Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Z45.0Podešavanje i održavanje pejsmejkera srca (pacemaker)

Z45.1Podešavanje i održavanje pumpe za infuziju

Z45Podešavanje i održavanje ugrađenog pomagala

Z45.3Podešavanje i održavanje ugrađenog slušnog aparata

Y65.3Pogrešno postavljen endotrahealni tubus u toku anestezije

Z76.0Ponovno propisivanje

Z81.1Porodična anamneza o alkoholizmu

Z82.6Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Z82.5Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema

Z83.0Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficvijencije (HIV)

Z84.0Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva

Z83.2Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju poremećaj imuniteta

Z83.6Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje

Z83.7Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema

Z83.4Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

Z81.8Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z82.8Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost.

Z83Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima

Z84.8Porodična anamneza o drugim označenim stanjima

Z80.7Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: