Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

O24.1Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - nezavisna - Diabetes mellitus antecedens, non insulinum - dependens

O24.0Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - zavisna - Diabetes mellitus antecedens, insulinum - dependens

O24.3Ranije postojeća šećerna bolest, neoznačena - Diabetes mellitus antecedens non specificatus

O10Ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.0Ranije postojeći povišeni krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.4Ranije postojeći sekundarni povišen krvni pritisak kao komplikacija, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis secundaria antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperiii

I25.2Raniji infarkt miokarda - Infarctus myocardii antea

I71.0Rascijepljena aneurizma aorte bilo koji dio - Aneurysma aortae dissectum

Q06.2Rascijepljenost kičmene moždine - Diastematomyelia

Q00.1Rascijepljenost lobanje i kičme - Craniorachischisis

Q00.2Rascijepljenost na potiljku - Iniencephalus

I67.0Rascjep arterije mozga, bez rupture - Arteria cerebri dissecta non rupta

S09.2Rascjep bubne opne uzrokovan povredom - Ruptura membranae tympani traumatica

Q05.6Rascjep grudnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida thoracica non hidrocephalica

Q05.1Rascjep grudnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida thoracica hydrocephalica

K33.1Rascjep i ciste mrežnjače - Retinoschisis et cystes retinae

Q05Rascjep kičmenog stuba - Spina bifida

Q05.4Rascjep kičmenog stuba sa hidrocefalusom, neoznačen - Spina bifida hydrocephalica non specificata

Q05.9Rascjep kičmenog stuba, neoznačen - Spina bifida non specificata

Q05.8Rascjep krsnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida sacralis non hidrocephalica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: