Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

K56.0Paralitički ileus - Ileus paralyticus

K56Paralitički ileus i opstrukcija creva bez kile - Ileus paralyticus et obstructio intestinalis sine hernia

M61.2Paralitična kalcifikacija i okoštavanje mišića - Calcificatio et ossificatio musculi paralytica

H49Paralitična razrokost - Strabismus paralyticus

J38.0Paraliza glasnica i grkljana - Paralysis plicarum vocalium et laryngis

G83.1Paraliza jedne noge - Monoplegia extremitatis inferioris

G83.2Paraliza jedne ruke - Monoplegia extremitatis superioris

G83.3Paraliza jednog uda, neoznačena - Monoplegia non specificata

H51.0Paraliza konjugovanog gledanja - Paralysis aspectus conjuncti

P14.2Paraliza n. frenikusa novorođenčeta u toku porođaja - Paralysis nervi phrenici neonati per partum

G83.0Paraliza obe ruke - Diplegia extremitatum superiorum

G82.5Paraliza svih udova, neoznačena - Tetraplegia non specificata

G13.0*Paraneoplastično oboljenje živca i živaca sa mišićima - Neuropathia et neuromyopathia paraneoplastica

F20.0Paranoidna shizofrenija - Schizophrenia paranoides

F60.0Paranoidni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis paranoides

G82Paraplegija i tetraplegija - Paraplegia et tetraplegia

L41Parapsorijaza - Parapsoriasis

L41.4Parapsorijaza s velikim pločastim promenama - Parapsoriasis macrolamellaris

L41.3Parapsorijaza u malim pločicama - Parapsoriasis microlamellaris

L41.9Parapsorijaza, neoznačena - Parapsoriasis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: