Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

S90.2Nagnječenje prsta (prstiju) stopala sa ozledom nokta - Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S30.0Nagnječenje slabine i karlice - Contusio lumbi et pelvis

S30.2Nagnječenje spoljnih polnih organa - Contusio genitaliorum externorum

S40.0Nagnječenje u predelu ramena i nadlaktice - Contusio regionis deltoideae et bracchii

S90.0Nagnječenje u predelu skočnog zgloba - Contusio regionis malleoli

S30.1Nagnječenje zida trbuha - Contusio parietis abdominis

T54.9Nagrizajuća supstanca, neoznačena - Substantia corrosiva non specificata

T54.3Nagrizajuće baze i bazama slične supstance - Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.2Nagrizajuće kiseline i kiselinama slične supstance - Acida corrosiva et substantiae acidis similes

K03.2Nagrizanje zuba - Erosio dentium

T26.8Nagriženost drugih delova oka i pripojaka oka - Corrosio partium oculi et adnexorum aliarum

T27.6Nagriženost drugih delova sistema za disanje - Corrosio partium tractus respiratorii aliarum

T28.7Nagriženost drugih delova sistema za varenje - Corrosio partium tractus alimentarii aliarum

T28.9Nagriženost drugih neoznačenih unutrašnjih organa - Corrosio organorum internorum aliorum, non specificatorum

T20.6Nagriženost glave i vrata drugog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus secundi

T20.4Nagriženost glave i vrata neoznačenog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus non specificati

T20.5Nagriženost glave i vrata prvog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus primi

T20.7Nagriženost glave i vrata trećeg stepena - Corrosio capitis et colli, gradus tertii

T27.4Nagriženost grkljana dušnika - Corrosio laryngis et tracheae

T27.5Nagriženost grkljana, dušnika i pluća - Corrosio laryngis, tracheae et pulmonis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: