Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

K71.4Toksička bolest jetre sa hroničnim zapaljenjem jetrinih režnjića - Morbus hepatis toxicus cum hepatitide lobulari chronica

K71.1Toksička bolest jetre sa izumiranjem jetrinog tkiva - Morbus hepatis toxicus cum necrosi hepatica

K71.3Toksička bolest jetre sa stalnim hroničnim zapaljenjem jetre - Morbus hepatis toxicus cum hepatitide persistenti chronica

K71.6Toksička bolest jetre sa zapaljenjem jetre - Morbus hepatis toxica cum hepatitide

K71.0Toksička bolest jetre sa zastojem žuči - Morbus hepatis toxicus cum cholestasi

K71.9Toksička bolest jetre, neoznačena - Morbus hepatis toxicus non specificatus

T53Toksička dejstva halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika - Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

T52Toksička dejstva organskih rastvarača - Effectus solventium organicorum toxici

H91.0Toksička gluvoća - Surditas toxica

O74.4Toksička reakcija izazvana anestezijom tokom porođaja - Reactio toxica anaesthesionalis per partum

O89.3Toksička reakcija na lokalnu anesteziju tokom babinja - Reactio toxica ad anaesthesiam localem per puerperium

O29.3Toksička reakcija na lokalnu anesteziju tokom trudnoće - Reactio toxica in anaesthesiam localem per graviditatem

A48.3Toksički šok sindrom - Afflictus toxicus syndroma

T51Toksičko dejstvo alkohola - Effectus alcoholis toxicus

T59Toksičko dejstvo drugih gasova, dimova i para - Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus

T57Toksičko dejstvo drugih neorganskih supstanci - Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus

T54Toksičko dejstvo korozivnih supstanci - Effectus substantiarum corrosivarum toxicus

T56Toksičko dejstvo metala - Effectus metallorum toxicus

T60Toksičko dejstvo pesticida - Effectus pesticidorum toxicus

T55Toksičko dejstvo sapuna i deterdženata - Effectus saponum et detergentium toxicus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: