Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y40.4Tetraciklini

T53.3Tetrahloroetilen - Tetrachloroethylenum

P22Težak poremećaj disanja novorođenčeta - Angor (disterss) neonati respiratorius

P22.9Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen - Angor neonati respiratorius non specificatus

A75Tifusna groznica koju prenose vaši - Febris typhica pediculis transmissa

A75.9Tifusna groznica, neoznačena - Febris typhica non specificata

A01Tifusna i paratifusna groznica - Febris typhica et paratyphica

F95.9Tik, neoznačen - Tic non specificatus

F95Tikovi - Tics (spasmi involuntarii)

G25.6Tikovi izazvani lekom i organskim činiocem - Tics medicamentosi et organici

Y42.1Tireoidni hormoni i zemene

E05.5Tireotoksička kriza - Crisis thyreotoxica

E05Tireotoksikoza - Thyreotoxicosis

F45Tjelesni psihogeni poremećaji - Disordines somatoformes

P25Tkivni emfizem i stanja povezana s njim u perinatalnom periodu - Emphysema interstitiale et conditiones perinatales conjunctae

P25.0Tkivni emfizem novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu - Emphysema interstitiale neonati perinatale

K71.5Toksička bolest jetre sa aktivnim hroničnim zapaljenjem jetre - Morbus hepatis toxicus cum hepatitide activa chronica

K71.2Toksička bolest jetre sa akutnim zapaljenjem jetre - Morbus hepatis toxicus cum hepatitide acuta

K71.8Toksička bolest jetre sa drugim bolestima jetre - Morbus hepatis toxicus cum morbis hepatis aliis

K71.7Toksička bolest jetre sa fibrozom i cirozom jetre - Morbis hepatis toxicus cum fibrosi et cirrhosi hepatis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: