Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q05.3Rascjep krsnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida sacralis hydrocephalica

Q35.3Rascjep mekog nepca - Palatoschisis mollis

Q35.9Rascjep nepca, neoznačen - Palatoschisis non specificata

S33.4Rascjep preponskog spoja - Ruptura symphisis pubis traumatica

S33.0Rascjep slabinskag međupršljenskog koluta - Ruptura disci intervertebralis lumbalis

Q05.7Rascjep slabinskog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida lumbalis non hidrocephalica

Q05.2Rascjep slabinskog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida lumbalis hydrocephalica

Q35.5Rascjep tvrdog i mekog nepca - Palatoschisis dura et mollis

Q35.1Rascjep tvrdog nepca - Palatoschisis dura

Q05.5Rascjep vratnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida cervicalis non hidrocephalica

Q05.0Rascjep vratnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida cervicalis hydrocephalica

H33.3Rascjepi mrežnjače bez odlubljenja - Rupturae retinae sine ablatione

T68Rashlađenje tela - Hypothermia

B44.7Rasijana aspergiloza - Aspergillosis disseminata

B39.3Rasijana histoplazmoza, uzročnik H. capsulatum - Histoplasmosis capsularis disseminata

B38.7Rasijana kokcidioidomikoza - Coccidioidomycosis disseminata

B45.7Rasijana kriptokokoza - Cryptococcosis disseminata

B46.4Rasijana mukormikoza - Mucormycosis disseminata

B41.7Rasijana parakokcidioidomikoza - Paracoccidioidomycosis disseminata

B42.7Rasijana sporotrihoza - Sporotrichosis disseminata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: