Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Z30.4Nadzor nad kontraceptivnim lekovima

O62.3Nagli naponi - Laborres praecipitati

R23.2Naglo crvenilo kože - Erythema subitum

H91.2Naglo nastala samopojavna gluvoća - Surditas idiopathica acuta

S70.1Nagnječenje butine - Contusio femoris

S20.0Nagnječenje dojke - Contusio mammae

S50.1Nagnječenje drugih neoznačenih delova podlaktice - Contusio partium antebracchii aliarum non specificatarum

S80.1Nagnječenje drugih neoznačenih delova potkolenice - Contusio cruris partium aliarum, non specificatarum

S90.3Nagnječenje drugih neoznačenih delova stopala - Contusio partium pedis aliarum non specificatarum

S10.0Nagnječenje grla - Contusio juguli

S20.2Nagnječenje grudnog koša - Contusio thoracis

S14.0Nagnječenje i otok vratnog dela kičmene moždine - Contussio et oedema medullae spinalis cervicalis

S05.1Nagnječenje jabučice oka i tkiva očne duplje - Contusio bulbi oculi et telae orbitalis

S80.0Nagnječenje kolena - Contusio genus

S70.0Nagnječenje kuka - Contusio coxae

S50.0Nagnječenje lakta - Contusio cubiti

S60.2Nagnječenje ostalih delova ručja i šake - Contusione carpi et manus, partium aliarum

S90.1Nagnječenje prsta (prstiju) bez ozlede nokta - Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S60.0Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta - Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta - Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: