Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Z80.1Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika, dušnica i pluća

Z80.5Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva

Z80.4Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa

Z80.0Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa

Z80.9Porodična anamneza o zloćudnom tumoru, neoznačena

Z81.4Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance

Z81.3Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci

Z01.9Posebni pregled, neoznačen

Y87.2Posledice događaja neodređene namere

Y85.9Posledice drugih i neoznačenih saobraćajnih udesa

Y86Posledice drugih udesa

Y88.3Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika, ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenih događaja u toku postupka

Y88Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka

Y87.0Posledice namernog samopovređivanja

Y87Posledice namernog samopovređivanja, nasilja i događaja neodređene namere

Y87.1Posledice nasilja

Y89.9Posledice neoznačenog spoljašnjeg uzroka

Y88.1Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka

Y88.0Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama, lekovima i biološkim supstancama korišćenim u lečenju

Y88.2Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uređajima koji su primijenjeni u dijagnostici i lečenju

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: