Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y60.6U toku aspiracije, punkcije i drugih kateterizacija

Y61.6U toku aspiracije, punkcije i drugih kateterizacija

Y62.6U toku aspiracije, punkcije i drugih kateterizacija

Y60.7U toku davanja enema

Y60.1U toku davanja infuzije ili transfuzije

Y61.1U toku davanja infuzije ili transfuzije

Y62.1U toku davanja infuzije ili transfuzije

Y60.3U toku davanja injekcije ili imunizacije

Y61.3U toku davanja injekcije ili imunizacije

Y62.3U toku davanja injekcije ili imunizacije

Y60.2U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija

Y61.2U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija

Y62.2U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija

Y60.8U toku drugih hirurških i medicinskih terapijskih postupaka

Y61.8U toku drugog hirurškog i medicinskog lečenja

Y62.8U toku drugog hirurškog i medicinskog lečenja

Y60.4U toku endoskopskog pregleda

Y61.4U toku endoskopskog pregleda

Y62.4U toku endoskopskog pregleda

Y60.0U toku hirurškog zahvata

Y61.0U toku hirurškog zahvata

Y62.0U toku hirurškog zahvata

Y60.5U toku kateterizacije srca

Y61.5U toku kateterizacije srca

Y62.5U toku kateterizacije srca

Y60.9U toku neoznačenog hirurškog i medicinskog lečenja

Y61.9U toku neoznačenog hirurškog i medicinskog lečenja

Y62.9U toku neoznačenog hirurškog i medicinskog lečenja

Y61.7U toku uklanjanja katetera

R00.0Ubrzan rad srca, neoznačen - Tachycardia non specificata

P03.5Ubrzani porođaj sa posledicama po plod i novorođenče - Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum

R35Učestalo mokrenje - Polyuria

Y32Udar motornim vozilom, neodređene namere

W52Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)

W20Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom

W51Udaranje ili naletanje od strane druge osobe

W22Udaranje u ostale predmete ili udarac drugih predmeta

W21Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita

V96.0Udes balona koji je izazvao povredu putnika

V95.0Udes helikoptera koji je izazvao povredu putnika

V96.2Udes jedrilice (bez motora) koja je izazvala povredu putnika

V95.3Udes komercijalne letilice sa fiksiranim krilima koja je izazvao povredu putnika

V96Udes letilice bez motora koja je izazvao povredu putnika

V95Udes letilice sa motorom koji je izazvao povredu putnika

V89Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

V93Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije izazvalo davljenje i potapanje

V96.9Udes neoznačene letilica koja je izazvala povredu putnika

V95.2Udes ostalih privatnih letilica sa fiksiranim krilima koje je izazvao povredu putnika

V90Udes plovila koji je izazvano davljenje i potapanje

V91Udes plovila koji je izazvano druge povrede

V95.1Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje je izazvao povredu putnika

V95.4Udes vasionske letilice koja je izazvao povredu putnika

V96.1Udes vučene jedrilice koja je izazvala povredu putnika

V95.9Udesi neoznačene letilice koja je izazvao povredu putnika

W79Udisanje i gutanje hrane koja izaziva začepljenost disajnih puteva

W80Udisanje i gutanje ostalih premeta koji izazivaju začepljenost disajnih puteva

W78Udisanje sadržaja želuca

S27.2Udruženo prisustvo vazduha i krvi u poplućnici uzrokovano povredom - Haemopneumothorax traumaticus

H53.2Udvojeno viđenje - Diplopia

Q92.5Udvostručenje sa drugim kompleksnim promenama - Duplicitas cum reorganisationibus completis aliis

Q92.4Udvostručenje vidljivo samo u prometafazi - Duplicitas in prometaphasi solum visualis

S73.1Uganuće i iščašenje kuka - Distorsio et distensio coxae

S83.5Uganuće i istegnuće (prednje) (zadnje) ukrštene veze kolena - Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.4Uganuće i istegnuće (spoljašnje) (unutrašnje) pobočne veze kolena - Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S43.7Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa - Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum non specificatarum

S63.7Uganuče i istegnuće drugih i neoznačenih delova šake - Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S23.5Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova grudnog koša - Distorsio et distensio partium thoracis aliarum, non specificatarum

S83.6Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova kolena - Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S93.6Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova stopala - Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S43.6Uganuće i istegnuće grudno-ključnjačnog zgloba - Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis

S23.3Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S33.6Uganuće i istegnuće krsno-bedrenog zgloba - Distorsio et distensio articuli sacroiliaci

S53.4Uganuće i istegnuće lakta - Distorsio et distensio cubiti

S43.5Uganuće i istegnuće natplećno-ključnjačnog zgloba - Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis

S63.6Uganuče i istegnuće prsta (prstiju) šake - Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S93.5Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) stopala - Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S43.4Uganuće i istegnuće ramenog zgloba - Distorsio et distensio articuli humeroscapularis

S23.4Uganuće i istegnuće rebara i grudne kosti - Distorsio et distensio costarum et sterni

S63.5Uganuće i istegnuće ručnog zgloba - Distorsio et distensio carpi

S93.4Uganuće i istegnuće skočnog zgloba - Distorsio et distensio articuli talocruralis

S33.5Uganuće i istegnuče slabinskog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis lumbalis

S13.5Uganuće i istegnuće u predelu štitaste žlezde - Distorsio et distensio regionis thyreoideae

S03.4Uganuće i istegnuće vilice - Distorsio et distensio maxillae

S13.4Uganuće i istegnuće vratnog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis cervicalis

S03.5Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova glave - Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum, non specificatarum

S13.6Uganuće u istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova vrata - Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium colli aliarum, non specificatarum

T65.4Ugljen-disulfid - Carbo-disulfidum

T53.0Ugljen-tetrahlorid - Carbo-tetrachloridum

T59.7Ugljendioksid - Carbodioxidum

Q67.6Ugnut grudni koš - Pectus excavatum

W77Ugrožavanje disanja izazvano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija

W23Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta

T63.4Ujed drugih zglavkara - Morsus arthropodum aliorum

W57Ujed ili ubod neotrovnih insekata i ostalih neotrovnih artropoda

W58Ujed ili udar krokodila ili aligatora

W59Ujed ili udar ostalih reptila

W55Ujed ili udar ostalih sisara

W54Ujed ili udar psa

K13.1Ujed obraza i usne - Morsus buccae et labii oris

T63.2Ujed otrovne škorpije - Morsus scorpionis venenosi

T63.0Ujed otrovne zmije - Morsus serpentis venenosi

T63.1Ujed otrovnih gmizavaca - Morsus reptilium venenosorum

T63.3Ujed otrovnog pauka - Morsus arachnae venenosae

W53Ujed pacova

Y83.6Uklanjanje drugih organa (delimično) (potupuno)

K01.1Uklješteni zubi - Impactio dentis

M24.6Ukočenost zgloba - Ankylosis articuli

M25.6Ukočenost zgloba - Rigiditas articuli

Z98.1Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem

M20.2Ukrućen palac na nozi - Hallux rigidus

A21.0Ulce Ulcerozna tularemija žlezda - Tularaemia ulceroglandularis

K51.0Ulcerozni (hronični) pankolitis - Pancolitis ulcerosa (chronica)

K51.2Ulcerozni (hronični) proktitis - Proctitis ulcerosa (chronica)

K51.3Ulcerozni (hronični) rektosigmoiditis - Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K51Ulcerozni kolitis - Colitis ulcerosa

K51.9Ulcerozni kolitis, neoznačen - Colitis ulcerosa non specificata

A69.0Ulcerozno-nekrotičko zapaljenje sluznice usta - Stomatitis ulcerosa necroticans

T51.3Ulje u alkoholu - Oleum in spiritu

F32.1Umerena depresivna epizoda - Episodium depressivum, moderatum

N87.1Umerena displazija grlića materice - Dysplasia cervicis uteri moderata

N89.1Umerena displazija vagine - Dysplasia vaginae moderata

N90.1Umerena displazija vulve - Dysplasia vulvae moderata

F71Umerena duševna zaostalost - Retardatio mentalis moderata

Y91.1Umerena intoksikacija alkoholom

E44.0Umerena pothranjenost - Malnutritio moderata

O14.0Umerena preeklampsija - Praeeclampsia moderata

H54.6Umerena slabovidost na jednom oku - Amblyopia unius oculi moderata

H54.2Umerena slabovidost oba oka - Amblyopia oculi utriusque moderata

O21.0Umereno povraćanje trudnice - Hyperemesis gravidae mitis

Z30.1Umetanje (intrauterinog) kontraceptivnog sredstva

M40.5Unapred iskrivljena kičma, neoznačena - Lordosis non specificata

Z31Unapređenje reprodukcije

C96.6Unifokalna histiocitoza Langerhansovih ćelija - Histiocytosis unifocalis cellularum Langerhans

P10Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati propter trauma per partum

B83.4Unutrašnja pijavica - Hirudiniasis interna

B83.0Unutrašnja šetajuća larva - Larva visceralis migrans

M23Unutrašnji poremećaji kolena - Disordines genus interni

M23.9Unutrašnji poremećaji kolena, neoznačen - Disordo genus internus non specificatus

I84.2Unutrašnji šuljevi bez komplikacija - Haemorrhoides internae sine complicationibus

I84.1Unutrašnji šuljevi sa drugim komplikacijama - Haemorrhoides internae cum complicationibus aliis

I84.0Unutrašnji trombozirani šuljevi - Haemorrhoides thromboticae internae

D46.0Uporna anemija bez sideroblasta - Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1Uporna anemija sa prstenastim sideroblastima - Anaemia refractaria sideroblastica ringoides

D46.5Uporna anemija sa slojevitom displazijom - Anemia refractaria cum dysplasia stratificata

D46.2Uporna anemija sa viškom blasta - Anaemia refractaria hyperblastica

D46.4Uporna neoznačena anemija - Anaemia refractaria non specificata

Z72.2Upotreba droga

Z72.0Upotreba duvana

P04.5Upotreba hemijskih materija u ishrani sa posledicama po plod i novorođenče - Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum

T75.1Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda - Immersio et submersio non letalis

L60.0Urastao nokat - Unguis incarnatus

A95.1Urbana žuta groznica - Febris flava urbana

A82.1Urbano besnilo - Rabies urbana

Y70Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji

Y80Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji

Y73Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji

Y71Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji

Y75Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji

Y77Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji

Y76Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji

Y81Uređaji u opštoj i plastičnoj hirurgiji i neželjeni događaji

Y79Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji

Y72Uređaji u otorinolaringologiji i neželjeni događaji

Y78Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji

Y74Uređaji za opštu bolničku i ličnu upotrebu i neželjeni događaji

Q03.0Uređena malformacija kanala Sylvius - Malformatio aquaeductus cerebri (Sylvius)

Q82.0Urođei limfoderm - Lymphoedema hereditarium

Q27.0Urođen nedostatak ili zakržljalost arterije pupka - Agenesia et hvpoplasia arteriae umbilicalis congenita

Q06.0Urođen nedostatak kičmene moždine - Amyelia

Q55.5Urođena agenezija i aplazija muškog uda - Agenesia et aplasia penis congenita

Q50.0Urođena agenezija jajnika - Agenesia ovarii congenita

Q52.0Urođena agenezija vagine - Agenesia vaginae congenita

Q42.3Urođena agenezija, atrezija i stenoza anusa bez fistule - Agenesia, atresia et stenosis ani congenita sine fistula

Q42.2Urođena agenezija, atrezija i stenoza anusa sa fistulom - Agenesia, atresia et stenosis ani congenita cum fistula

Q42Urođena agenezija, atrezija i stenoza debelog creva - Agenesia, atresia et stenosis coli congenita

Q42.8Urođena agenezija, atrezija i stenoza drugih delova debelog creva - Agenesia, atresia et stenosis congenita partium coli aliarum

Q41.8Urođena agenezija, atrezija i stenoza drugih označenih delova tankog creva - Agenesia, atresia et stenosis congenita partium intestini tenuis specificatarum, aliarum

Q41.0Urođena agenezija, atrezija i stenoza dvanaestopalačnog creva - Agenesia, atresia et stenosis duodeni congenita

Q41.2Urođena agenezija, atrezija i stenoza ileuma - Agenesia, atresia et stenosis ilei congenita

Q42.9Urođena agenezija, atrezija i stenoza neoznačenog dela debelog creva, - Agenesia, atresia et stenosis congenita partis coli non specificatae

Q41.9Urođena agenezija, atrezija i stenoza neoznačenog dela tankog creva - Agenesia, atresia et stenosis congenita partis intestini tenuis non specificatae

Q42.1Urođena agenezija, atrezija i stenoza rektuma bez fistule - Agenesia, atresia et stenosis recti congenita sine fistula

Q42.0Urođena agenezija, atrezija i stenoza rektuma sa fistulom - Agenesia, atresia et stenosis recti congenita cum fistula

Q41Urođena agenezija, atrezija i stenoza tankog creva - Agenesia, atresia et stenosis intestini tenuis congenita

Q84.0Urođena alopecija - Alopecia congenitalis

D72.0Urođena anomalija belih krvnih zrnaca - Anomalia leucocytorum congenita

Q25.2Urođena atrezija aorte - Atresia aortae

Q62.1Urođena atrezija i stenoza uretera - Atresia et stenosis ureteris congenita

Q25.5Urođena atrezija plućne arterije - Atresia arteriae pulmonalis congenita

Q22.0Urođena atrezija plućnih zalistaka - Atresia valvulae pulmonalis

Q22.4Urođena atrezija trikuspidalnog zaliska - Atresia tricuspidalis congenita

Q30.0Urođena atrezija zadnjeg dela nosnog kanala hoane - Atresia choanae

Q44.2Urođena atrezija žučnih kanala - Atresia ductuum biliarium

Q76.3Urođena bočna iskrivljenost kičmenog stuba zbog urođone koštane malformacije - Scoliosis congenita propter malformationem congenitam ossium

P35.9Urođena bolest izazvana virusom, neoznačena - Morbus viralis congenitus non specificatus

Q33.4Urođena bronhiektazija - Bronchiectasia congenita

Q32.2Urođena bronhomalacija - Bronchomalacia congenita

Q45.2Urođena cista gušterače - Cystis panceatica congenita

Q04.6Urođena cista mozga - Cystis cerebri congenita

Q33.0Urođena cista pluća - Cystis pulmonis congenita

Q34.1Urođena cista sredogruđa - Cystis mediastini congenita

Q67.5Urođena deformacija kičme - Deformatio spinalis congenita

Q68.2Urođena deformacija kolena - Deformatio genus congenita

Q68.0Urođena deformacija kosog mišića vrata - Deformatio musculi sternocleidomastoidei congenitalis

Q68.1Urođena deformacija šake - Deformatio manus congenita

P37.2Urođena diseminovana listerioza - Listeriosis congenitalis disseminata

Q12.1Urođena dislokacija sočiva oka - Dislocatio lentis congenita

Q84.1Urođena dizmorfija dlake - Dysmorphia capilli congenita

Q39.2Urođena fistula između dušnika i jednjaka bez arterije - Fistula tracheooesophagica congenita sine atresia

Q52.2Urođena fistula između rektuma i vagine - Fistula rectovaginalis congenita

Q43.6Urođena fistula rektuma i anusa - Fistula recti et ani congenita

P83.5Urođena hidrocela - Hydrocele congenita

Q62.0Urođena hidronefroza - Hydronephrosis congenita

Q40.1Urođena hijatus hernija jednjaka - Hiatus hernia oesophagi congenitalis

Q80Urođena ihtioza - Ichthyosis congenita

Q80.9Urođena ihtioza, neoznačena - Ichthyosis congenita non specificata

P37.9Urođena infekcija i parazitarna bolest, neoznačena - Infectio et morbus parasitarius congenitus non specificatus

P35.1Urođena infekcija izazvana citomegalovirusima - Infectio cytomegaloviralis congenitalis

P35.2Urođena infekcija izazvana virusom herpes simpleksa - Infectio herpesviralis (herpes simplex) congenitalis

Q23.1Urođena insuficijencija aortnog zaliska - Insufficientia valvulae aortae congenita

P96.0Urođena insuficijencija bubrega novorođenčeta - Insufficientia renalis neonati congenita

Q23.3Urođena insuficijencija mitralnih zalistaka - Insufficientia mitralis congenita

Q22.2Urođena insuficijencija plućnog zalistka - Insufficientia valvulae pulmonalis congenita

Q68.3Urođena iskrivljenost butnjače - Curvatura femoris congenita

Q68.4Urođena iskrivljenost cevanice i lišnjače - Curvatura tibiae et fibulae congenita

Q68.5Urođena iskrivljenost dugih kostiju noge, neoznačena - Curvatura ossium extremitatis inferioris longorum congenita non specificata

Q10.1Urođena izvrnutost kapka - Ectropium congenitum

Q12.0Urođena katarakta - Cataracta congenitalis

Q79.0Urođena kila dijafragme - Hernia diaphragmatica congenita

Q31.5Urođena laringomalacija - Laryngomalacia congenita

Q63.9Urođena malformacija bubrega, neoznačena - Malformatio renis congenita non specificata

Q43.9Urođena malformacija creva, neoznačena - Malformatio intestini congenita non specificata

Q14.2Urođena malformacija diskusa vidnog živca - Malformatio disci nervi optici congenitalis

Q83.9Urođena malformacija dojke, neoznačena - Malformatio mammae congenita non specificata

Q74.9Urođena malformacija ekstremiteta, neoznačena - Malformatio extremitatis congenita non specificata

Q40.9Urođena malformacija gornjeg digestivnog trakta, neoznačena - Malformatio tractus superioris alimentarii congenita non specificata

Q31.9Urođena malformacija grkljana, neoznačena - Malformatio laryngis congenita non specificata

Q76.7Urođena malformacija grudne kosti - Malformatio sterni congenita

Q39.9Urođena malformacija jednjaka, neoznačena - Malformatio oesophagi congenita non specificata

Q06.9Urođena malformacija kičmene moždine, neoznačena - Malformatio medullae spinalis congenita non specificata

Q52.6Urođena malformacija klitorisa - Malformatio clitoridis congenita

Q04.0Urođena malformacija korpus kalozuma - Malformatio corporis callosi congenitae

Q16.3Urođena malformacija koščica uva - Malformatio ossiculorum auditivorum congenita

Q76.9Urođena malformacija kostiju grudnog koša, neoznačena - Malformatio ossium thoracis congenita non specificata

G75.9Urođena malformacija kostiju lobanje i lica, neoznačena - Malformatio ossium cranii et faciei non specificata

Q82.9Urođena malformacija kože, neoznačena - Malformatio cutis congenita non specificata

Q84.9Urođena malformacija kože, neoznačena - Malformatio integumenti congenita non specificata

Q51.9Urođena malformacija materice i grlića materice, neoznačena - Malformatio uteri et cervicis uteri congenita non specificata

Q04.9Urođena malformacija mozga, neoznačena - Malformatio cerebri congenita non specificata

Q07.9Urođena malformacija nervnog sistema, neoznačena - Malformatio systematis nervosi congenita non specificata

Q30.9Urođena malformacija nosa, neoznačena - Malformatio nasi congenita non specificata

Q10.7Urođena malformacija očne duplje - Malformatio orbitae congenitalis

Q15.9Urođena malformacija oka, neoznačena - Malformatio oculi congenita non specificata

Q45.9Urođena malformacija organa za varenje, neoznačena - Malformatio organorum digestivorum congenita non specificata

Q33.9Urođena malformacija pluća, neoznačena - Malformatio pulmonis congenita non specificata

Q52.9Urođena malformacija polnih organa žene, neoznačena - Malformatio genitaliorum femininorum congenita non specificata

Q13.3Urođena malformacija rožnjače - Opacitas corneae congenita

Q34.9Urođena malformacija sistema za disanje, neoznačena - Malformatio systematis respiratorii congenita non specificata

Q89.0Urođena malformacija slezine - Malformatio lienis congenita

Q12.9Urođena malformacija sočiva oka, neoznačena - Malformatio lentis congenitalis non specificata

Q16.5Urođena malformacija srednjeg uva - Malformatio auris internae congenita

Q14.0Urođena malformacija staklastog tela - Malformatio corporis vitrei congenitalis

Q14.3Urođena malformacija sudovnjače - Malformatio chorioideae congenitalis

Q16.9Urođena malformacija uva sa oslabljenim sluhom, neoznačena - Malformatio auris cum hypacusi congenita non specificata

Q17.9Urođena malformacija uva, neoznačena - Malformatio auris congenita non specificata

Q14.9Urođena malformacija zadnjeg očnog segmenta, neoznačena - Malformatio segmenti oculi posterioris congenita non specificata

Q40.3Urođena malformacija želuca, neoznačena - Malformatio ventriculi congenita non specificata

Q89.9Urođena malformacija, neoznačena - Malformatio congenita non specificata

Q74.1Urođena malformacije kolena - Malformatio genus congenita

Q79.9Urođena malformacije mišićno-koštanog sistema, neoznačena - Malformatio musculosceletalis congenita non specificata

Q23.9Urođena maloformacija aortnog i mitralnog zaliska, neoznačena - Malformatio valvulae aortae et mitralis congenita non specificata

Q24.5Urođena maloformacija koronarnih krvnih sudova - Malformatio vasorum coronariorum

Q27.9Urođena maloformacija perifernog vaskularnog sistema, neoznačena - Malformatio systematis vascularis peripherici congenita non specificata

Q21.9Urođena maloformacija pregrade srca, neoznačena - Malformatio septi cordis congenita non specificata

Q20.9Urođena maloformacija pretkomore i komore srca, neoznačena - Malformatio atrii et ventriculi cordis congenita non specificata

Q28.9Urođena maloformacija sistema krvotoka, neoznačena - Malformatio systematis circulatorii congenita non specificata

Q24.9Urođena maloformacija srca, neoznačena - Malformatio cordis congenitalis non specificata

Q22.9Urođena maloformacija trikuspidalnog zaliska, neoznačena - Malformatio valvulae tricuspidalis congenita non specificata

Q25.9Urođena maloformacija velikih arterija, neoznačena - Malformatio arteriarum magnarum congenita non specificata

Q26.9Urođena maloformacija velikih vena, neoznačena - Malformatio venarum magnarum congenita non specificata

Q18.9Urođena maloformacije lica i vrata, neoznačena - Malformatio faciei et colli congenita non specificata

P61.3Urođena malokrvnost ploda posle gubitka krvi - Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

D74.0Urođena methemoglobinemija - Methaemoglobinaemia congenitalis

D64.4Urođena neeritropoezna anemija - Anaemia dyserythropoietica congenitalis

G11.0Urođena neprogresivna ataksija - Ataxia non progressiva congenita

Q30.2Urođena rascijepljenost nosa - Fissura nasi congenita

Q33.2Urođena sekvestracija pluća - Sequestratio pulmonis

Q72.4Urođena skraćenost butnjače - Reductio longitudinis femoris congenita

Q72Urođena skraćenost donjih ekstremiteta - Reductiones extremitatis inferioris congenitae

Q72.9Urođena skraćenost donjih ekstremiteta, neoznačena - Reductio extremitatis inferioris congenita non specificata

Q71.9Urođena skraćenost gornjih ekstremiteta, neoznačena - Reductio extremitatis superioris congenita non specificata

Q71.4Urođena skraćenost žbice - Reductio longitudinis radii congenita

E03.1Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde bez gušavosti - Hypothyreoidismus congenitalis sine struma

E03.0Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde sa difuznom gušom - Hypothyreosis congenitalis cum struma diffusa

Q10.0Urođena spuštenost kapka oka - Ptosis palpebrae congenita

Q23.0Urođena stenoza aortnog zaliska - Stenosis valvulae aortae congenita

Q32.3Urođena stenoza dušnice - Stenosis bronchi congenita

Q10.5Urođena stenoza i striktura suznog kanala - Stenosis et strictura ductus lacrimalis congenitalis

Q23.2Urođena stenoza mitralnog ušća - Stenosis mitralis congenita

Q40.0Urođena stenoza pilorusa usled hipertrofije - Stenosis pylori hypertrophica congenita

Q22.1Urođena stenoza plućnih zalistaka - Stenosis valvulae pulmonalis congenita

Q26.0Urođena stenoza šuplje vene - Stenosis venae cavae congenita

Q31.1Urođena subglotična stenoza - Stenosis subglottica congenita

P37.1Urođena toksoplazmoza - Toxoplasmosis congenitalis

Q32.0Urođena traheomalacija - Tracheomalacia congenita

P37.3Urođena tropska malarija (falciparum) - Malaria tropica (falciparum) congenitalis

P37.0Urođena tuberkuloza - Tuberculosis congenitalis

Q74.3Urođena ukočenost više zglobova u savijenom položaju - Arthrogryposis multiplex congenita

Q10.2Urođena uvrnutost kapka - Entropium congenitum

Q13.9Urođenamalformacija prednjeg očnog segmenta, neoznačena - Malformatio segmenti oculi anterioris congenita non specificata

Q64.9Urođenamalformacija urinarnog sistema, neoznačena - Malformatio systematis urinarii congenita non specificata

Q14.1Urođenamalformacijamrežnjače - Malformatio retinae congenitalis

Q55.9Urođenamalformacijamuških polnih organa, neoznačena - Malformatio genitaliorum masculinorum congenita non specificata

P35Urođene bolesti izazvane virusima - Morbi virales congenitalis

H18.5Urođene distrofije rožnjače - Dystrophiae corneae congenitae

Q51.7Urođene fistule između materice i digestivnog i urinarnog trakta - Fistulae inter uterum et tractum digestivum et urinarium congenitae

Q54.4Urođene horde - Chordae congenitae

Q83Urođene malformacije dojke - Malformationes mammae congenitae

Q32Urođene malformacije dušnika i dušnica - Malformationes tracheae et bronchi congenitae

Q31Urođene malformacije grkljana - Malformationes laryngis congenitae

Q50Urođene malformacije jajnika, jajovoda i širokih ligamenata - Malformationes ovarii, tubae uterinae et ligamentorum latorum congenitae

Q39Urođene malformacije jednjaka - Malformationes oesophagi congenitae

Q10Urođene malformacije kapka, suznog aparata i očne duplje - Malformationes palpebrae, apparatus lacrimalis et orbitae congenitae

Q76Urođene malformacije kičme i kostiju grudnog koša - Malformationes columnae vertebralis et ossium thoracis congenitae

Q51Urođene malformacije materice i grlića materice - Malformationes uteri et cervicis uteri congenitae

Q79Urođene malformacije mišićno-koštanog sistema - Malformationes systematis musculosceletalis congenitae

Q89.1Urođene malformacije nadbubrežne žlezde - Malformationes glandulae suprarenalis congenitae

Q30Urođene malformacije nosa - Malformationes nasi congenitae

Q38.4Urođene malformacije pljuvačne žlezde i kanala žlezde - Malforamtiones glandulae et ductus salivaris congenitae

Q33Urođene malformacije pluća - Malformationes pulmonis congenitae

Q43.3Urođene malformacije pripojenosti creva - Malformationes fixationis intestini congenitae

Q12Urođene malformacije sočiva oka - Malformationes lentis oculi congenitales

Q38.0Urođene malformacije usne - Malformationes labii oris congenitae

Q16Urođene malformacije uva sa slabljenjem sluha - Malformationes auris cum hypacusi congenita

Q14Urođene malformacije zadnjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi posterioris congenitae

Q44Urođene malformacije žučne kesice, žučnih kanala i jetre - Malformationes vesicae felleae, ductuum biliarium et hepatis congenitae

Q22Urođene maloformacije plućnih i trikuspidalnih zalistaka - Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae

Q21Urođene maloformacije pregrada srca - Malformationes septi cordis congenitae

Q20Urođene maloformacije srčanih komora i srčanih pretkomora - Malformationes ventriculorum et atrailium cordis congenitae

Q25Urođene maloformacije velikih arterija - Malformationes arteriarum magnarum congenitae

Q26Urođene maloformacije velikih vena - Malformationes venarum magnarum congenitae

Q67Urođene mišićno-koštane deformacije glave, lica, kičme i grudnog koša - Deformationes capitis, faciei, columnae vertebralis et thoracis musculosceletales congenitae

Q89.2Urođenemalformacije drugih žlezda sa unutrašnjimlučenjem - Malformationes glandularum endocrinarum aliarum congenitae

Q13Urođenemalformacije prednjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi anterioris congenitae

Q23Urođenemaloformacije aortnog i mitralnog zaliska - Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae

Q64.5Urođeni agnezija mokraćne bešike i uretre - Agenesia vesicae urinariae et urethrae congenita

Q24.6Urođeni blok srca - Block cordis congenitus

Q65.9Urođeni deformitet kuka, neoznačen - Deformatio coxae congenita non specificata

Q66.9Urođeni deformitet stopala, neoznačen - Deformatio pedis congenita non specificata

Q65Urođeni deformiteti kuka - Deformationes coxae congenitae

Q66Urođeni deformiteti stopala - Deformationes pedis congenitae

M23.1Urođeni diskoidni meniskus kolena - Meniscus genus discoides (congenitalis)

Q39.6Urođeni divertikulum jednjaka - Diverticulum oesophagi congenita

Q64.6Urođeni divertikulum mokraćne bešike - Diverticulum vesicae urinariae congenitum

Q38.7Urođeni divertikulum ždrela - Diverticulum pharyngis congenita

Q82.5Urođeni dobroćudni mladež - Naevus non malignus congenitus

Q15.0Urođeni glaukom - Glaucoma congenitum

Q03Urođeni hidrocefalus - Hydrocephalus congenitalis

Q03.9Urođeni hidrocefalus, neoznačen - Hydrocephalus congenitus non specificatus

Q36.9Urođeni jednostrani rascjep usne - Labium leporinum unilaterale

Q37.3Urođeni jednostrani rascjep usne i mekog nepca - Cheilopalatoschisis mollis unilateralis

Q37.9Urođeni jednostrani rascjep usne i nepca, neoznačen - Cheilopalatoschisis unilateralis non specificata

Q37.5Urođeni jednostrani rascjep usne i tvrdog i mekog nepca - Cheilopalatoschisis dura et mollis unilateralis

Q37.1Urođeni jednostrani rascjep usne i tvrdog nepca - Cheilopalatoschisis dura unilateralis

Q39.4Urođeni nabor jednjaka - Plica oesophagi

Q72.0Urođeni nedostatak butnjače i ćevanice sa rudimentom stopala - Amelia inferior congenita

Q13.0Urođeni nedostatak dela dužice - Coloboma iridis

Q12.2Urođeni nedostatak dela kristalnog sočiva oka - Coloboma lentis

Q83.0Urođeni nedostatak dojke i bradavice dojke - Agenesia mammae et papiliae mamillae congenita

Q71.0Urođeni nedostatak gornjih ekstremiteta - Amelia superior completa congenita

Q71.1Urođeni nedostatak nadlaktice i podlaktice uz postojanje šake - Phocomelia extremitatis superioris congenita

Q72.1Urođeni nedostatak natkolenice i potkolenice uz postojanje stopala - Phocomelia extremitatis inferioris congenita

Q73.0Urođeni nedostatak neoznačenog ekstremiteta - Agenesia congenita extremitatis non specificatae

Q71.2Urođeni nedostatak podlaktice i šake - Agenesia antebrachii et manus congenita

Q72.2Urođeni nedostatak potkolenice i stopala - Agenesia cruris et pedis congenita

Q71.3Urođeni nedostatak šake i prstiju - Agenesia manus et digitorum congenita

Q12.3Urođeni nedostatak sočiva oka - Aphakia congenita

Q72.3Urođeni nedostatak stopala i prstiju - Agenesia pedum et digitorum congenita

K00.0Urođeni nedostatak zuba - Anodontia

E73.0Urođeni nedostatakmlečnog šećera - Deficientia lactosi congenita

Q36.0Urođeni obostrani rascjep usne - Labium leporinum bilaterale

Q37.2Urođeni obostrani rascjep usne i mekog nepca - Cheilopalatoschisis mollis bilateralis

Q37.8Urođeni obostrani rascjep usne i nepca, neoznačen - Cheilopalatoschisis bilateralis non specificata

Q37.4Urođeni obostrani rascjep usne i tvrdog i mekog nepca - Cheilopalatoschisis dura et mollis bilateralis

Q37.0Urođeni obostrani rascjep usne i tvrdog nepca - Cheilopalatoschisis dura bilateralis

Q62Urođeni opstruktivni defekti bubrežne čašice i anomalije mokraćovoda bubrega - Defectus obstructivi pelvis renis congeniti et malformationes ureteris congenitae

Q30.3Urođeni otvor nosne pregrade - Perforatio septi nasi congenita

Q80.3Urođeni plikoviti eritem kože sličan ihtiozi - Erythodermia ichthyosiformis bullosa congenita

Q24.0Urođeni položaj srca na desnoj strani - Dextrocardia

E25.0Urođeni poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde, povezani sa nedostatkom enzima - Disordines adrenogenitales congeniti cum deficientia enzymarum

Q35Urođeni rascjep nepca - Palatoschisis congenitalis

Q79.3Urođeni rascjep trbuha - Gastroschisis

Q36Urođeni rascjep usne - „zečja” usna - Labium leporinum congenitalis

Q37Urođeni rascjep usne i nepca - Cheilopalatoschisis congenitalis

A50Urođeni sifilis - Syphilis congenita

A50.9Urođeni sifilis, neoznačen - Syphilis congenita non specificata

Q36.1Urođeni središni rascjep usne - Labium leporinum mediale

Q62.2Urođeni velik megaloureter - Megaloureter congenitus

Q62.7Urođeni veziko-uretro-renalni refluks mokraće - Refluum vesico-ureterorenalis congenitum

Q64.2Urođeni zalisci zadnjeg dela mokraćovoda bešike - Valvulae urethrales posteriores congenitae

Q41.1Urođeno agenezija, atrezija i stenoza jejniuma - Agenesia, atresia et stenosis jejuni congenita

Q44.6Urođeno cistična jetra - Hepar cysticum congenitum

Q65.2Urođeno iščašenje kuka, neoznačeno - Luxatio coxae congenita non specificata

Q76.2Urođeno iskliznuće pršljena - Spondylolisthesis congenita

Q18.5Urođeno mala usta - Microstomia

Q18.7Urođeno male usne - Microcheilia

Q11.2Urođeno malo oko - Microphthalmus

Q17.2Urođeno malo uvo - Microtia

Q84.4Urođeno nepostojanje belih površina nokta - Leuconychia congenita

Q84.3Urođeno nepostojanje nokta - Anonychia congenitalis

Q65.5Urođeno nepotpuno iščašenje kuka, neoznačeno - Subluxatio coxae congenita non specificata

Q65.6Urođeno nestabilan zglob kuka - Instabilitas coxae congenita

P94.1Urođeno povišen tonus mišića novorođenčeta - Hypertonia musculorum neonati congenita

Q39.5Urođeno proširenje jednjaka - Dilatatio oesophagi congenita

I78.0Urođeno proširenje krvnih kapilara - Teleangiectasia haemorrhagica hereditaria

Q27.4Urođeno proširenje vena - Phlebectasia congenita

Q66.5Urođeno ravno stopalo - Pes planus congenitus

P94.2Urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta - Hypotonia musculorum neonati congenita

Q27.1Urođeno stenoza bubrežne arterije - Stenosis arteriae renalis congenita

Q39.3Urođeno stenoza i striktura jednjaka - Stenosis et strictura oesophagi congenita

Q44.3Urođeno stenoza i striktura žučnih kanala - Stenosis et strictura ductuum biliarium congenita

Q24.4Urođeno stenoza nižih delova aorte - Stenosis subaortae congenita

Q50.2Urođeno uvrtanje jajnika - Torsio ovarii congenita

Q38.2Urođeno velik jezik - Macroglossia

Q04.5Urođeno velik mozak - Megalocephalia

Q18.4Urođeno velika usta - Macrostomia

Q18.6Urođeno velike usne - Macrocheilia

Q17.1Urođeno veliko uvo - Macrotia

P35.3Urođeno zapaljenje jetre izazvano virusima - Hepatitis viralis congenitalis

P23.8Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim mikroorganizmima - Pneumonia per microorganismos alios congenitalis

P23.9Urođeno zapaljenje pluća, neoznačeno - Pneumonia congenitalis non specificata

N13.7Uropatia povezana sa vezikoureteralnim refluksom - Uropathia cum refluxu vesicoureterali coniuncta

C90.3Usamljeni plazmocitom - Plasmocytoma solitarium

Y98Uslovi povezani sa načinom života

Y96Uslovi povezani sa radom

Y97Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine

R00.1Usporen rad srca, neoznačen - Bradycardia non specificata

R46.4Usporena i slaba odgovornost - Tarditas et neglegentia

O75.6Usporeni porođaj posle spontanog ili neoznačenog prskanja vodenjaka - Partus post rupturam membranarum spontaneam sive not specificatam prolongatus

O75.5Usporeni porođaj posle vještačkog bušenja vodenjaka - Partus post rupturam membranarum artificialem prolongatus

P92.2Usporeno uzimanje hrane novorođenčeta - Receptio alimenti neonati tarda

M84.2Usporeno zarastanje preloma - Concretio fracturae retardata

T69.0Utapanje šake i stopala - Immersio manus et pedis

Y91.9Uticaj alkohola, nije dalje označeno

Q63.3Uvećan i divovski bubreg - Ren hyperplasicus et gigas

R16.0Uvećana jetra - Hepatomegalia

R16Uvećana jetra i uvećana slezina - Hepatomegalia et splenomegalia

R16.2Uvećana jetra sa uvećanom slezinom - Hepatomegalia cum splenomegalia

R16.1Uvećana slezina - Splenomegalia

E87.7Uvećana zapremina krvi - Hypervolaemia

K38.0Uvećano slepo crevo - Hyperplasia appendicis

I51.7Uvećano srce - Cardiomegalia

Y84.6Uvlačenje gastričke ili duodenalne sonde

H02.0Uvrnutost očnog kapka i trepavice - Entropium et trichiasis pelpebrae

K56.2Uvrtanje creva - Volvulus intestini

N83.5Uvrtanje jajnika, peteljke jajnika i jajovoda - Torsio ovarii, pedunculi ovarii et tubae uterinae

N44Uvrtanje sjemenika - Torsio testis

H05.4Uvučenost oka u orbitu - Enophthalmus

L95.1Uzdignuti dugotrajni eritem kože - Erythema cutis elevatum diutinum

P04.3Uzimanje alkohola majke sa posledicama po plod i novorođenče - Usus alcoholis matris in gestatione cum sequelis ad fetum et neonatum

Y84.7Uzimanje krvi

P04.4Uzimanje lekova majke koji izazivaju zavisnost sa posledicama po plod i novorođenče - Usus medicamentorum matris addicionis cum sequelis ad fetum et neonatum

U81.9Uzročnik otporan na antibiotike, neoznačen - Agentes resistentes ad antibiotica non specificata

U83Uzročnik otporan na antineoplastične lekove - Agentes resistentes ad remedia antineoplastica

U82.0Uzročnik otporan na antiparazitne lekove - Agentes resistentes ad remedia antiparasita alia

U80Uzročnik otporan na betalaktoza antibiotike - Agentes resistentes ad betalactam antibiotica

U81Uzročnik otporan na druge antibiotike - Agentes resistentes ad alia antibiotica affinita

U80.2Uzročnik otporan na druge betalaktoza antibiotike - Agentes resistentes ad betalactam antibiotica alia

U89Uzročnik otporan na druge nespecifične antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotica alia, non specificata

U81.8Uzročnik otporan na druge pojedine označene antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotica singularia specificata, alia

U89.8Uzročnik otporan na drugi određeni antibiotik - Agentes resistentes ad antibiotica alia, specificata

U81.2Uzročnik otporan na hinolone - Agentes resistentes ad chinolona

U80.1Uzročnik otporan na meticilin - Agentes resistentes ad metacillina

U81.7Uzročnik otporan na mnogostruke antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotica multiplex

U89.9Uzročnik otporan na neodređeni antibiotik - Agentes resistentes ad antibiotica non specificata

U82Uzročnik otporan na ostale antimirobne lekove - Agentes resistentes ad remedia antimicrobiae alia

U80.3Uzročnik otporan na proširen spektar betalaktoza antibiotika - Agentes resistantes ad betalactam antibiotica, spectrum extensivum

U81.1Uzročnik otporan na srodne (vankomicinu) antibiotike - Agentes resistentes ad vancomycina et antibiotica affinita alia

U81.0Uzročnik otporan na vankomicin - Agentes resistentes ad vancomycina

U88Uzročnik otporan na višestruke antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotoca multiplicia

U80.9Uzročnik rezistentan na betalaktoza antibiotike, neodređen - Agentes resistentes ad betalactam antibiotica non specificatum

U80.0Uzročnik rezistentan na penicilin - Agentes resistentes ad penicillina

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: