Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y47.9Sedativi, hipnotici i antianksiotici, neoznačeni

F52Seksualna disfunkcija koja nije izazvana organskim poremećajem ili bolešću - Dysfunctio sexualis disordine organico sive morbo non provocata

T74.2Seksualna zloupotreba - Abusus sexualis

Y05Seksualno nasilje uz primenu telesne snage

Z70.9Seksualno savjetovanje, neoznačeno

N94.5Sekundarna bolna menstruacija - Dysmenorrhoea secundaria

K74.4Sekundarna ciroza žučnih puteva - Cirrhosis biliaris secundaria

H26.4Sekundarna katarakta - Cataracta secundaria

O62.1Sekundarna lenost materice - Inertia uteri secundaria

D64.2Sekundarna sideroblastička anemija uzrokovana ljekovima i toksinima - Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria

D64.1Sekundarna sideroblastička anemija uzrokovana nekim oboljenjem - Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria

D69.5Sekundarna trombocitopenija - Thrombocytopenia secundaria

H40.5Sekundarni glaukom posle drugih bolesti oka - Glaucoma secundarium post morbos oculi alios

H40.4Sekundarni glaukom posle zapaljenja oka - Glaucoma secundarium post inflammationem oculi

H40.6Sekundarni glaukom uzrokovan lekovima - Glaucoma medicamentosum

H40.3Sekundarni glaukom zbog povrede - Glaucoma secundarium traumaticum

E26.1Sekundarni hiperaldosteronizam - Hyperaldosteronismus secundarius

E21.1Sekundarni hiperparatiroidizam - Hyperparathyreoidismus secundarius

C77Sekundarni i neoznačeni zloćudni tumor limfnih nodusa - Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum

N91.1Sekundarni izostanak menstruacije - Amenorrhoea secundaria

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: