Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A01Tifusna i paratifusna groznica - Febris typhica et paratyphica

A01.0Trbušni tifus - Typhus abdominalis

A05.0Trovanje hranom izazvano stafilokokom - Intoxicatio alimentaria staphylococcica

A05.1Trovanje pokvarenom hranom - Botulismus

A05.2Trovanje hranom, uzročnik Clostridium perfringens (Clostridium - welchii) - Intoxicato alimentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii)

A05.3Trovanje hranom, uzročnik Vibrio parahaemolytica - Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam

A05.4Trovanje hranom, uzročnik Bacillus cereus - Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum

A05.9Trovanje hranom izazvano bakterijama, neoznačeno - Intoxicatio alimentaria bacterialis non specificata

A15Tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0Tube Tuberkuloza pluća, potvrđena mikroskopskim pregledom ispljuvka - Tuberculosis pulmonis per microscopiam sputi confirmata

A15.1Tuberkuloza pluća, potvrđena samo kulturom - Tuberculosis pulmonis, solum cultura confirmata

A15.2Tuberkuloza pluća, potvrđena histološki - Tuberculosis pulmonis, per histologiam confirmata

A15.3Tuberkuloza pluća, potvrđena neoznačenim metodama - Tuberculosis pulmonis, methodis non specificatis confirmata

A15.4Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.5Tuberkuloza grkljana, dušnika i dušnice, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.6Tuberkulozno zapaljenje plućne maramice, potvrđeno bakteriološki i histološki - Pleuritis tuberculosa per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.9Tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki, neoznačena - Tuberculosis organorum respiratoriorum per bacteriologiam et histologiam confirmata non specificata

A16Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata

A16.0Tube Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativna - Tuberculosis pulmonis per bacteriologiam et histologiam negativa

A16.1Tuberkuloza pluća, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis pulmonis, sine exploratione bacteriologica et histologica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: