Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

T61Toksičko dejstvo štetnih supstanci unetih sa morskom hranom - Effectus substantiarum nocivarum, cum alimento maritimo ingestarum toxicus

T58Toksičko dejstvo ugljen-monoksida - Effectus carbomonoxidi toxicus

G92Toksičko oboljenje mozga - Encephalopathia toxica

K52.1Toksičko zapaljenje želuca, tankog i debelog creva - Gastroenteritis et colitis toxica

G70.1Toksični mišićno-nervni poremećaji - Disordines myoneurales toxici

B58Toksoplazmoza - Toxoplasmosis

B58.0†Toksoplazmoza oka - Oculopathia toxoplasmotica

B58.3†Toksoplazmoza pluća - Toxoplasmosis pulmonis (J17.3*)

B58.8Toksoplazmoza sa oštećenjem drugog organa - Toxoplasmosis cum laesione organi alterius

B58.9Toksoplazmoza, neoznačena - Toxoplasmosis non specificata

T67.0Toplotni udar i sunčanica - Ictus e calore et sole (Insolatio)

T67.3Toplotno iscrpljenje uzrokovano gubitkom tečnosti - Exhaustio e calore anhydrotica

A71Trahom - Trachoma

A71.9Trahom, neoznačen - Trachoma non specificatum

F62.0Trajna promena ličnosti posle doživljene katastrofe - Mutatio personalitatis postcatastrophica permanens (persistens)

F62.1Trajna promena ličnosti posle psihijatrijske bolesti - Mutatio personalitatis persistens post morbum psychiatricum

F62.9Trajna promena ličnosti, neoznačena - Mutatio personalitatis persistens non specificata

F62Trajne promene ličnosti koje nisu izazvane oštećenjem ili bolešću mozga - Mutationes personalitatis persistentes lesione et morbo cerebri non provocatae

F22Trajni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes

E32.0Trajno uvećanje grudne žlezde - Hyperplasia thymi persistens

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: