Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

L28.0Običan hroničan lišaj - Lichen simplex chronicus

L28Običan hroničan lišaj i svrab - Lichen simplex chronicus et prurigo

O01.0Obična grozdasta mola - Mola hydatidosa simplex

Q80.0Obična ihtioza - Ichthyosis vulgaris

G43.0Obična migrena, bez aure - Migraena simplex (sine aura)

L10.0Obična plikovica - Pemphigus vulgaris

L40.0Obična psorijaza - Psoriasis vulgaris

F20.6Obična shizofrenija - Schizophrenia simplex

L70.0Obične akne - Acnae vulgares

J41.0Obični hronični bronhitis - Bronchitis simplex chronica

J41Obični hronični i sluzno-gnojni bronhitis - Bronchitis simplex et mucopurulenta chronica

J41.8Obični miješani i sluzno-gnojni hronični bronhitis - Bronchitis simplex et mucopurulenta mixta chronica

N92.1Obilno i učestalo krvarenje iz materice sa neurednim ciklusom - Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo irregulari

L75.1Obojeni znoj - Chromhidrosis

N08.4*Oboljenja glomerula bubrega kod bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Glomerulonephropathiae in morbis glandularum endocrinarum, nutritionis et metabolismi

N08.1*Oboljenja glomerula bubrega kod malignih oboljenja - Glomerulonephropathiae in morbis neoplasticis

N08.3*Oboljenja glomerula bubrega kod šećerne bolesti - Glomerulonephropathiae diabeticae (E10-E14†)

N08.2*Oboljenja glomerula bubrega u bolestima krvi i poremećajima imuniteta - Glomerulonephropathiae in morbis sanguinis et disordinibus systematis immunologici

N08.8*Oboljenja glomerula bubrega u drugim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis aliis

N08*Oboljenja glomerula bubrega u ostalim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: