je izazvao povredu putnika

W79Udisanje i gutanje hrane koja izaziva začepljenost disajnih puteva

W80Udisanje i gutanje ostalih premeta koji izazivaju začepljenost disajnih puteva

W78Udisanje sadržaja želuca

S27.2Udruženo prisustvo vazduha i krvi u poplućnici uzrokovano povredom - Haemopneumothorax traumaticus

H53.2Udvojeno viđenje - Diplopia

Q92.5Udvostručenje sa drugim kompleksnim promenama - Duplicitas cum reorganisationibus completis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: