Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

C77.2Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intraabdominalium

C79.1Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje - Neoplasma malignum secundarium vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum non specificatorum

C79.3Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanica - Neoplasma malignum cerebri et meningium secundarium

C79.7Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde - Neoplasma malignum glandulae suprarenalis secundarium

C79.9Sekundarni zloćudni tumor neoznačene lokalizacije - Neoplasma malignum secundarium sine loco specificato

C77.9Sekundarni zloćudni tumor neoznačenog limfnog čvora - Neoplasma malignum secundarium lymphonodi non specificati

C78Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i varenje - Neoplasmamalignum secundarium organorum respiratoriorum et digestivorum

C79Sekundarni zloćudni tumor ostalih i neoznačenih lokalizacija - Neoplasma malignum secundarium locorum aliorum et non specificatorum

C78.6Sekundarni zloćudni tumor peritoneuma i retroperitoneuma - Neoplasma malignum secundarium peritonaei et retroperitonaei

C78.0Sekundarni zloćudni tumor pluća - Neoplasma malignum pulmonis secundarium

C78.2Sekundarni zloćudni tumor plućne maramice - Neoplasma malignum secundarium pleurae

C78.1Sekundarni zloćudni tumor sredogruđa - Neoplasma malignum secundarium mediastini

C78.4Sekundarni zloćudni tumor tankog creva - Neoplasma malignum secundarium intestini tenuis

C77.8Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova - Neoplasma malignum lymphonodorum multiplex secundarium

M19.2Sekundarno degenerativno oboljenje drugih zglobova - Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M15.3Sekundarno degenerativno oboljenje više zglobova - Arthrosis multiplex secundaria

T79.2Sekundarno i ponavljano krvarenje uzrokovano povredom - Haemorrhagia traumatica secundaria et recidiva

D75.1Sekundarno povećanje broja krvnih zrnaca - Polycythaemia secundaria

I15Sekundarno povišen krvni pritisak - Hypertensio arterialis secundaria

I15.1Sekundarno povišen krvni pritisak u drugim bubrežnim bolestima - Hypertensio secundaria in morbis renalibus aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: