Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A06.2Nedizenteričko zapaljenje debelog creva izazvano amebama - Colitis amoebica non dysenterica

A43Nokardioza - Nocardiosis

A43.0Nokardioza pluća - Nocardiosis pulmonalis

A43.1Nokardioza kože - Nocardiosis cutanea

A43.9Nokardioza, neoznačena - Nocardiosis non specificata

A64Neoznačena bolest preneta polnim odnosom - Morbus, modo sexuali transmisus, non specificatus

A66.5Nosno-ždrelna unakaženost izazvana frambezijom - Gangosa

B09Neoznačena infekcija sa oštećenjima kože i sluznice, izazvana virusima - Infectio viralis cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis non specificata

B19.0Neoznačeno zapaljenje jetre sa hepatičnom komom izazvano virusima - Hepatitis viralis cum comate hepatico non specificata

B60.2Neglerijaza - Naegleriasis

B76.1Nekatorijaza, uzročnik Necator americanus - Necatoriasis

B82Neoznačene parazitoze creva - Parasitoses intestinales non specificatae

B95.5Neoznačeni streptokok kao uzrok bolesti - Streptococcus ut causa morborum non specificatus

B95.8Neoznačeni stafilokok kao uzrok bolesti - Staphylococcus non specificatus ut causa morborum

C83Ne-folikularni limfom - Lymphoma non-folliculare

C83.0Ne-folikularni limfom malih B-ćelija - Lymphoma non-folliculare B-microcellulare

C83.1Ne-folikularni limfom slepljenih malih ćelija - Lymphoma non-folliculare microcellulare cleaved

C85.9Ne-Hodgkinov limfom, neoznačen - Lymphoma non-Hodgkin non specificatum

D51.2Nedostatak transkobalamina II - Deficientia transcobalamini II

D56.4Nasledno postojanje hemoglobina ploda - Persistentia hereditaria haemoglobini fetalis [HPFH]

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: