Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

F65.5Sadomazohizam - Sadomasochismus

M53.3Sakr-kokcigealne bolesti - Morbi sacrococcygei

Y45.1Salicilati

A02.9Salmonelozna infekcija, neoznačena - Infectio per salmonellam non specificata

Z60.2Samački život

L50.1Samopojavna koprivnjača - Urticaria idiopathica

M81.5Samopojavni gubitak koštane mase - Osteoporosis idiopathica

V87Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat

V99Saobraćajni udes, neoznačen

A24.4Šap, neoznačen - Melioidosis non specificata

K14.1Šareni jezik - Lingua geographica

K00.3Šareni zubi - Dentes versicolores

D86Sarkoidoza - Sarcoidosis

D86.8Sarkoidoza drugih i kombinovanih lokalizacija - Sarcoidosis locorum aliorum et combinatorum

D86.3Sarkoidoza kože - Sarcoidosis cutis

D86.1Sarkoidoza limfnih nodusa - Sarcoidosis nodulorum limphaticorum

D86.0Sarkoidoza pluća - Sarcoidosis pulmonis

D86.2Sarkoidoza pluća sa sarkoidozom limfnih nodusa - Sarcoidosis pulmonis cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.9Sarkoidoza, neoznačena - Sarcoidosis non specificata

C22.3Sarkom krvnih sudova jetre - Angiosarcoma hepatis

A38Šarlah - Scarlatina

Z71.5Savjetovanje i nadzor zbog narkomanije

Z71.4Savjetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola

Z71.6Savjetovanje i zbog zloupotrebe duvana

Z71.7Savjetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)

Z71.9Savjetovanje, neoznačeno

L21.0Seboreja poglavine - Dermatitis seborrhoeica capitis

L82Seboroična keratoza - Keratosis seborrhoeica

L21Seboroični zapaljenje - Dermatitis seborrhoeica

L21.9Seboroično zapaljenje kože, neoznačeno - Dermatitis seborrhoeica non specificata

R81Šećer u mokraći - Glycosuria

E12Šećerna bolest kod pothranjenosti - Diabetes mellitus malnutritionalis

O24.4Šećerna bolest nastala u trudnoći - Diabetes mellitus in graviditate ortus

P70.2Šećerna bolest novorođenčeta - Diabetes mellitus neonati

O24Šećerna bolest u trudnoći - Diabetes mellitus in graviditate

O24.9Šećerna bolest u trudnoći, neoznačena - Diabetes mellitus in graviditate non specificatus

E11Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik (Tip 2) - Diabetes mellitus ex insulino independens (Typus 2)

E10Šećerna bolest, insulinozavisan oblik (Tip 1) - Diabetes mellitus ex insulino dependens (Typus 1)

E14Šećerna bolest, neoznačena - Diabetes mellitus non specificatus

Y47Sedativi, hipnotici i antianksiotici

Y47.9Sedativi, hipnotici i antianksiotici, neoznačeni

F52Seksualna disfunkcija koja nije izazvana organskim poremećajem ili bolešću - Dysfunctio sexualis disordine organico sive morbo non provocata

T74.2Seksualna zloupotreba - Abusus sexualis

Y05Seksualno nasilje uz primenu telesne snage

Z70.9Seksualno savjetovanje, neoznačeno

N94.5Sekundarna bolna menstruacija - Dysmenorrhoea secundaria

K74.4Sekundarna ciroza žučnih puteva - Cirrhosis biliaris secundaria

H26.4Sekundarna katarakta - Cataracta secundaria

O62.1Sekundarna lenost materice - Inertia uteri secundaria

D64.2Sekundarna sideroblastička anemija uzrokovana ljekovima i toksinima - Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria

D64.1Sekundarna sideroblastička anemija uzrokovana nekim oboljenjem - Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria

D69.5Sekundarna trombocitopenija - Thrombocytopenia secundaria

H40.5Sekundarni glaukom posle drugih bolesti oka - Glaucoma secundarium post morbos oculi alios

H40.4Sekundarni glaukom posle zapaljenja oka - Glaucoma secundarium post inflammationem oculi

H40.6Sekundarni glaukom uzrokovan lekovima - Glaucoma medicamentosum

H40.3Sekundarni glaukom zbog povrede - Glaucoma secundarium traumaticum

E26.1Sekundarni hiperaldosteronizam - Hyperaldosteronismus secundarius

E21.1Sekundarni hiperparatiroidizam - Hyperparathyreoidismus secundarius

C77Sekundarni i neoznačeni zloćudni tumor limfnih nodusa - Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum

N91.1Sekundarni izostanak menstruacije - Amenorrhoea secundaria

G21Sekundarni parkinsonizam - Parkinsonismus secundarius

G21.2Sekundarni parkinsonizam izazvan drugim spoljnim činiocima - Parkinsonismus secundarius agentibus externis aliis provocatus

G21.1Sekundarni parkinsonizam izazvan ljekom - Parkinsonismus secundarius medicamentosus

G21.9Sekundarni parkinsonizam, neoznačen - Parkinsonismus secundarius non specificatus

A51.3Sekundarni sifilis kože i sluznice - Syphilis cutanea et mucocutanea secundaria

C79.0Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega - Neoplasma malignum renis et pelvis renalis secundarium

C78.5Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva - Neoplasma malignum secundarium coli et recti

C79.4Sekundarni zloćudni tumor drugih i neoznačenih delova nervnog sistema - Neoplasma malignum secundarium partium sistematis nervosi aliarum et non specificatarum

C78.3Sekundarni zloćudni tumor drugih i neoznačenih organa za disanje - Neoplasma malignum organorum respiratoriorum aliorum secundarium et non specificatorum

C78.8Sekundarni zloćudni tumor drugih i neoznačenih organa za varenje - Neoplasma malignum secundarium organorum digestivorum aliorum et non specificatorum

C79.8Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokalizacija - Neoplasma malignum secundarium locorum aliorum, specificatorum

C79.6Sekundarni zloćudni tumor jajnika - Neoplasma malignum ovarii secundarium

C78.7Sekundarni zloćudni tumor jetre i hepatičnih žučnih puteva - Neoplasma malignum secundarium hepatis et ductuum hepaticorum

C79.5Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži - Neoplasma malignum ossis et medullae ossium secundarium

C79.2Sekundarni zloćudni tumor kože - Neoplasma malignum cutis secundarium

C77.0Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave, lica i vrata - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum capitis, faciei et colli

C77.1Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrathoracalium

C77.5Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum pelvis

C77.3Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazušne jame i gornjeg ekstremiteta - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris

C77.4Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i donjeg ekstremiteta - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum inguinalium et extremitatis inferioris

C77.2Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intraabdominalium

C79.1Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje - Neoplasma malignum secundarium vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum non specificatorum

C79.3Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanica - Neoplasma malignum cerebri et meningium secundarium

C79.7Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde - Neoplasma malignum glandulae suprarenalis secundarium

C79.9Sekundarni zloćudni tumor neoznačene lokalizacije - Neoplasma malignum secundarium sine loco specificato

C77.9Sekundarni zloćudni tumor neoznačenog limfnog čvora - Neoplasma malignum secundarium lymphonodi non specificati

C78Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i varenje - Neoplasmamalignum secundarium organorum respiratoriorum et digestivorum

C79Sekundarni zloćudni tumor ostalih i neoznačenih lokalizacija - Neoplasma malignum secundarium locorum aliorum et non specificatorum

C78.6Sekundarni zloćudni tumor peritoneuma i retroperitoneuma - Neoplasma malignum secundarium peritonaei et retroperitonaei

C78.0Sekundarni zloćudni tumor pluća - Neoplasma malignum pulmonis secundarium

C78.2Sekundarni zloćudni tumor plućne maramice - Neoplasma malignum secundarium pleurae

C78.1Sekundarni zloćudni tumor sredogruđa - Neoplasma malignum secundarium mediastini

C78.4Sekundarni zloćudni tumor tankog creva - Neoplasma malignum secundarium intestini tenuis

C77.8Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova - Neoplasma malignum lymphonodorum multiplex secundarium

M19.2Sekundarno degenerativno oboljenje drugih zglobova - Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M15.3Sekundarno degenerativno oboljenje više zglobova - Arthrosis multiplex secundaria

T79.2Sekundarno i ponavljano krvarenje uzrokovano povredom - Haemorrhagia traumatica secundaria et recidiva

D75.1Sekundarno povećanje broja krvnih zrnaca - Polycythaemia secundaria

I15Sekundarno povišen krvni pritisak - Hypertensio arterialis secundaria

I15.1Sekundarno povišen krvni pritisak u drugim bubrežnim bolestima - Hypertensio secundaria in morbis renalibus aliis

I15.2Sekundarno povišen krvni pritisak u endokrinim bolestima - Hypertensio secundaria in morbis endocrinis

I15.9Sekundarno povišen krvni pritisak, neoznačen - Hypertensio secundaria non specificata

N91.4Sekundarno smanjenje menstruacije - Oligomenorrhoea secundaria

D80.2Selektivno smanjenje imunoglobulina A (IgA) - Deficientia immunoglobulini A selectiva

D80.3Selektivno smanjenje imunoglobulina G (IgG) - Deficientia immunoglobulini G selectiva

D80.4Selektivno smanjenje imunoglobulinaM(IgM) - Deficientia immunoglobuliniMselectiva

H25.1Senilna nuklearna katarakta - Cataracta senilis nuclearis

A42.7Sepsa izazvana aktinomicesom - Sepsis actinomycotica

A41.4Sepsa izazvana anaerobnim bacilima - Sepsis anaerobica

A22.7Sepsa izazvana antraksom - Sepsis anthracica

A20.7Sepsa izazvana bakterijama Yersinia pestis - Sepsis pestica

A41.5Sepsa izazvana drugim Gram-negativnim organizmima - Sepsis organismica per organismos Gram-negativos alios

A41.1Sepsa izazvana drugim označenim stafilokokom - Sepsis staphylococcica alia, specificata

B37.7Sepsa Izazvana kandidom - Sepsis candidalis

A39.4Sepsa izazvana meningokokom, neoznačena - Meningococcaemia non specificata

A41.2Sepsa izazvana neoznačenim stafilokokom - Sepsis per infectionem staphylococco, non specificato

A40.3Sepsa izazvana pneumokokom - Sepsis pneumococcica

A02.1Sepsa izazvana salmonelama - Salmonellosis septica

A40Sepsa izazvana streptokokom - Sepsis streptococcica

A40.0Sepsa izazvana streptokokom grupe A - Sepsis streptococcica A

A40.1Sepsa izazvana streptokokom grupe B - Sepsis streptococcica B

A40.2Sepsa izazvana streptokokom grupe D - Sepsis streptococcica D

A40.9Sepsa izazvana streptokokom, neoznačena - Sepsis streptococcica, non specificata

P36.9Sepsa novorođenčeta izazvana bakterijama, neoznačena - Sepsis neonati bacterialis non specificata

P36.3Sepsa novorođenčeta izazvana drugim i neoznačenim stafilokokom - Sepsis neonati staphylococco non specificato alio excitata

P36.1Sepsa novorođenčeta izazvana drugim i neoznačenim streptokokom - Sepsis neonati streptococco alio non specificato excitata

P36.0Sepsa novorođenčeta izazvana streptokokom grupe B - Sepsis neonati streptococcica, classis B

P36.4Sepsa novorođenčeta, uzročnik Escherichia coli - Sepsis neonati per Escherichiam coli

P36.2Sepsa novorođenčeta, uzročnik Staphylococcus aureusom - Sepsis neonati per Staphylococcum aureum

O85Sepsa u babinjama - Sepsis puerperalis

A41.9Sepsa, neoznačena - Sepsis non specificata

A41.3Sepsa, uzročnik Haemophilus influenzae - Sepsis per Haemophilum influenzae

A41.0Sepsa, uzročnik Staphylococcus aureus - Sepsis per Staphylococcus aureus

M06.0Seronegativno reumatoidno zapaljenje zgloba - Arthritis rheumatoides seronegativa

M05Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba - Arthritis rheumatoides seropositiva

M05.9Seropozitivno reumatoidno zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis rheumatoides seropositiva non specificata

M71.2Serozna cista zatkolene jame (Baker) - Cystis synovialis poplitea (Baker)

H33.2Serozna odlubljenost mrežnjače - Ablatio retinae serosa

L87.2Serpiginozna perforativna elastoza - Elastosis perforans serpiginosa

I82.1Šetajuće zapaljenje vena sa trombozom - Thrombophlebitis migrans

C84.1Sezarijev sindrom - Syndroma Sézary

E75.3Sfingolipidoza, neoznačena - Sphingolipidosis non specificata

F25.1Shizoafektivni poremećaj, depresivni tip - Disordo schizoaffectivus, typus depressivus

F25.0Shizoafektivni poremećaj, manijački tip - Disordo schizoaffectivus, typus maniacus

F25.2Shizoafektivni poremećaj, mešoviti tip - Disordo schizoaffectivus, typus mixtus

F25.9Shizoafektivni poremećaj, neoznačen - Disordo schizoaffectivus non specificatus

F25Shizoafektivni poremećaji - Disordines schizoaffectivi

F20Shizofrenija - Schizophrenia

F20.9Shizofrenija, neoznačena - Schizophrenia non specificata

F60.1Shizoidni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis schizoides

F21Shizotipni poremećaj - Disordo schizotypicus

B22.2Sida sa „sindromom pustoši” - Morbus HIV cum „Wasting syndroma”

B21.1Sida sa Burkittovim limfomom - Morbus HIV cum lymphomate Burkitt

B20.2Sida sa citomegalovirusnom bolešću - Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali

B20.1Sida sa drugim infekcijama izazvanim bakterijama - Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis

B20.3Sida sa drugim infekcijama izazvanim virusima - Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis

B20.5Sida sa drugim mikozama - Morbus HIV cum mycosibus aliis

B20.7Sida sa drugim mnogobrojnim infekcijama - Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis

B23.8Sida sa drugim označenim stanjima - Morbus HIV cum statibus aliis, specificatis

B23Sida sa drugim stanjima - Morbus HIV cum statibus aliis

B21.2Sida sa drugim tipovima ne-Hodgkinovih tumora limfnih žlezda - Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodgkin aliis

B20.8Sida sa drugim zaraznim i parazitarnim bolestima - Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis

B21.8Sida sa drugim zloćudnim tumorima - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis

B21.3Sida sa drugim zloćudnim tumorima limfnog, hematopoeznog i srodnog tkiva - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus affinis aliis

B23.1Sida sa dugotrajnim generalizovanim oboljenjem limfnih žlezda - Morbus HIV cum lymphadenopathia (persistenti) generali

B23.2Sida sa hematološkim i imunitetskim poremećajima - Morbus HIV cum abnormalitibus hematologicis et immunologicis

B20.0Sida sa infekcijom izazvanom mikobakterijama - Morbus HIV cum infectione mycobacteriali

B22.1Sida sa intersticijalnim limfoidnim zapaljenjem pluća - Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi

B20.4Sida sa kandidijazom - Morbus HIV cum candidiasi

B21.0Sida sa Kapošijevim sarkomom - Morbus HIV cum sarcomate Kaposi

B22.7Sida sa mnogim bolestima - Morbus HIV cum morbis multiplicibus

B21.7Sida sa mnogobrojnim zloćudnim tumorima - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus

B20.9Sida sa neoznačenom zaraznom ili parazitarnom bolešću - Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato

B22.0Sida sa oboljenjem mozga - Encephalopathia HIV

B22Sida sa ostalim označenim bolestima - Morbus HIV cum morbis aliis, specificatis

B20.6Sida sa Pneumocistozom carini - Morbus HIV cum Pneumocystosis carinii

B20Sida sa zaraznim i parazitarnim bolestima - Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis

B21Sida sa zloćudnim tumorima - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis

B21.9Sida sa zloćudnim tumorom, neoznačeno - Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato

B24Sida, neoznačena - Morbus HIV non specificatus

Q87.3Sidromi urođene malformacije ranog prekomernog rasta - Syndromae malformationis congenitae incrementi enormis praecocis

A52.3Sifilis nervnog sistema, neoznačen - Neurosyphilis non specificata

A52.0†Sifilis srca i krvnih sudova - Syphilis cardiovascularis

I98.0*Sifilis srca i krvotoka - Syphilis cardiovascularis

O98.1Sifilis u trudnoći, porođaju i babinjama - Syphilis in graviditate, partu et puerperio

A65Sifilis van polnih organa - Syphilis non venerica

A53.9Sifilis, neoznačen - Syphilis non specificata

J62Silikoza pluća - Pneumoconiosis silicotica

G82.2Simetrična paraliza udova, neoznačena - Paraplegia non specificata

G40.2Simptomatska (fokalna) (parcijalna) epilepsija i epileptični sindromi sa kompleksnim parcijalnim napadima - Epilepsia symptomatica (focalis) (partialis) et syndromae epilepticae cum impetibus complexis partialibus

G40.1Simptomatska (žfokalna) (parcijalna) epilepsija i epileptični sindromi sa običnim parcijalnim napadima - Epilepsia symptomatica (focalis) (partialis) et syndromae epilepticae cum impetibus simplicibus partialibus

A52.1Simptomatski sifilis nervnog sistema - Neurosyphilis symptomatica

P96.1Simptomi apstinencije novorođenčeta majke zavisnika - narkomana - Symptoma abstinentiae infantis matris dependentis

P96.2Simptomi apstinencije usled terapijskog davanja lekova novorođenčetu - Symptomata abstinentiae neonati medicamentosa

R45Simptomi i znaci osjećanja (emocija) - Symptomata et signa emotionalia

R63Simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tečnosti - Symptomata et signa ad receptionem alimenti et liquoris

R46Simptomi i znaci spoljašnjeg izgleda i ponašanja - Symptomata et signa aspectus externi et morum

R68.1Simptomi u dece, neoznačeni - Symptomata infantium non specificata

Z76.5Simulant (svjesno simuliranje)

M75.1Sindrom „okretanja narukvice” - Syndroma armillae rotatoriae

Q07.0Sindrom Arnold-Chiari - Syndroma Arnold-Chiari

M76.3Sindrom bedreno-golenjačke trake - Syndroma lemnisci iliotibialis

I49.5Sindrom bolesnog sinusa - Syndroma disordinis nodi sinuatrialis

P76.0Sindrom čepa od mekonijuma - Syndroma emboli meconialis

F48.1Sindrom depersonalizacije-derealizacije - Syndroma depersonalisationis-derealisationis

G54.7Sindrom fantomskog uda bez bola - Syndroma phantoma-membri sine dolore

G54.6Sindrom fantomskog uda sa bolom - Syndroma phantoma-membri cum dolore

M05.0Sindrom Felty - Syndroma Felty

G45.1Sindrom glavne arterije vrata (hemisferični) - Syndroma arteriae carotidis (hemisphaerica)

D82.4Sindrom hiperimunoglobulinemije E(IgE) - Syndroma hyperimmunoglobulinaemiae E(IgE)

Q23.4Sindrom hipoplazija levog srca - Syndroma hypoplasiae cordis sinistri

Q22.6Sindrom hipoplazije desnog srca - Syndroma hypoplasiae cordis dextri

M94.0Sindrom hrskavično-koštanog spoja (Tietze) - Syndroma iuncturae chondrocostalis (Tietze)

G46.4*Sindrom infarkta malog mozga - Syndroma infarctu cerebellare (I60-I67†)

G46.3*Sindrom infarkta moždanog stabla - Syndroma infarctu trunci cerebri (I60-I67†)

K00.7Sindrom izbijanja zuba - Syndroma dentitionis

R95Sindrom iznenadne smrti deteta - Syndroma mortis infantis subitae

K22.7Sindrom jednjaka Barrett - Syndroma oesophagi Barrett

G56.0Sindrom karpalnog kanala - Syndroma canalis carpalis

G83.4Sindrom kaude ekvine - Syndroma caudae equinae

G44.0Sindrom klaster glavobolje - Cephalgia, syndroma cluster

Q98.0Sindrom Klinefelter, kariotip 47, XXY - Syndroma Klinefelter, 47, XXY

Q98.2Sindrom Klinefelter, muškarac sa 46, XX kariotipom - Syndroma Klinefelter, 46, XX karyotypo

Q98.1Sindrom Klinefelter, muškarac sa brojem X hromosoma većim od dva - Nema Prevoda

Q98.4Sindrom Klinefelter, neoznačen - Syndroma Klinefelter non specificata

I77.4Sindrom kompresije trbušne arterije - Syndroma compressionis arteriae coeliacae

Q77.2Sindrom kratkog rebra - Syndroma costae brevis

K22.6Sindrom laceracijskog želudačno-jednjačkog krvarenja - Syndroma lacerationis haemorrhagicae gastroeoesophagialis

T74Sindrom lošeg postupanja - Syndroma vexationis

T74.9Sindrom lošeg postupanja, neoznačen - Sindroma vexationis non specificata

M31.4Sindrom luka aorte (Takayasu) - Syndroma arcus aortae (Takayasu)

N34.3Sindrom mokraćovoda bešike, neoznačen - Syndroma urethrae non specificata

K58.9Sindrom nadraženja creva bez dijareje - Syndroma intestini irritabilis sine diarrhoea

K58.0Sindrom nadraženja creva sa dijarejom - Syndroma intestini irritabilis cum diarrhoea

K58Sindrom nadraženog creva - Syndroma intestini irritabilis

Q79.4Sindrom naduvenog trbuha - Syndroma alvi inflatae

N94.3Sindrom napetosti pred mensruaciju - Syndroma tensionis praemenstrualis

E00.9Sindrom nedostatka joda, neoznaćen - Syndroma deficientiae iodi non specificata

E34.5Sindrom neosjetljivosti na hormone nadbubrežne žlezde - Syndroma resistentiae androgenis

P70.1Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću - Syndroma infantis matris diabeticae

P70.0Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći - Syndroma infantis matris cum diabete gestationali

P80.0Sindrom oštećenja ploda hladnoćom - Syndroma „laesionis frigidae” neonati

G83.9Sindrom paralize, neoznačen - Syndroma paralytica non specificata

Q91.7Sindrom Patau, neoznačen - Syndroma Patau non specificata

Q86.0Sindrom ploda majke alkoholičara - Syndroma fetus matris alcoholicae

Q86.1Sindrom ploda oštećenog hidantoinom - Syndroma fetus hydantoino laesi

J80Sindrom poremećenog disanja kod odraslih osoba - Syndroma distress respiratoria ad adultum

E22.2Sindrom poremećenog lučenja antidiuretičnog hormona - Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

K91.5Sindrom posle hirurškog odstranjenja žučne kese - Syndroma post cholecystectomiam

I97.0Sindrom posle operacije srca - Syndroma post cardiotomiam

K91.1Sindrom posle operacije želuca - Sindroma post gastrectomiam

F07.2Sindrom posle potresa mozga - Syndroma post commotionem cerebri

F07.1Sindrom posle zapaljenja mozga - Syndroma post encephalitidem

I87.0Sindrom posle zapaljenja vena - Syndroma postthrombotica

O43.0Sindrom posteljične transfuzije - Syndroma transfusionis placentalis

Q60.6Sindrom Potter - Syndroma Potter

M35.7Sindrom povećane pokretljivosti - Syndroma hypermobilitatis

G46.1*Sindrom prednje arterje mozga - Syndroma arteriae cerebri anterioris (I66.1†)

I45.6Sindrom preranog nadraživanja - Syndroma praeexcitationis

M75.4Sindrom ramenjače izazvan udarom - Syndroma humeri percussionalis

M40.3Sindrom ravnih leđa - Syndroma dorsi plani

I73.0Sindrom Raynaud - Syndroma Raynaud

R65Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje - Syndroma systemica inflammantoria

R65.2Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje bez infekcije i bez organskog poremećaja - Syndroma systemica inflammantoria sine inflamatione sine disordine organico

R65.3Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje bez infekcije i sa organskim poremećajem - Syndroma systemica inflammantoria sine inflamatione cum disordine organico

R65.0Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje zbog infekcije bez organskog poremećaja - Syndroma systemica inflammantoria sine disordine organico

R65.1Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje zbog infekcije sa organskim poremećajem - Syndroma systemica inflammantoria cum disordine organico

R65.9Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje, neoznačen - Syndroma systemica inflammantoria non specificata

K90.2Sindrom slepe vijuge - Syndroma gyri caeci

M30.3Sindrom sluznično-kožnih limfnih nodusa (Kawasaki) - Syndroma nodorum lymphaticorum mucocutanea (Kawasaki)

O26.5Sindrom sniženog krvninog pritisaka majke - Syndroma hypotensionis arterialis matris

G46.0*Sindrom srednje arterije mozga - Syndroma arteriae cerebri mediae (I66.0†)

L00Sindrom stafilokoknog ljuštenja kože - Syndroma exfoliationis cutis staphylococcica

Q96Sindrom Tarner - Syndroma Turner

G57.5Sindrom tarzalnog kanala - Syndroma canalis tarsalis

P22.0Sindrom teškog poremećaja disanja novorođenčeta - Syndroma angoris neonati respiratorii

E88.3Sindrom tumor lize - Syndroma tumor lisis

Q96.9Sindrom Turner, neoznačen - Syndroma Turner non specificata

P35.0Sindrom urođene rubeole - Syndroma rubeolae congenitalis

E00.2Sindrom urođenog nedostatka joda, mešani tip - Syndroma iodopriva congenitalis, typus mixtus

E00.0Sindrom urođenog nedostatka joda, neurološki tip - Syndroma iodopriva congenitalis, typus neurologicus

E00.1Sindrom urođenog nedostatka joda, tip sa nakupljanjem tečnosti - Syndroma iodopriva congenitalis, typus mixoedematosus

E28.2Sindrom višecističnog jajnika - Syndroma ovarii polycystici

G45.0Sindrom vratno-bazilarne arterije - Syndroma arteriae vertebrobasilaris

A39.1†Sindrom Waterhouse - Friderichsen

G46.2*Sindrom zadnje arterje mozga - Syndroma arteriae cerebri posterioris (I66.2†)

G93.3Sindrom zamora posle infekcije virusima - Syndroma fatigationis postviralis

I97.2Sindrom zastojnog otoka limfe posle operacije dojke - Syndroma lymphoedematis post mastectomiam

P59.1Sindrom zgusnute žuči - Syndroma bilis condensatae

L60.5Sindrom žutog nokta - Syndroma unguis flavi

G46*Sindromi krvnih sudova mozga u cerebrovaskularnim bolestima - Sindromae vasculares cerebri in morbis cerebrovascularibus (I60-I67†)

G73.0*Sindromi miastenije u bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Syndromae myasthenicae in morbis endocrinis

G73.3*Sindromi miastenije u drugim bolestima - Syndromae myasthenicae in morbis aliis

P02.3Sindromi posteljične transfuzije sa posledicama po plod i novorođenče - Syndromae transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

Q87.2Sindromi urođene malformacije pretežno ekstremiteta - Syndromae malformationis congenitae praesertim extremitatum

Q87.1Sindromi urođenemalformacije pretežno sa niskimrastom - Syndromae malformationis congenitae, praesertim cum nanosomia

Q86Sindromi urođenih malformacija izazvani poznatim spoljnjim uzrocima - Syndromae malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatae

Q87.0Sindromi urođenih malformacija pretežno lica - Syndroma malformationum congenitarum praesertim faciei

J43.0SindromMacLeodov - Syndroma MacLeod

B83.3Singamijaza - Syngamiasis

Q18.1Sinus i cista ispred ušne školjke - Sinus et cystis praeauricularis

Q18.0Sinus, fistula i cista škržne pukotine - Sinus, fistula et cystis rimae branchialis

K23.1*Široki jednjak u Chagasovoj bolesti - Megalooesophagus Chagas (B57.3†)

P96.3Široki šavovi kostiju lobanje novorođenčeta - Suturae cranii neonati latae

K59.3Široko debelo crevo - Megacolon

K93.1*Široko debelo crevo u Chagasovoj bolesti - Megacolon in morbo Chagas (B57.3†)

H69.0Široko otvorena ušna tuba - Tuba auditiva patulosa (Eustachii)

C13.2*Sistemska atrofija centralnog nervnog sistema kod miksedema - Atrophia systemica ad myxoedema systematis nervosi centralis (E00.1†, E03.-†)

G13.8*Sistemska atrofija centralnog nervnog sistema u drugim bolestima - Atrophia systemica systematis nervosi centralis in morbis aliis

A44.0Sistemska bartoneloza - Bartonellosis systematica

M35.9Sistemska bolest vezivnog tkiva, neoznačena - Morbus textus connexivi systemicus non specificatus

E85.3Sistemska sekundarna amiloidoza - Amyloidosis systemica secundaria

M34Sistemska skleroza - Sclerosis systemica

M34.2Sistemska skleroza izazvana lekovima i hemikalijama - Sclerosis systemica medicamentosa et chemicalis

M34.9Sistemska skleroza, neoznačena - Sclerosis systemica non specificata

G13*Sistemske atrofije centralnog nervnog sistema u ostalim bolestima - Atrophiae systematis nervosi centralis systemicae in morbis aliis

M36.8*Sistemske bolesti vezivnog tkiva u drugim bolestima - Morbi textus connexivi systemici in morbis aliis

M36*Sistemske bolesti vezivnog tkiva u ostalim bolestima - Morbi textus connexivi systemici inmorbis aliis

M32Sistemski eritemski lupus - Lupus erythematosus systemicus

M32.0Sistemski eritemski lupus izazvan lekovima - Lupus erythematosus systemicus medicamentosus

M32.1†Sistemski eritemski lupus sa zahvatanjemorgana ili sistema - Lupus erythematosus systemicus cum organo sive systemate involuto

M32.9Sistemski eritemski lupus, neoznačen - Lupus erythematosus systemicus non specificatus

M08.2Sistemsko zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis systematica

B65Šistozomijaza (Bilharzijaza) - Schistosomiasis (Bilharziasis)

B65.0Šistozomijaza izazvana metiljima Schistosoma haematobium - Schistosomiasis per Schistosoma haematobium

B65.2Šistozomijaza izazvana metiljima Schistosoma Japonicum - Schistosomiasis per Schistosoma Japonicum

B65.1Šistozomijaza izazvana metiljima Schistosoma mansoni - Schistosomiasis per Schistosoma mansoni

B65.9Šistozomijaza, neoznačena - Schistosomiasis non specificata

P83.0Sklerma novorođenčeta - Sclerema neonati

H74.0Skleroza bubne opne i bubne duplje - Tympanosclerosis

K74.1Skleroza jetre - Sclerosis hepatis

H80.2Skleroza puža uva - Otosclerosis cochleae

L90.0Sklerozni i atrofični lišaj - Lichen scleroticus et atrophicus

M65.3Škljocajući prst - Digitus detendens

H50.5Sklonost razrokosti - Heterophoria

S83.2Skorašnji rascjep meniskusa - Fissura menisci recens

S83.3Skorašnji rascjep zglobne hrskavice kolena - Fissura cartilaginis articularis genus recens

E54Skorbut, nedostatak vitamina C - Scorbut propter deficientiam vitamini C

Q67.1Skraćeno lice - Compressio faciei

Q71.5Skraćenost dužine lakatne kosti - Reductio longitudinis ulnae congenita

Q72.5Skraćenost golenjače - Reductio longitudinis tibiae congenita

Q72.6Skraćenost lišnjače - Reductio longitudinis fibulae congenita

N60.3Skvrčavanje vezivnog tkiva dojke - Fibrosclerosis mammae

N26Skvrčen bubreg, neoznačen - Ren contractus non specificatus

Q66.0Skvrčeno kopitasto stopalo, uvrnuto unutra - Talipes equinovarus

Q66.4Skvrčeno stopalo, izvijeno upolje - Talipes calcaneovalgus

Q66.1Skvrčeno stopalo, uvrnuto unutra - Talipes calcaneovarus

N99.5Slaba funkcija spoljašnjeg otvora mokraćovoda bešike - Malfunctio meatus urethrae externi

O99.0Slabokrvnost u trudnoći, porođaju i babinjama - Anaemia in graviditate, partu et puerperio

H53.0Slabovidost zbog gubitka vida - Amblyopia propter anopsiam

H54Slepilo i oslabljen vid - Amaurosis et amblyopia

H54.4Slepilo na jednom oku - Amaurosis unius oculi

H54.0Slepilo oba oka - Amaurosis utriusque oculi

A24.0Slin Slinavka - Malleus

A24Slinavka i šap - Malleus et melioidosis

M23.4Slobodno telo kolena - Corpus liberum genus

M24.0Slobodno telo zgloba - Corpus liberum articuli

M99.1Složeno iščašenje pršljenova kičme - Subluxatio columnae vertebralis complexa

T81.2Slučajni ubod i laceracija za vreme medicinske intervencije - Punctura et laceratio accidentalis per proceduram

X45Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu

X40Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X44Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X42Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)

X46Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

X47Slučajno trovanje i izlaganje ostalim gasovima i parama

X49Slučajno trovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X43Slučajno trovanje i izlaganje ostalim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X48Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima

Y18Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere

X41Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim preparatima

H10.0Sluzavo-gnojno zapaljenje vežnjače - Coniunctivitis mucopurulenta

K11.6Sluzna cista pljuvačne žlezde - Mucocele glandulae salivaris

J41.1Sluzno-gnojni hronični bronhitis - Bronchitis mucopurulenta chronica

E87.1Smanjana osmolarnost i smanjanje natrijuma u krvi - Hypoosmolalia et hyponatraemia

G97.2Smanjen unutarlobanjski pritisak kod drenaže komora mozga - Hypotensio intracranialis ad shunting ventricularem

E23Smanjena funkcija i ostali poremećaji hipofize - Hypopituitarismus et disordines hypophysis alii

E89.4Smanjena funkcija jajnika posle intervencije - Hypofunctio ovarii postproceduralis

E27.3Smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde izazvana ljekovima - Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa

E89.6Smanjena funkcija nadbubrežne žlezde posle intervencije - Hypofunctio adrenocorticalis postproceduralis

E20Smanjena funkcija paraštitaste žlezde - Hypoparathyreoidismus

E20.9Smanjena funkcija paraštitaste žlezde, neoznačena - Hypoparathyreoidismus non specificatus

E89.2Smanjena funkcija paraštitaste žljezde posle intervencije - Hypoparathyreoidismus postproceduralis

E89.3Smanjena funkcija pituitarne žlezde posle intervencije - Hypopituitarismus postproceduralis

E29.1Smanjena funkcija sjemenika - Hypofunctio testicularis

E89.5Smanjena funkcija sjemenika posle intervencije - Hypofunctio testicularis postproceduralis

E03.3Smanjena funkcija štitaste žlezde posle infekcije - Hypothyreoidismus post infectionem

E03.2Smanjena funkcija štitaste žlezde uzrokovana upotrebom ljekova i drugih unijetih supstancija - Hypothyreoidismus medicamentis et substantiis exogenibus aliis

E03.9Smanjena funkcija štitaste žlezde, neoznačena - Hypothyreoidismus non specificatus

E89.0Smanjena funkcija štitaste žljezde posle intervencije - Hypothyreoidismus postproceduralis

O41.0Smanjena količina amnionske tečnosti - Oligohydramnion

N91.5Smanjena menstruacija, neoznačena - Oligomenorrhoea non specificata

R20.1Smanjena osjetljivost kože - Hypoaesthesia cutis

D81.3Smanjenje adenozin-deaminaze [ADA] - Deficientia adenosinum-deaminasis

D80.6Smanjenje antitela sa skoro normalnim imunoglobulinima ili sa hiperimunoglobulinemijom - Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D82.3Smanjenje imuniteta kao defektna hereditetna reakcija na Epstein- Barrov virus - Immunodeficientia ut reactio in virus Epstein-Barr defectiva hereditaria

D82Smanjenje imuniteta povezano sa drugim većim defektima - Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis coniuncta

D82.8Smanjenje imuniteta povezano sa drugim većim označenim defektima - Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis specificatis coniuncta

D82.9Smanjenje imuniteta povezano sa većim defektima, neoznačeno - Immunodeficientia cum defectibus majoribus coniuncta non specificata

D82.2Smanjenje imuniteta sa kratkimudovima - Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D80.5Smanjenje imuniteta sa povećanjam količine imunoglobulinaM (IgM) - Immunodeficientia hyper-immunoglobulinicaM

D80.9Smanjenje imuniteta sa predominantnim defektom antitela, neoznačeno - Immunodeficientia cum defectu anticorporum preadominanti non specificata

D80Smanjenje imuniteta sa pretežnim poremećajima antitela - Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D84.9Smanjenje imuniteta, neoznačeno - Immunodeficientia non specificata

E89.1Smanjenje insulina u krvi posle intervencije - Hypoinsulinaemia postproceduralis

E87.6Smanjenje kalijuma u krvi - Hypokalaemia

E86Smanjenje količine tečnosti - Depletio voluminis fluidi

D81.5Smanjenje purin-nukleozid-fosforilaze [PNP] - Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis

D81.7Smanjenje većeg kompleksa histokompatibilnosti klase II - Deficientia complicis histocompatibilitatis majoris classis II

N46.1Smanjeno lučenje sjemena - Oligospermia

F90.0Smetnje aktivnosti i pažnje - Disturbatio activitatis et attentionis

R06Smetnje disanja - Respirationes abnormales

D50.1Smetnje gutanja izazvane nedostatkom gvožđa - Dysphagia sideropenica

R19.6Smrdljiva stolica - Halitosis

S77.1Smrskanost butine - Conquassatio femoris

S07.8Smrskanost drugih delova glave - Conquassatio partium capitis aliarum

S57.8Smrskanost drugih delova podlaktice - Conquassatio antebrachii partium aliarum

S97.8Smrskanost drugih delova u predelu skočnog zgloba i stopala - Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum

S17.8Smrskanost drugih delova vrata - Conquassatio partium colli aliarum

T04.8Smrskanost drugih kombinacija delova tela - Conquassatio combinationum partium corporis aliarum

S87.8Smrskanost drugih neoznačenih delova potkolenice - Conquassatio partium cruris aliarum, non specificatarum

S67.8Smrskanost drugih neoznačenih delova ručja i šake - Conquassatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S38.1Smrskanost drugih neoznačenih delova trbuha, slabine i karlice - Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum, non specificatarum

S07Smrskanost glave - Conquassatio capitis

T04.0Smrskanost glave i vrata - Conquassatio capitis et colli

S07.9Smrskanost glave, neoznačena - Conquassatio capitis non specificata

S17.0Smrskanost grkljana i dušnika - Conquassatio laryingis et tracheae

S28.0Smrskanost grudnog koša - Conquassatio thoracis traumatica

S28Smrskanost grudnog koša i traumatsko odsijecanje dela grudnog koša - Conquassatio thoracis et amputatio partis thoracis traumatica

T04.1Smrskanost grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice - Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.7Smrskanost grudnog koša, trbuha, slabinskog predela, karlice i udova - Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis

S38Smrskanost i traumatska amputacija dela trbuha, slabine i karlice - Conquassatio et amputatio traumatica partis abdominis, lumbi et pelvis

T14.7Smrskanost i traumatska amputacija u neoznačenom predelu tela - Conquassatio et amputatio traumatica corporis, regionis non specificatae

S87.0Smrskanost kolena - Conquassatio genus

S87Smrskanost kolena i potkolenice - Conquassatio genus et cruris

S77.0Smrskanost kuka - Conquassatio coxae

S77Smrskanost kuka i butine - Conquassatio coxae et femoris

S77.2Smrskanost kuka sa butinom - Conquassatio coxae cum femore

S57.0Smrskanost lakta - Conquassatio cubiti

S07.0Smrskanost lica - Conquassatio faciei

S07.1Smrskanost lobanje - Conquassatio cranii

S57.9Smrskanost neoznačenog dela podlaktice - Conquassatio partis antebracchii non specificatae

S67.0Smrskanost palca i nekog drugog prsta - Conquassatio pollicis et digiti alterius

S57Smrskanost podlaktice - Conquassatio antebrachii

S47Smrskanost predela ramena i nadlaktice - Conquassatio regionis deltoideae et brachii

S97.1Smrskanost prsta (prstiju) stopala - Conquassatio digiti (digitorum) pedis

S67Smrskanost ručja i šake - Conquassatio carpi et manus

S38.0Smrskanost spoljnih polnih organa - Conquassatio genitaliorum externorum

S97.0Smrskanost u predelu skočnog zgloba - Conquassatio regionis malleoli

S97Smrskanost u predelu skočnog zgloba i stopala - Conquassatio regionis malleoli et pedis

T04.3Smrskanost u više predela noge - Conquassatio regionum extremitatis inferioris multiplicium

T04.2Smrskanost u više predela ruke - Conquassatio regionum extremitatis superioris multiplicium

T04Smrskanost više predela tela - Conquassatio regionum corporis multiplicium

S17Smrskanost vrata - Conquassatio colli

S17.9Smrskanost vrata, neoznačenog dela - Conquassatio colli, partis non specificatae

R98Smrt bez prisustva svjedoka - Mors sine praesentia testium

O97Smrt majke izazvana posledicama trudnoće - Mors matris propter sequelas obstetricas

O95Smrt majke nastala tokom trudnoće, uzrok neoznačen - Mors matris obstetrica, causa non specificata

O96Smrt majke posle porođaja u periodu od 42 dana do godine dana, uzrok različit - Mors matris obstetrica per tempus usque 42 dies ad unum annum post partum, causa varia

P01.6Smrt majke sa posledicama po plod i novorođenče - Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum

O97.0Smrt zbog direktnih posledica porođajnog uzroka - Mors e causa sequelae obstetrica directa

O96.0Smrt zbog direktnog porođajnog uzroka - Mors propter causam obstetricam directam

O97.1Smrt zbog indirektnih posledica porođajnog uzroka - Mors e causa sequelae obstetrica indirecta

O96.1Smrt zbog indirektnog porođajnog uzroka - Mors propter causam obstetricam indirectam

O97.9Smrt zbog neodređenih posledica porođajnog uzroka - Mors e causa sequelae obstetrica non specificata

O96.9Smrt zbog neodređenog porođajnog uzroka - Mors propter causam obstetricam non specificatam

R96.1Smrt, uzrok nepoznat - Mors, causa ignota

O62.4Snažne, nekoordinirane i produžene kontrakcije materice - Contractiones uteri hypertonicae, incoordinatae et prolongatae

P71.0Snižen nivo kalcijuma novorođenčeta uzrokovan kravljim mlekom - Hypocalcaemia neonati lactogenes (lac vaccae)

P71.2Snižen nivo magnezijuma u krvi novorođenčeta - Hypomagnesiaemia neonati

H44.4Snižen očni pritisak - Hypothonia oculi

P80Snižena temperatura novorođenčeta - Hypothermia neonati

P80.9Snižena temperatura novorođenčeta, neoznačena - Hypothermia neonati non specificata

F40.1Socijalne fobije - Phobiae sociales

Z60.4Socijalno isključivanje ili odbacivanje

F93.2Socijalno-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis socialis anxiosus

R57Šok - Afflictus; Shock

R57.1Šok kod iskrvavljenosti - Afflictus (shock) hypovolaemicus

R57.2Šok kod sepse - Afflictus (shock) septicus

O08.3Šok posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

R57.0Šok srca - Afflictus (shock) cardiogenicus

Y84.3Šok terapija

O75.1Šok tokom ili posle porođaja - Afflictus per sive post partum

T88.2Šok uzrokovan anestezijom - Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T79.4Šok uzrokovan povredom - Afflictus (shock) traumaticus

T81.1Šok za vreme ili posle medicinske intervencije - Afflictus (shock) per sive post proceduram

R57.9Šok, neoznačen - Afflictus (shock) non specificatus

M85.4Solitarna cista kosti - Cystis ossis solitaria

F45.0Somatizacijski poremećaj - Disordo somatisationis

F45.3Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema - Dysfunctio somatoformis autonoma

F45.9Somatoformni poremećaj, neoznačen - Disordo somatoformis non specificatus

Y53.3Soni i osmotski laksativi

B70.1Sparganoza, uzročnik Sparganum - Sparganosis

G80.1Spastička diplegična cerebralna - Diplegia cerebralis spastica

G80.2Spastička hemiplegična cerebralna paraliza - Hemiplegia cerebralis spastica

G81.1Spastička jednostrana paraliza - Hemiplegia spastica

G80.0Spastička kvadriplegična cerebralna paraliza - Quadriplegia cerebralis spastica

G82.1Spastička paraliza dva simetrična uda - Paraplegia spastica

G82.4Spastička paraliza svih udova - Tetraplegia spastica

G04.1Spastička tropska paraplegija - Paraplegia spastica tropica

K59.4Spazam čmara - Spasmus analis

J38.5Spazam grkljana - Spasmus laryngis

K83.4Spazam sfinktera Oddi - Spasmus sphincteris Oddi

G24.3Spazmotična krivošija - Torticollis spasmodica

F81.0Specifičan poremećaj čitanja - Dyslexia specifica

F81.1Specifičan poremećaj izgovaranja - Disordo pronuntiationis (separationis litterarum) specifictus

F81.2Specifičan poremećaj računanja - Disordo arithmeticalis specificus

F82Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti - Disordo evolutionis functionis motoricae specificus

F40.2Specifične (izolovane) fobije - Phobiae specificae (isolatae)

G40.5Specifični epileptični sindromi - Syndromae epilepticae specificae

F80Specifični poremećaji razvoja govora i jezika - Disordines evolutionis orationis et linguae specifici

F81Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje - Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

Z11Specijalan skrining (Screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti

Z12Specijalan skrining (Screening) pregled radi otrkrivanja neoplazmi

Z13.7Specijalan skrining pregled radi oktrivanja urođenih malformacija, deformacija i hromosomskih aberacija

Z11.4Specijalan skrining pregled radi oktrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV)

Z13.0Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi, krvotvornih organa i određenih poremećaja imunih mehanizama

Z11.0Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti

Z11.2Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti

Z13Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja

Z13.8Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i poremećaja

Z11.6Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza

Z11.5Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti

Z11.8Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti

Z13.3Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih poremećaja i Alcoholismus poremećaja ponašanja

Z11.3Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenja

Z11.1Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze

Z13.2Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja ishrane

Z13.5Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja oka i uva

Z13.4Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja razvoja u detinjstvu

Z13.1Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti (diabetes mellitus)

Z13.6Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srčano-sudovnih poremećaja

Z12.1Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta

Z12.2Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa

Z12.3Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke

Z12.8Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija

Z12.4Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice

Z12.5Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače

Z12.6Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike

Z12.0Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želuca

Z12.9Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora, neoznačen

Z11.9Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti, neoznačen

Z13.9Specijalni skrining pregled, neoznačen

F80.0Spefičan poremećaj artikulacije govora - Disordo orationis articulationis specificus

G12Spinalna mišićna atrofija i srodni sindromi - Atrophia muscularis spinalis et syndromae affines

A25.0Spiriloza - Spirillosis

Q70.0Spoj prstiju ruke - Conjunctio digitorum manus

Q89.4Spojeni blizanci - Gemelli conjuncti

H49.3Spoljašnja potpuna oftalmoplegija - Ophthalmoplegia totalis (externa)

H49.4Spoljašnja progresivna oftalmoplegija - Ophthalmoplegia externa progressiva

I84.5Spoljašnji šuljevi bez komplikacija - Haemorrhoides externae sine complicationibus

I84.4Spoljašnji šuljevi sa drugim komplikacijama - Haemorrhoides externae cum complicationibus aliis

I84.3Spoljašnji trombozirani šuljevi - Haemorrhoides thromboticae externae

L74.9Spoljni poremećaj lučenja znoja, neoznačen - Disordo sudoris eccrinis non specificatus

B88.3Spoljnja pijavica - Hirudiniasis externa

M07.2*Spondilitis izazvan - Spondylitis psoriatica (L40.5†)

Q77.7Spondiloepifizealna displazija - Dysplasia spondiloepiphysealis

M49.5*Spondilopatija u drugim bolestima - Collapsus vertebrae in morbis aliis

M49*Spondilopatija u ostalim bolestima - Spondylopathia in morbis aliis

M49.3*Spondilopatija u zaraznim i parazitarnim bolestima - Spondylopathia in morbis infectivis et parasitariis

O03Spontan pobačaj - Abortus spontaneus

H55Spontani i ostali nepravilni pokreti oka - Nystagmus et motus oculi irregulareles alii

J93.0Spontani pneumotoraks - Pneumothorax spontaneus

N96Spontani pobačaj - Abortus habitualis

O80.0Spontani porođaj glavom - Partus spontaneus capite

O80Spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće - Partus spontaneus singularis

O80.9Spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće neoznačen - Partus spontaneus singularis non specificatus

O80.1Spontani porođaj zadnjicom - Partus spontaneus natibus

R36Spontano curenje iz mokraćovoda bešike - Urethrorrhoea

O92.6Spontano curenje mleka - Galactorrhoea

R23.3Spontano nastale modrice - Ecchymoses spontaneae

T81.3Spontano otvaranje operativne rane - Disruptio vulneris operativi

M66.3Spontano prsnuća tetiva pregibača - Ruptura tendinum flexorum spontanea

M66.4Spontano prsnuće drugih tetiva - Ruptura tendinum aliarum spontanea

M66Spontano prsnuće sinovije i tetive - Ruptura synoviae et tendinis spontanea

M66.2Spontano prsnuće tetiva opružača - Ruptura tendinum extensorum spontanea

M66.5Spontano prsnuće tetive, neoznačeno - Ruptura tendinis spontanea non specificata

Q83.3Sporedna bradavica dojke - Mamilla accessoria

Q83.1Sporedna dojka - Mamma accessoria

B42Sporotrihoza - Sporotrichosis

B42.1Sporotrihoza kože i limfnih sudova kože - Sporotrichosis lymphocutanea

B42.0†Sporotrihoza pluća - Sporotrichosis pulmonis (J99.8*)

B42.8Sporotrihoza, drugi oblici - Sporotrichosis, formae aliae

B42.9Sporotrihoza, neoznačena - Sporotrichosis non specificata

H90.2Sprovodna gluvoća, neoznačena - Surditas conductiva non specificata

H90Sprovodna i percetivna gluvoća - Surditas conductiva et perceptiva

H90.1Sprovodna jednostrana gluvoća sa očuvanim sluhom na suprotnoj strani - Surditas conductiva unilateralis cum auditu normali lateris contrarii

H90.0Sprovodna obostrana gluvoća - Surditas conductiva bilateralis

H02.4Spušten očni kapak - Ptosis palpebrae

Q52.5Srasle velike usne vulve - Fusio labiorum vulvae

N85.6Srasline umaterici - Synechiae intrauterinae

Q70Sraslost prstiju - Syndactylia

Q70.2Sraslost prstiju noge - Conjuctio digitorum pedis

Q70.9Sraslost prstiju, neoznačena - Syndactylia non specificata

Q70.4Sraslost više prstiju - Polysyndactylia

Q38.1Srastao jezika - Ankyloglossia

O90.3Srčano oboljenje u babinjama - Cardiomyopathia puerperalis

Q24.2Srce sa tri pretkomore - Cor triatriatum

H72.0Središnja perforacija (otvor) bubne opne - Perforatio membranae tympani centralis

K14.2Središnje romboidno zapaljenje jezika - Glossitis rhomboides mediana

Y51.8Sredstva koja deluju centralno i blokiranjem adrenergičkih neurona

Y54.7Sredstva koja deluju na kalcifikaciju

Y54.8Sredstva koja deluju na metabolizam mokraćne kiseline

Y52Sredstva koja primamo deluju na srčano-sudovni sistem

Y55Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na sistem za disanje

Y54Sredstva koja primarno deluju na ravnotežu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline

Y44Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi

Y53Sredstva koja primarno deluju na želudačno crevni sistem

Y57.0Sredstva koja smanjuju apetit (anoreksici)

Y57.3Sredstva koja uzrokuju odbojnost prema alkoholu

Y56.3Sredstva za omekšavanje i zaštitu

Y53.9Sredstvo koje primarno deluju na želudačno-crevni sistem, neoznačeno

F34.9Stalni poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen - Disordo thymicus (affectivus) permanens non specificatus

F34Stalni poremećaji raspoloženja (afekata) - Disordines thymici (affectivi) permanentes

F45.4Stalni somatoformni bolni poremećaj - Disordo doloris somatoformis persistens

F22.9Stalni sumanuti poremećaj, neoznačen - Disordo delusionalis persistens non specificatus

P02Stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum

N95.3Stanja povezana sa vještački izazvanom menopauzom - Status cum menopausi artificiali coniuncti

Z94.8Stanje drugog presađenog organa ili tkiva

Z93.8Stanje drugog vještačkog otvora

Z93.9Stanje drugog vještačkog otvora, neoznačeno

D69.9Stanje krvarenja, neoznačeno - Status haemorrhagicus non specificatus

P00.9Stanje majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačeno - Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatus

Z94.4Stanje presađene jetre

Z94.6Stanje presađene kosti

Z94.5Stanje presađene kože

Z94.7Stanje presađene rožnjače

Z94.2Stanje presađenih pluća

Z94.3Stanje presađenih pluća i srca

Z94.0Stanje presađenog bubrega

Z94Stanje presađenog organa i tkiva

Z94.9Stanje presađenog organa ili tkiva, neoznačeno

Z94.1Stanje presađenog srca

O26.9Stanje vezano za trudnoću, neoznačeno - Status cum graviditate coniunctus non specificatus

Z93Stanje vještačkog (arteficijalnog) otvora

B95.6Staphylococcus aureus kao uzrok bolesti - Staphylococcus aureus ut causa morborum

N88.1Stara laceracija grlića materice - Laceratio cervicis uteri obsoleta

H52.4Staračka dalekovidost - Presbyopia

G31.1Staračka degeneracija mozga - Degeneratio cerebri senilis

H25Staračka katarakta - Cataracta senilis

H25.9Staračka katarakta, neoznačena - Cataracta senilis non specificata

L57.4Staračka mlitavost kože - Cutis laxa senilis

H91.1Staračka nagluvost - Presbyacusis

R54Starost - Senilitas

L12.3Stečen plikovit gubitak pokožice - Epidermolysis bullosa acquisita

D60Stečena aplazijska anemija - Anaemia aplastica acquisita

N83.3Stečena atrofija jajnika i jajovoda - Atrophia ovarii et tubae uterinae acquisita

E03.4Stečena atrofija štitaste šlezde - Athrophia thyreoideae acquisita

N28.1Stečena cista bubrega - Cystis renis acquisita

M95.9Stečena deformacija mišića i kostiju, neoznačena - Detormatio musculorum et ossium acquisita, non specificata

I77.0Stečena fistula između arterije i vene - Fistula arteriovenosa acquisita

D59Stečena hemolitička anemija - Anaemia haemolytica acquisita

D59.9Stečena hemolitička anemija, neoznačena - Anaemia haemolytica acquisita non specificata

D60.0Stečena hronična čista aplazijska anemija - Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica

L85.0Stečena ihtioza - Ichthyosis acquisita

M95.4Stečena izobličenost grudnog koša i rebra - Deformatio thoracis et costae acquisita

M95.5Stečena izobličenost karlice - Deformatio pelvis acquisita

M95.0Stečena izobličenost nosa - Detormatio nasi acquisita

M95.3Stečena izobličenost vrata - Deformatio colli acquisita

M21.5Stečena kandžasto zgrčena šaka i kandžasto zgrčeno stopalo - Manus onychogryphosa contracta acquisita et pes onychogryphosus contractus acquisitus

L85.1Stečena keratoza dlanova i tabana - Keratosis palmaris et plantaris acquisita

D60.1Stečena prolazna čista aplazijska anemija - Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva

M67.0Stečena skraćena Ahilova tetiva - Tendo calcanei brevis acquisita

P91.1Stečene ciste oko moždanih komora novorođenčeta - Cystes cerebri neonati acquisitae periventriculares

I51.0Stečeni defekt srčane pregrade - Defectus septi cordis acquisitus

M20.6Stečeni deformitet prsta stopala, neoznačen - Deformatio digiti pedis acquisita non specificata

M21.9Stečeni deformitet uda, neoznačen - Deformatio extremitatis acquisita non specificata

M20Stečeni deformiteti prstiju šake i stopala - Deformationes digitorum manus et pedis acquisitae

K22.5Stečeni divertikulum jednjaka - Diverticulum oesophagi acquisitum

Z90.5Stečeni gubitak bubrega

Z90.3Stečeni gubitak dela želuca

Z90.0Stečeni gubitak delova glave i vrata

Z90.1Stečeni gubitak dojke (-i)

Z90.6Stečeni gubitak drugih delova mokraćnih puteva

Z90.4Stečeni gubitak drugih delova želudačno-crevnog sistema

Z90.8Stečeni gubitak drugih organa

Z90Stečeni gubitak organa

Z90.2Stečeni gubitak pluća (dela)

Z90.7Stečeni gubitak polnog (-ih) organa

Z89Stečeni gubitak udova

D68.4Stečeni nedostatak činilaca zgrušavanja krvi - Deficientia factoris coagulationis acquisita

E73.1Stečeni nedostatak mlečnog šećera - Deficientia lactosi secundaria

Z89.5Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena

Z89.6Stečeni nedostatak noge iznad kolena

Z89.7Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa, izuzev samo prstiju na nozi)

Z89.3Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)

Z89.0Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac), jednostrano

Z89.1Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba

Z89.2Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba

Z89.8Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)

Z89.4Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba

Z89.9Stečeni nedostatak uda, neoznačen

L11.0Stečeno orožavanje meškova kože - Keratosis follicularis acquisita

H61.3Stečeno suženje spoljašnjeg ušnog kanala - Stenosis meatus acustici externi acquisita

K62.4Stenoza anusa i rektuma - Stenosis ani et recti

Q25.3Stenoza aorte - Stenosis aortae

I77.1Stenoza arterije - Strictura arteriae

J38.6Stenoza grkljana - Stenosis laryngis

I05.2Stenoza i insuficijencija mitralnog zaliska - Stenosis et insufficientia valvulae mitralis

M48.0Stenoza kičmenog kanala - Stenosis spinalis

Q25.6Stenoza plućne arterije - Stenosis arteriae pulmonalis

I35.2Stenoza sa insuficijencijom aortnog zaliska - Stenosis cum insufficientia valvulae aortae

I37.2Stenoza sa insuficijencijom zaliska arterije pluća - Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis

I35.0Stenoza zaliska aorte - Stenosis valvulae aortae

I37.0Stenoza zaliska arterije pluća - Stenosis valvulae pulmonalis

Q24.3Stenozae plućnog infundibuluma - Stenosis infundibuli pulmonalis

F98.4Stereotipni poremećaji pokreta - Disordines motuum stereotypici

Z30.2Sterilizacija

P04.9Štetan uticaj na majku sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačen - Influxus matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatus

P04Štetne materije sa posledicama po plod i novorođenče prenete preko posteljice ili dojenjem - Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum per placentam sive lactationem transmissae

N88.2Stezanje i suženje kanala grlića materice - Strictura et stenosis cervicis uteri

Y50.9Stimuiator centralnog nervnog sistema, neoznačen

Y53.2Stimulantni laksativi

Y50Stimulatori centralnog nervnog sistema

Y56.7Stomatološki lekovi koji se primenjuju lokalno

Z56.2Strah od gubitka posla

Y61Strani predmeti slučajno ostavljeni u telu u toku hirurškog i medicinskog lečenja

W45Strano telo ili predmet koji su ušil kroz kožu

W44Strano telo koji je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih

T18.5Strano telo u čmarnom kanalu i pravom crevu - Corpus alienum ani et recti

T18.4Strano telo u debelom crevu - Corpus alienum coli

T17.8Strano telo u drugim i više delova sistema za disanje - Corpus alienum partis alterius et partium tractus respiratorii multiplicium

T19.8Strano telo u drugom i više delova mokraćno - polnog sistema - Corpus alienum partis alterius et partium tractus urogenitalis multiplicium

T18.8Strano telo u drugom i više delova sistema za varenje - Corpus alienum partis alterius et partium tractus digestivii mutiplicium

T17.5Strano telo u dušnici - Corpus alienum bronchi

T17.4Strano telo u dušniku - Corpus alienum tracheae

T17.3Strano telo u grkljanu - Corpus alienum laryngis

T18.1Strano telo u jednjaku - Corpus alienum oesophagi

T19Strano telo u mokraćno-polnom sistemu - Corpus alienum tractus urogenitalis

T19.1Strano telo u mokraćnoj bešici - Corpus alienum vesicae urinariae

T19.0Strano telo u mokraćovodu bešike - Corpus alienum urethrae

T19.3Strano telo u neoznačenom delu materice - Corpus alienum uteri, partis non specificatae

T19.9Strano telo u neoznačenom delu mokraćno-polnog sistema - Corpus alienum tractus urogenitalis, partis non specificatae

T17.9Strano telo u neoznačenom delu sistema za disanje - Corpus alienum tractus respiratorii, partis non specificatae

T18.9Strano telo u neoznačenom delu sistema za varenje - Corpus alienum tractus digestivi, partis non specificatae

T15.9Strano telo u neoznačenom predelu spoljašnjeg oka - Corpus alienum partis oculi externi non specificatae

T17.1Strano telo u nosu - Corpus alienum nasi

T81.5Strano telo u operativnoj rani - Corpus alienum vulneris post operationem

T15.0Strano telo u rožnjači - Corpus alienum corneae

T17.0Strano telo u sinusu nosa - Corpus alienum sinus nasalis

T17Strano telo u sistemu za disanje - Corpus alienum tractus respiratorii

T18Strano telo u sistemu za varenje - Corpus alienum tractus digestivi

T15Strano telo u spoljašnjem delu oka - Corpus alienum partis oculi externae

T19.2Strano telo u stidnici i rodnici - Corpus alienum vulvae et vaginae

T18.3Strano telo u tankom crevu - Corpus alienum intestini tenuis

T18.0Strano telo u ustima - Corpus alienum oris

T16Strano telo u uvu - Corpus alienum auris

T15.1Strano telo u vežnjači - Corpus alienum conjunctivae

T15.8Strano telo u više drugih predela spoljašnjeg oka - Corpus alienum partium oculi externi multiplicium

T17.2Strano telo u ždrelu - Corpus alienum pharyngis

T18.2Strano telo u želucu - Corpus alienum ventruculi

Q33.5Strano tkivo u plućima - Textus ectopicus in pulmone

A25.1Streptobaciloza - Streptobacillosis

B95.0Streptokok grupa A kao uzrok bolesti - Streptococcus A ut causa morborum

B95.1Streptokok grupa B kao uzrok bolesti - Streptococcus B ut causa morborum

B95.2Streptokok grupa D kao uzrok bolesti - Streptococcus D ut causa morborum

B95Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti - Streptococcus et staphylococcus ut causae morborum

Z73.3Stres

F43.1Stresni poremećaj posle povrede - Disordo posttraumaticus stresogenes

Z56.3Stresogeni uslovi rada

N39.3Stresom uzrokovano nezadržavanje mokraće - Incontinentia stressogenes

T65.1Strihinin i njegove soli - Strychninum et sales strichnini

B78Strongiloidijaza - Strongyloidiasis

B78.0Strongiloidijaza creva - Strongyloidiasis intestinalis

B78.1Strongiloidijaza kože - Strongyloidiasis cutanea

B78.9Strongiloidijaza, neoznačena - Strongyloidiasis non specificata

R06.6Štucanje - Singultus

L98.1Stvarni dermatit - Dermatitis factitia

L43.3Subakutan ravan lišaj - Lichen planus subacutus

G32.0*Subakutna kombinovana degeneracija kičmene moždine u drugim bolestima - Degeneratio medullae spinalis subacuta combinata in morbis aliis

A24.2Subakutni i hronični šap - Melioidosis subacuta et melioidosis chronica

L93.1Subakutni kožni eritemski lupus - Lupus erythematosus cutaneus subacutus

G37.4Subakutni nekrotizirajući mijelitis - Myelitis necroticans subacuta

N76.1Subakutno i hronično zapaljenje vagine - Vaginitis subacuta et chronica

N76.3Subakutno i hronično zapaljenje vulve - Vulvitis subacuta et chronica

A81.1Subakutno sklerozirajuće difuzno zapaljenje mozga - Panencephalitis scleroticans subacuta

M86.2Subakutno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis subacuta

E06.1Subakutno zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis subacuta

H53.1Subjektivni poremećaji vida - Disordines visuales subjectivi

M99.2Subluksacijsko suženje kanala nerva kod iščašenja pršljena - Stenosis subluxationis canalis neuralis

I60Subrahnoidalno krvarenje - Haemorrhagia subarachnoidalis

I60.0Subrahnoidalno krvarenje iz „sifona” i bifurkacije karotidne arterije - Haemorrhagia subarachnoidalis ex siphone et bifurcatione arteriae caroticae

I60.4Subrahnoidalno krvarenje iz arterije baze mozga - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)

I60.6Subrahnoidalno krvarenje iz drugih unutarlobanjskih arterija - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteriae intracraniales aliae)

I60.2Subrahnoidalno krvarenje iz prednje spojnične arterije - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)

I60.1Subrahnoidalno krvarenje iz srednje arterije mozga - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)

I60.7Subrahnoidalno krvarenje iz unutarlobanjske arterije, neoznačeno - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis) non specificata

I60.5Subrahnoidalno krvarenje iz vertebralne arterije - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)

I60.3Subrahnoidalno krvarenje iz zadnje spojnične arterije - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)

I60.9Subrahnoidalno krvarenje, neoznačeno - Haemorrhagia subarachnoidalis non specificata

B86Šuga (Skabijes) - Scabies

Y46.0Sukcinimidi

Y41.0Sulfonamidi

I84Šuljevi - Haemorrhoides

I84.9Šuljevi bez komplikacije, neoznačeni - Haemorrhoides sine complicatione non specificatae

O87.2Šuljevi u babinjama - Haemorrhoides puerperales

O22.4Šuljevi u trudnice - Haemorrhoides gravidae

R01.1Šum srca, neoznačen - Stepitus cardiacus non specificatus

F22.0Sumanuti poremećaj - Disordo delusionalis

H40.0Sumnja na glaukom - Glaucoma suspectum

R46.5Sumnjičavost i značajna neodlučnost - Suspicio et ambiguitas significans

R01Šumovi i drugi zvuci srca - Strepitus et soni cardiaci alii

T59.1Sumpor-dioksid - Dioxidum sulphuricum

A98.2Šumska bolest Kyasanura - Morbus silvaticus Kyasanur

A95.0Šumska žuta groznica - Febris flava silvatica

A82.0Šumsko besnilo - Rabies silvatica

J95.5Supglotično suženje posle intervencije - Stenosis subglottica postproceduralis

I49.1Supraventrikularna ekstrasistole - Extrasystole supraventricularis

I47.1Supraventrikularna tahikardija - Tachycardia supraventricularis

L85.3Suva koža - Xerosis cutis

M35.0Suvi sindrom (Sjögren) - Syndroma sicca (Sjögren)

R68.2Suvoća usta, neoznačena - Siccitas oris non specificata

T59.3Suzavac - Vapor (gas) lacrimoferens

K31.2Sužavanje i stenoza želuca u obliku pješčanog sata - Strictura et stenosis ventriculi arenarii horologii

H04.2Suzenje - Epiphora

H04.5Suženje i insuficijencija suznih puteva - Stenosis et insufficientia ductuum lacrimalium

M99.5Suženje kanala nerva međupršljenskim diskusom - Stenosis canalis neuralis cum disco intervertebrali

M99.4Suženje kanala nerva vezivnim tkivom - Stenosis canalis neuralis cum tella coniunctiva

M99.7Suženje međupršljenskih otvora tkivom i međupršljenskim diskusom - Stenosis foraminum intervertebralium cum tella coniunctiva et disco

I05.0Suženje mitralnog ušća - Stenosis mitralis

I34.2Suženje mitralnog zaliska - Stenosis valvulae mitralis

N35Suženje mokraćovoda bešike - Strictura urethrae

N35.1Suženje mokraćovoda bešike posle infekcije - Strictura urethrae postinfectiva

N99.1Suženje mokraćovoda bešike posle operacije - Strictura urethrae postproceduralis

N35.0Suženje mokraćovoda bešike posle povrede - Strictura urethrae posttraumatica

N35.9Suženje mokraćovoda bešike, neoznačno - Strictura urethrae non specificata

I36.0Suženje trikuspidalnog zaliska - Stenosis valvulae tricuspidalis

I36.2Suženje trikuspidalnog zaliska sa insuficijencijom - Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis

N89.5Suženost i zatvorenost kanala vagine - Strictura et atresia vaginae

L29Svrab - Pruritus

L29.0Svrab anusa - Pruritus ani

L29.3Svrab anusa i spoljnih polnih organa, neoznačen - Pruritus anogenitalis non specificatus

L28.1Svrab i nodozne promene - Prurigo nodularis

L29.1Svrab mošnica - Pruritus scroti

L29.2Svrab vulve - Pruritus vulvae

L29.9Svrab, neoznačen - Pruritus non specificatus

P24.9Syndrom novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja, neoznačen - Syndroma aspirationis neonatalis non specificata

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: