Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q31.0Nabor grkljana - Plica laringis

Q18.3Nabor kože vrata - Plica colli cutanea

K14.5Naboran jezik - Lingua plicata

R29.1Nadražaj moždanca - Meningismus

K13.6Nadražajno bujanje sluznice usta - Hyperplasia mucosae oris irritativa

R14Nadutost i slična stanja trbuha - Flatulentia et status similes

P12.1Naduv poglavine novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Oedema capillitii neonati propter trauma per partum

Z43.5Nadziranje cistostome

Z43.8Nadziranje drugih vještačkih otvora

Z43.6Nadziranje drugih vještačkih otvora mokraćnog sistema

Z43.4Nadziranje drugih vještačkih otvora želudačno crevnog sistema

Z43.1Nadziranje gastrostome

Z48.0Nadziranje hirurškog previjanja i šavova

Z43.2Nadziranje ileostome

Z43.3Nadziranje kolostome

Z43.9Nadziranje neoznačenog vještačkog otvora

Z43.0Nadziranje traheostome

Z43.7Nadziranje vještačke rodnice

Z43Nadziranje vještačkih (arteficijalnih) otvora

Z30.5Nadzor nad (intrauterinim) kontraceptivnim sredstvima (napravama)

Z30.4Nadzor nad kontraceptivnim lekovima

O62.3Nagli naponi - Laborres praecipitati

R23.2Naglo crvenilo kože - Erythema subitum

H91.2Naglo nastala samopojavna gluvoća - Surditas idiopathica acuta

S70.1Nagnječenje butine - Contusio femoris

S20.0Nagnječenje dojke - Contusio mammae

S50.1Nagnječenje drugih neoznačenih delova podlaktice - Contusio partium antebracchii aliarum non specificatarum

S80.1Nagnječenje drugih neoznačenih delova potkolenice - Contusio cruris partium aliarum, non specificatarum

S90.3Nagnječenje drugih neoznačenih delova stopala - Contusio partium pedis aliarum non specificatarum

S10.0Nagnječenje grla - Contusio juguli

S20.2Nagnječenje grudnog koša - Contusio thoracis

S14.0Nagnječenje i otok vratnog dela kičmene moždine - Contussio et oedema medullae spinalis cervicalis

S05.1Nagnječenje jabučice oka i tkiva očne duplje - Contusio bulbi oculi et telae orbitalis

S80.0Nagnječenje kolena - Contusio genus

S70.0Nagnječenje kuka - Contusio coxae

S50.0Nagnječenje lakta - Contusio cubiti

S60.2Nagnječenje ostalih delova ručja i šake - Contusione carpi et manus, partium aliarum

S90.1Nagnječenje prsta (prstiju) bez ozlede nokta - Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S60.0Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta - Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta - Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S90.2Nagnječenje prsta (prstiju) stopala sa ozledom nokta - Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S30.0Nagnječenje slabine i karlice - Contusio lumbi et pelvis

S30.2Nagnječenje spoljnih polnih organa - Contusio genitaliorum externorum

S40.0Nagnječenje u predelu ramena i nadlaktice - Contusio regionis deltoideae et bracchii

S90.0Nagnječenje u predelu skočnog zgloba - Contusio regionis malleoli

S30.1Nagnječenje zida trbuha - Contusio parietis abdominis

T54.9Nagrizajuća supstanca, neoznačena - Substantia corrosiva non specificata

T54.3Nagrizajuće baze i bazama slične supstance - Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.2Nagrizajuće kiseline i kiselinama slične supstance - Acida corrosiva et substantiae acidis similes

K03.2Nagrizanje zuba - Erosio dentium

T26.8Nagriženost drugih delova oka i pripojaka oka - Corrosio partium oculi et adnexorum aliarum

T27.6Nagriženost drugih delova sistema za disanje - Corrosio partium tractus respiratorii aliarum

T28.7Nagriženost drugih delova sistema za varenje - Corrosio partium tractus alimentarii aliarum

T28.9Nagriženost drugih neoznačenih unutrašnjih organa - Corrosio organorum internorum aliorum, non specificatorum

T20.6Nagriženost glave i vrata drugog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus secundi

T20.4Nagriženost glave i vrata neoznačenog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus non specificati

T20.5Nagriženost glave i vrata prvog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus primi

T20.7Nagriženost glave i vrata trećeg stepena - Corrosio capitis et colli, gradus tertii

T27.4Nagriženost grkljana dušnika - Corrosio laryngis et tracheae

T27.5Nagriženost grkljana, dušnika i pluća - Corrosio laryngis, tracheae et pulmonis

N86Nagriženost i izmeštenost grlićamaterice - Erosio et ectopia cervicis uteri

T28.6Nagriženost jednjaka - Corrosio oesophagi

T24.6Nagriženost kuka i noge drugog stepena. izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.5Nagriženost kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus primi (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.7Nagriženost kuka i noge trećeg stepena, izuzev povreda skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.4Nagriženost kuka i noge, neoznačenog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris gradus non specificati (praeter regionem malleoli et pedis)

T26.9Nagriženost neoznačenog dela oka i pripojaka oka - Corrosio oculi et adnexorum, partis non specificatae

T27.7Nagriženost neoznačenog dela sistema za disanje - Corrosio tractus respiratorii, partis non specificatae

T22.6Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus secundi (praeter carpum et manum)

T22.4Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus non specificati (praeter carpum et manum)

T22.5Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus primi (praeter carpum et manum)

T22.7Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja šake, trećeg stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus tertii (praeter carpum et manum)

T26.6Nagriženost rožnjače i vežnjače - Corrosio corneae et conjunctivae

T23.6Nagriženost ručja i šake drugog stepena - Corrosio carpi et manus, gradus secundi

T23.4Nagriženost ručja i šake neoznačenog stepena - Corrosio carpi et manus, gradus non specificati

T23.5Nagriženost ručja i šake prvog stepena - Corrosio carpi et manus, gradus primi

T23.7Nagriženost ručja i šake trećeg stepena - Corrosio carpi et manus, gradus tertii

T26.7Nagriženost sa rascjepom i razgradnjom jabučice oka - Corrosio cum ruptura et destructione bulbi oculi

T21.6Nagriženost trupa drugog stepena - Corrosio trunci, gradus secundi

T21.4Nagriženost trupa neoznačenog stepena - Corrosio trunci, gradus non specificati

T21.5Nagriženost trupa prvog stepena - Corrosio trunci, gradus primi

T21.7Nagriženost trupa trećeg stepena - Corrosio trunci, gradus tertii

T30.4Nagriženost u neoznačenom predelu tela, neoznačenog stepena - Corrosio regionis corporis, gradus non specificati

T30.5Nagriženost u neoznačenom predelu tela, prvog stepena - Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.7Nagriženost u neoznačenom predelu tela, trećeg stepena - Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T30.6Nagriženost u neoznačenom prejdelu tela, drugog stepena - Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus sacundi

T25.6Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus secundi

T25.4Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati

T25.5Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus primi

T25.7Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus tertii

T29.4Nagriženost u više prejdela, neoznačeog stepena - Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati

T28.8Nagriženost unutrašnjih mokraćno-polnih organa - Corrosio organorum urogenitalium internorum

T28.5Nagriženost usta i ždrela - Corrosio cavitatis oris et pharyngis

T29.6Nagriženost više predela, samo do drugog stepena - Corrosio regionum multiplicium, solum ad gradum secundum

T29.7Nagriženost više predela, samo do trećeg stepena - Corrosio regionum multiplicium, solum ad gradum tertium

T29.5Nagriženost više prejdela, samo do prvog stepena - Corrosio regionum multiplicium, solum ad gradum primum

O71.7Nakupljanje krvi u karlici posle porođaja - Haematoma pelvis post partum

N43.4Nakupljanje sjemene tečnosti u ovojnici muških polnih žlezda - Spermatocele

F68.1Namerno izazivanje ili simuliranje fizičkih ili psihičkih simptoma nesposobnosti (simulirani poremećaj) - Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum sive physicalium

X71Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem

X76Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom

X75Namerno samopovređivanje ekeplozivnim materijalom

X83Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine

X84Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

X74Namerno samopovređivanje opaljivaniem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja

X73Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja

X72Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera

X78Namerno samopovređivanje oštrim predmetom

X81Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu

X80Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta

X79Namerno samopovređivanje tupim predmetom

X82Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila

X70Namerno samopovređivanje vješanjem, davljenjem i gušenjem

X77Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima

X65Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu

X60Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X61Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima

X64Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X62Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)

X66Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

X67Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim gasovima i parama

X69Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X63Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X68Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima

Z44.8Nameštanje i podešavanje drugih spoljašnjih proteza

Z44.9Nameštanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze

Z44.3Nameštanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke

Z44Nameštanje i podešavanje spoljašnjih protetskih pomagala

Z44.1Nameštanje i podešavanje vještačke noge (kompletne) (parcijalne)

Z44.0Nameštanje i podešavanje vještačke ruke (kompletne)(parcijalne)

Z44.2Nameštanje i podešavanje vještačkog oka

O69.8Naponi i porođaj komplikovani zbog drugih komplikacija pupčanika - Laborres et partus complicatus propter complicationes chordae umbilicalis alias

O69.9Naponi i porođaj komplikovani zbog neoznačene komplikacije pupčanika - Labores et partus complicati propter complicationem chordae umbilicalis non specificatam

O69Naponi porođaj komplikovan zbog komplikacija sa pupčanikom - Laborres et partus complicatus propter complicationes chordae umbilicalis

X92Nasilje davljenjem i potapanjem

X97Nasilje dimom, vatrom i plamenom

X96Nasilje eksplozivnom materijom

X88Nasilje gasovima i parama

Y02Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu

Y01Nasilje guranjem sa visine

X86Nasilje korozivnim materijama

X85Nasilje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

Y09Nasilje na neoznačen način

Y08Nasilje na ostale označene načine

X90Nasilje neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X89Nasilje ostalim označenim hemikalijama i štetnim materijama

X99Nasilje oštrim predmetom

X87Nasilje pesticidima

X95Nasilje pucanjem iz ostalog i neoznačenog vatrenog oružja

X94Nasilje pucanjem iz puške, karabina i drugog većeg vatrenog oružja

X93Nasilje pucanjem iz revolvera

Y00Nasilje tupim predmetom

Y03Nasilje udarom motornog vozila

Y04Nasilje uz primenu telesne snage

X91Nasilje vješanjem, davljenjem i ugušivanjem

X98Nasilje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima

S05.7Nasilno istrgnuće oka - Avulsio oculi

J92Naslage na plućnoj maramici - Lamella pleuralis

K03.6Naslage na zubu - Sedimenta dentis

G11Nasledna ataksija - Ataxia hereditaria

G11.9Nasledna ataksija, neoznačena - Ataxia hereditaria non specificata

H35.5Nasledna distrofija mrežnjače - Dystrophia retinae hereditaria

H31.2Nasledna distroflja sudovnjače - Dystrophia choroidealis hereditaria

D58.1Nasledna eliptocitoza - Elliptocytosis hereditaria

D58.9Nasledna hemolitička anemija, neoznačena - Anaemia haemolytica hereditaria non specificata

G71.2Nasledna miopatija - Myopathia congenita

G60.0Nasledna motorna i senzorna neuropatija - Neuropathia motoria et sensualis hereditaria

G70.2Nasledna progresivna miastenija - Myasthenia congenita evolutionalis

D58.0Nasledna sferocitoza - Sphaerocytosis hereditaria

D64.0Nasledna sideroblastička anemija - Anaemia sideroblastica hereditaria

G11.4Nasledna spastička paraplegija - Paraplegia spastica hereditaria

G12.1Nasledna spinalna mišićna atrofija - Atrophia muscularis spinalis hereditaria

K00.5Nasledne anomalije strukture zuba - Anomaliae structurae dentium congenitae

D68.2Nasledni nedostatak ostalih činilaca zgrušavanja krvi - Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria

D68.1Nasledni nedostatak XI činioca - Deficientia factoris XI hereditaria

G60.9Nasledno i idiopatsko oboljenje nerava, neoznačeno - Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica non specificata

G60Nasledno i idiopatsko oboljenje živaca - Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica

N07Nasledno oboljenje bubrega - Nephropathia hereditaria

D56.4Nasledno postojanje hemoglobina ploda - Persistentia hereditaria haemoglobini fetalis [HPFH]

D80.0Nasledno smanjenje gamaglobulina - Hypogammaglobulinaemia hereditaria

O31.1Nastavak trudnoće posle pobačaja jednog ili više plodova - Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium continuata

O31.2Nastavak trudnoće posle smrti jednog ili više plodova umaterici - Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium continuens

M62.6Nategnut mišić - Musculus extensus

C83Ne-folikularni limfom - Lymphoma non-folliculare

C83.0Ne-folikularni limfom malih B-ćelija - Lymphoma non-folliculare B-microcellulare

C83.1Ne-folikularni limfom slepljenih malih ćelija - Lymphoma non-folliculare microcellulare cleaved

C85.9Ne-Hodgkinov limfom, neoznačen - Lymphoma non-Hodgkin non specificatum

J45.1Nealergijska astma - Asthma non allergicum

D59.2Neautoimunska hemolitička anemija zbog upotrebe ljekova - Anaemia haemolytica medicamentosa non autoimmunis

J92.9Neazbestne naslage na plućnoj maramici - Lamella pleuralis non asbestosa

Y63.6Nedavanje neophodnog leka, preparata ili biološke supstance

F20.3Nediferencirana shizofrenija - Schizophrenia non differentialis

F45.1Nediferencirani somatoformni poremećaj - Disordo somatoformis non differentialis

A06.2Nedizenteričko zapaljenje debelog creva izazvano amebama - Colitis amoebica non dysenterica

E56.8Nedostaci drugih vitamina - Deficientiae vitaminorum aliorum

E63Nedostaci ostalih hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum aliarum

E56Nedostaci ostalih vitamina - Deficientiae vitaminorum aliae

E61.0Nedostatak bakra u ishrani - Deficientia cupri nutritivi

E60Nedostatak cinka u ishrani - Deficientia zinci nutritivi

E61.8Nedostatak drugih označenih hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum specificatarum, aliarum

E53.8Nedostatak drugih označenih vitamina B-grupe - Deficientia vitaminorum B specificatorum, aliorum

Q13.1Nedostatak dužice - Absentia iridis

E63.0Nedostatak esencijalnih masnih kiselina - Deficientia acidorum stearicorum essentialium

Q16.2Nedostatak Eustahijeve tube - Agenesia tubae auditivae (Eustachii)

E61.1Nedostatak gvožđa u ishrani - Deficientia feri nutritivi

X53Nedostatak hrane

E61.9Nedostatak hranljive materije, neoznačen - Deficientia materiae nutritivae non specificata

E63.9Nedostatak hranljivih materija, neoznačen - Deficientia materiarum nutritivarum non specificata

E61.4Nedostatak hroma u ishrani - Deficientia chromii nutritivi

Q60Nedostatak i drugi redukcioni nedostaci bubrega - Agenesia et defectus reductionales renis alii

Q30.1Nedostatak i nerazvijenost nosa - Agenesia et evolutio nasi minor

E58Nedostatak kalcijuma u ishrani - Deficientia calcii nutritivi

P20Nedostatak kiseonika umaterici - Hypoxia intrauterina

P20.0Nedostatak kiseonika umaterici pre početka porođaja - Hypoxia intrauterina antenatalis

P20.1Nedostatak kiseonika umaterici u toku porođaja - Hypoxia intrauterina partualis

P20.9Nedostatak kiseonika umaterici, neoznačen - Hypoxia intrauterina non specificata

E78.6Nedostatak lipoproteina - Deficientia lipoproteini

Z61.0Nedostatak ljubavi u detinjstvu

E61.2Nedostatak magnezijuma u ishrani - Deficientia magnesii nutritivi

E61.3Nedostatak mangana u ishrani - Deficientia mangani nutritivi

O92.3Nedostatak mleka - Agalactia

E61.5Nedostatak molibdena u ishrani - Deficientia molibdeni nutritivi

Q00.0Nedostatak mozga - Anencephalia

Q00Nedostatak mozga i slične malformacije - Anencephalus et malformationes similes

Z59.4Nedostatak odgovarajuće ishrane

Q11Nedostatak oka, malo i preveliko oko - Anophthalmus, microphthalmus et macrophthalmus

E61Nedostatak ostalih hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum aliarum

E53Nedostatak ostalih vitamina B-grupe - Deficientia vitaminorum B aliorum

E70.3Nedostatak pigmenta - Albinismus

E53.1Nedostatak piridoksina (vitamina B6) - Deficientia pyridoxini (vitamini B6)

E53.0Nedostatak riboflavina (vitamina B2) - Deficientia riboflavini (vitamini B2)

E59Nedostatak selena u ishrani - Deficientia selenii nutritivi

H27.0Nedostatak sočiva oka - Aphakia

E51Nedostatak tiamina (vitamina B1) - Deficientia thiamini

E51.9Nedostatak tiamina, neoznačen - Hypothiaminosis non specificata

D51.2Nedostatak transkobalamina II - Deficientia transcobalamini II

Q16.0Nedostatak ušne školjke - Agenesia auriculae auris

E61.6Nedostatak vanadijuma u ishrani - Deficientia vanadii nutritivi

D81.6Nedostatak većeg kompleksa histokompatibilnosti klase I - Deficientia complicis histocompatibilitatis majoris classis I

E61.7Nedostatak više hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum plurium

E50Nedostatak vitamina A - Deficientia vitamini A

E50.1Nedostatak vitamina A sa Bitotovim pegama i suvoćom vežnjače - Deficientia vitamini A cum maculis Bitot et xerosi conjunctivali

E50.3Nedostatak vitamina A sa grizlicom i suvoćom rožnjače - Deficientia vitamini A cum ulceratione et xerosi corneae

E50.5Nedostatak vitamina A sa kokošjim slepilom - Deficientia vitamini A cum hemeralopia

E50.7Nedostatak vitamina A sa očnim promenama, neoznačen - Deficientia vitamini A cum mutationibus ocularis non specificata

E50.6Nedostatak vitamina A sa orožavanjem rožnjače - Deficientia vitamini A cum cicatricibus corneae xerophthalmicis

E50.4Nedostatak vitamina A sa razmekšavanjem rožnjače - Deficientia vitamini A cum keratomalacia

E50.2Nedostatak vitamina A sa suvoćom rožnjače - Deficientia vitamini A cum xerosi corneae

E50.0Nedostatak vitamina A sa suvoćom vežnjače - Deficientia vitamini A cum xerosi conjunctivali

E50.9Nedostatak vitamina A, neoznačen - Deficientia vitamini A non specificata

E53.9Nedostatak vitamina B, neoznačen - Deficientia vitamini B non specificata

E55.9Nedostatak vitamina D, neoznačen - Deficientia vitamini D non specificata

E56.0Nedostatak vitamina E - Deficientia vitamini E

E56.1Nedostatak vitamina K - Deficientia vitamini K

E56.9Nedostatak vitamina, neoznačen - Deficientia vitamini non specificata

X54Nedostatak vode

Q16.1Nedostatak, atrezija i suženje spoljnjeg kanala uva - Agenesia, atresia et strictura meatus acustici externi

Z55.1Nedostupnost školovanja

R63.6Nedovoljan unos hrane i vode usled samozanemarivanja - Insuficientia intaci alimenti et aquae propter aspectum internum

D73.0Nedovoljna aktivnost slezine - Hyposplenismus

O08.4Nedovoljna funkcija bubrega posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O25Nedovoljna ishrana trudnice - Malnutritio gravidae

O92.4Nedovoljno lučenje mleka - Hypogalactia

Z59.7Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita

F52.0Nedovoljnost ili gubitak polne želje - Insufficientia sive perditio desiderii sexualis

N04Nefrotski sindrom - Syndroma nephrotica

Z61.9Negativni životni događaj u detinjstvu, neoznačen

B60.2Neglerijaza - Naegleriasis

I67.6Negnojna tromboza intrakranijalnog venskog sistema - Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes

O91.2Negnojno zapaljenje dojke povezano sa rađanjem - Mastitis nonpurulenta cum parturitione associata

H65Negnojno zapaljenje srednjeg uva - Otitis media non suppurativa

H65.9Negnojno zapaljenje srednjeg uva, neoznačeno - Otitis media non suppurativa non specificata

I89.9Neinfektivni limfadenitis, neodređen - Lymphadenitis non infectiva non specificata

P78.3Neinfektivni proliv novorođenčeta - Diarrhoea neonati non infectiva

N31.0Neinhibirana neuropatska bešika - Vesica urinaria neuropathica non inhibitiva

K01Neiznikao i uklješten zub - Dens retentus et dens impactus

K01.0Neiznikao zub - Retentio dentis

Z28Neizvršena imunizacija

Z28.8Neizvršena imunizacija zbog drugih razloga

Z28.0Neizvršena imunizacija zbog kontraindikacije

Z28.9Neizvršena imunizacija zbog neoznačenih razloga

Z28.1Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu ličnog ubeđenja ili pritiska sredine

Z28.2Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga

M21.7Nejednaka dužina udova (stečena) - Longitudo extremitatum inaequalis (acquisita)

B76.1Nekatorijaza, uzročnik Necator americanus - Necatoriasis

R26.0Nekoordiniran hod - Ingressus ataxicus

M72.6Nekrotično zapaljenje vezivne opne - Fasciitis necrotica

I77.5Nekroza arterije - Necrosis arteriae

M87Nekroza kosti - Osteonecrosis

M87.1Nekroza kosti izazvano lekovima - Osteonecrosis medicamentosa

M87.2Nekroza kosti posle povrede - Osteonecrosis posttraumatica

M87.9Nekroza kosti, neoznačena - Osteonecrosis, non specificata

N64.1Nekroza masnog tkiva dojke - Liponecrosis mammae

P15.6Nekroza potkožnogmasnog tkiva novorođenčeta u toku porođaja - Necrosis adiposa subcutanea neonati per partum

M31.9Nekroza tkiva krvnog suda, neoznačeno - Vasculopathia necrotica non specificata

E24.1Nelsonov sindrom - Syndroma Nelson

L74.4Nelučenje znoja - Anhidrosis

R45.1Nemir i razdražljivost - Inquietas et agitatio

R34Nemogućnost mokrenja i umanjeno mokrenje - Anuria et oliguria

Y63.3Nenamerno izlaganje bolesnika zračenju u toku medicinskog lečenja

Y60Nenamerno uzrokovana posjekotina, ubod, perforacija ili krvarenje u toku hirurškog ili medicinskog lečenja

L67.9Neno Nenormalnost boje i stabla dlaka, neoznačena - Abnormitates coloris et petioli pilorum non specificata

O28.1Nenormalan biohemijski nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status biochemicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.2Nenormalan citološki nalaz u majke nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status cytologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.0Nenormalan hematološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status haematologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

R79.9Nenormalan hemijski nalaz krvi, neoznačen - Inventum sanguinis chemicale abnormale non specificatum

O28.5Nenormalan hromosomski i genetski nalaz otkriven pretporođajnom kontrolom - Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, in examinatione antenatali invenitus

O02.9Nenormalan ishod trudnoće, neoznačen - Eventus conceptionis abnormalis non specificatus

R09.3Nenormalan ispljuvak - Sputum abnormale

R03Nenormalan krvni pritisak, bez dijagnoze - Tensio sanguinea abnormalis sine diagnosi

R82.7Nenormalan mikrobiološki nalaz mokraće - Inventa urinae microbiologica abnormalia

O28.9Nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom, neoznačen - Status matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus non specificatus

R74.8Nenormalan nivo drugih fermenata u serumu krvi - Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis

R74Nenormalan nivo fermenata u serumu krvi - Gradus seroenzymarum abnormalis

R74.9Nenormalan nivo fermenata u serumu krvi, neoznačen - Gradus seroenzymarum abnormalis non specificatus

R79.0Nenormalan nivo minerala u krvi - Concentratio mineralium in sanguine abnormalis

R82.6Nenormalan nivo suptanci u mokraći, uglavnom iz nemedicinskih izvora - Substantiae in urina abnormales, capitulatim non medicinales

N85.4Nenormalan položaj materice - Malpositio uteri

K07.3Nenormalan položaj zuba u zubalu - Malpositio dentium

O28.4Nenormalan radiološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status radiologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

R76.1Nenormalan tuberkulinski test - Test tuberculini abnormalis

O28.3Nenormalan ultrazvučni nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status ultrasonorus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

K07.4Nenormalan zagrižaj, neoznačen - Malocclusio dentis non specificata

R73.0Nenormalna tolerancija šećera u krvi - Tolerantia glycosi abnormalis

R70.1Nenormalna viskoznost plazme - Viscositas plasmatis abnormalis

R78.7Nenormalne koncentracije teških metala u krvi - Praesentia concetrationis abnormalis metallorum gravium in sanguine

P03.6Nenormalne kontrakcije materice sa posledicama po plod i novorođenče - Contractiones uteri abnormales cum sequelis ad fetum et neonatum

R82.8Nenormalni citološki i histološki nalazi mokraće - Inventa urinae cytologica et hystologica abnormalia

R63.4Nenormalni gubitak težine - Amissio ponderis abnormalis

R19.1Nenormalni krkori creva - Rhonchi intestinales abnormales

R90Nenormalni nalazi kod dijagnostike centralnog nervnog sistema - Inventa systematis nervosi centralis ad diagnosticam abnormalia

R92Nenormalni nalazi kod dijagnostike dojke - Inventa mammae ad diagnosticam abnormalia

R93Nenormalni nalazi kod dijagnostike drugih struktura tela - Inventa structurae corporalis aliae ad diagnosticam abnormalia

R93.2Nenormalni nalazi kod dijagnostike jetre i žučnih puteva - Inventa hepatis et tractus biliaris ad diagnosticam abnormalia

R93.0Nenormalni nalazi kod dijagnostike lobanje i glave - Inventa cranii et capiti ad diagnosticam abnormalia

R93.4Nenormalni nalazi kod dijagnostike mokraćnih organa - Inventa organorum urinariorum ad diagnosticam abnormalia

R93.3Nenormalni nalazi kod dijagnostike organa za varenje - Inventa tractus digestivi ad diagnosticam abnormalia

R91Nenormalni nalazi kod dijagnostike pluća - Inventa pulmonis ad diagnosticam abnormalia

R93.1Nenormalni nalazi kod dijagnostike srca i cirkulacije srca - Inventa cordis et circulationis coronariae ad diagnosticam abnormalia

R93.5Nenormalni nalazi kod dijagnostike trbuha i retroperitoneuma - Inventa regionis abdominalis et retroperitonealis ad diagnosticam abnormalia

R93.6Nenormalni nalazi kod dijagnostike udova - Inventa extremitatum ad diagnosticam abnormalia

R93.7Nenormalni nalazi kod mišićno-koštanog sistema - Inventa systematis musculosceletalis ad diagnosticam abnormalia

R83Nenormalni nalazi moždano-kičmene tečnosti - Liquor cerebrospinalis abnormalis

O28Nenormalni nalazi umajke otkriveni pretporođajnom kontrolom - Abnormalitates in examinatione antentali matris invenitae

R84Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša - Inventa speciminum organorum respiratoriorum et thoracis abnormalia

R89Nenormalni nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva - Inventa speciminum organorum, systematum et textuum aliorum abnormalia

R85Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje - Inventa speciminum organorum digestivorum et cavitatis abdominalis abnormalia

R87Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa - Inventa speciminum organorum genitalium femininorum abnormalia

R86Nenormalni nalazi uzorakamuških polnih organa - Inventa speciminum organorum genitalium masculinorum abnormalia

R25Nenormalni nevoljni pokreti - Motus involuntarii abnormales

R25.0Nenormalni pokreti glave - Motus capitis abnormales

R29.3Nenormalni položaj tela - Positio corporis abnormalis

R94Nenormalni rezultati funkcionalnih ispitivanja - Inventa functionum ad studium abnormalia

R94.4Nenormalni rezultati ispitivanja funkcija bubrega - Inventia studiorum functionis renis abnormalia

R94.0Nenormalni rezultati ispitivanja funkcija centralnog nervnog sistema - Inventia studiorum functionis systematis nervosi centralis abnormalia

R94.8Nenormalni rezultati ispitivanja funkcija drugih organa i sistema - Inventia studiorum functionis organorum et systematum aliorum abnormalia

R94.7Nenormalni rezultati ispitivanja funkcija drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Inventia studiorum functionis glandularum endocrinarum aliarum abnormalia

R94.1Nenormalni rezultati ispitivanja funkcija perifernog nervnog sistema i posebnih osjećaja - Inventia studiorum functionis systematis nervosi peripherici et sensuum specialium abnormalia

R94.3Nenormalni rezultati ispitivanja funkcija srćano-sudovnog sistema - Inventia studiorum functionis systematis cardiovascularis abnormalia

R94.5Nenormalni rezultati ispitivanja funkcije jetre - Inventia studiorum functionis hepatis abnormalia

R94.2Nenormalni rezultati ispitivanja funkcije pluća - Inventia studiorum functionis pulmonis abnormalia

R94.6Nenormalni rezultati ispitivanja funkcije štitaste žlezde - Inventia studiorum functionis glandulae thyreoideae abnormalia

K04.3Nenormalno formiranje tvrdog tkiva u pulpi - Formatio textus duri in pulpa abnormalis

R63.5Nenormalno gojenje - Saginatus abnormalis

N93.9Nenormalno krvarenje iz materice i vagine, neoznačeno - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis non specificata

E74.0Nenormalno nakupljanje glikogena - Accumulatio glycogeni abnormalis

Q28.0Nenormalnost arteriovenskih premoždanih krvnih sudova - Malformatio vasorum arteriovenosorum praecerebralium

O62.9Nenormalnost jačine napona, neoznačena - Abnormitas vis laborum non specificata

L67Nenormalnosti boje i stabla dlaka - Abnormitates coloris et petioli pilorum

R26Nenormalnosti hoda i pokretljivosti - Abnormitates ingressus et mobilitatis

O62Nenormalnosti jačine napona - Abnormitates vis laborum

R00Nenormalnosti otkucaja crca - Pulsationes cordis abnormales

P02.9Nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatae

Z63.2Neodgovarajuća podrška porodice

Z73.4Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja

Y63.5Neodgovarajuća temperatura pri lokalnoj primijeni obloga

Z58.6Neodgovarajuće snabdevanje vodom

Z56.5Neodgovarajući posao

Z62.6Neodgovarajući pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja

Z62.0Neodgovarajući roditeljski nadzor i kontrola

Z59.1Neodgovarajući stambeni uslovi

Q56Neodređen pol i prividna dvopolnost - Sexus indeterminatus et pseudohermaphroditismus

Q56.4Neodređen pol, neoznačen - Sexus indeterminatus non specificatus

K52.3Neodređeni kolitis - Colitis indeterminata

Z72.4Neogovarajuća ishrana i navike u ishrani

Q75.4Neokoštavanje donje vilice i kostiju lica - Dysostosis mandibulofacialis

Q75.1Neokoštavanje kostiju lobanje i lica - Dysostosis craniofacialis

Q75.5Neokoštavanje kostiju očne duplje i donje vilice - Dysostosis oculomandibularis

P37.5Neonatalna kandidijaza - Candidiasis neonatalis

P24Neonatalni aspiracijski sindromi - Syndromae aspirationis neonati

F51.0Neorganska nesanica - Insomnia non organica

F51.1Neorganska preterana pospanost - Hypersomnia non organica

T57.9Neorganska supstanca, neoznačena - Substantia anorganica non specificata

F52.5Neorganski bolni grč vagine - Vaginismus non organicus

F52.6Neorganski izazvan bolan polni odnos - Dyspareunia non organica

F51.2Neorganski poremećaj ritma spavanja - Dysrrhythmia somni non organica

F51.9Neorganski poremećaj spavanja, neoznačen - Disordo somni non organicus non specificatus

F51Neorganski poremećaji spavanja - Disordines somni non organici

F29Neorgansko duševno oboljenje, neoznačeno - Psychosis non organica non specificata

R20.0Neosjetljivost kože - Anaesthesia cutis

Y45.9Neoznačen analgetik, antipiretik i antizapaljenski lek

Z37.9Neoznačen ishod porođaja

Z75.9Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom

O10.9Neoznačen ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii non specificata

A64Neoznačena bolest preneta polnim odnosom - Morbus, modo sexuali transmisus, non specificatus

T66Neoznačena dejstva jonizirajućeg zračenja - Effectus radiationis non specificatus

F03Neoznačena demencija - Dementia non specificata

E01.2Neoznačena endemska gušavost zbog nedostatka joda - Struma iodopriva endemica non specificata

O23.4Neoznačena infekcija mokraćnih puteva u trudnoći - Infectio tractus urinarii in graviditate non specificata

B09Neoznačena infekcija sa oštećenjima kože i sluznice, izazvana virusima - Infectio viralis cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis non specificata

T81.9Neoznačena komplikacija medicinske intervencije - Complicatio procedurae non specificata

T80.9Neoznačena komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Complicatio ex infusione, transfusione et iniectione non specificata

T83.9Neoznačena komplikacija zbog mokraćno-polnog protetskag aparata, implantata i kalema - Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et transplantata non specificata

T82.9Neoznačena komplikacija zbog ugradnje protetskog aparata, implantata i kalema u srce i krvne sudove - Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem, implantatum et transplantatum non specificata

T84.9Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg ortopedskog protetskog aparata, implantata i kalema - Complicatio propter apparatum proheticum orthopedicum internum, implantata et transplantata non specificata

T85.9Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg protetskog aparata, implantata i kalema - Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata non specificata

X57Neoznačena oskudica

H49.9Neoznačena paralitična razrokost - Strabismus paralyticus non specificatus

T11.9Neoznačena povreda ruke u neoznačenom predelu - Laesio non specificata extremitatis superioris, regionis non specificatae

T13.9Neoznačena povreda u neoznačenom predelu noge - Laesio extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae

T09.9Neoznačena povreda u neoznačenom predelu trupa - Laesio trunci non specificata, regionis non specificatae

P95Neoznačena smrt ploda - Mors fetus non specificata

T62.9Neoznačena štetna supstanca uneta kao hrana - Substantia nociva, ut alimentum ingesta, non specificata

K46Neoznačena trbušna kila - Hernia abdominalis non specificata

K46.1Neoznačena trbušna kila sa gangrenom - Hernia abdominalis non specificata cum gangraena

K46.0Neoznačena trbušna kila sa opsrtukcijom bez gangrene - Hernia abdominalis cum obstructione sine gangraena non specificata

K46.9Neoznačena trbušna kila, bez opstrukcije ili gangrene - Hernia abdominalis non specificata sine obstructione sive gangraena

Q95.9Neoznačena uravnotežena translokacija i i strukturni marker hromosoma - Translocatio aequilibris et marker-chromosoma structurale non specificata

P59.9Neoznačena žutica novorođenčeta - Icterus neonati non specificatus

Y69Neoznačene nezgode u toku hirurškog i medicinskog lečenja

B82Neoznačene parazitoze creva - Parasitoses intestinales non specificatae

Y34Neoznačeni događaj, neodređene namere

I45.4Neoznačeni komorski blok - Block intraventricularis non specificatus

I88Neoznačeni limfadenitis - Lymphadenitis non specificata

I88.0Neoznačeni limfadenitis mezenterijuma - Lymphadenitis mesenterica non specificata

F69Neoznačeni poremećaj ličnosti i ponašanja odraslih - Disordo personalitatis et morum adultorum non specificatus

F52.9Neoznačeni seksualni poremećaj koji nije izazvan organskim poremećajem ili bolešću - Dysfunctio sexualis non specificata disordine organico sive morbo non provocata

F59Neoznačeni sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim poremećajima i fizičkim činiocima - Syndromae morum cum disturbationibus physiologicis et factoribus physicis associatae non specificatae

B95.8Neoznačeni stafilokok kao uzrok bolesti - Staphylococcus non specificatus ut causa morborum

B95.5Neoznačeni streptokok kao uzrok bolesti - Streptococcus ut causa morborum non specificatus

I84.8Neoznačeni šuljevi sa drugim komplikacijama - Haemorrhoides cumcomplicationibus aliis, non specificatae

R32Neoznačeno ispuštanje mokraće - Incontinentia urinae non specificata

T88.7Neoznačeno nepovoljno dejstvo leka ili preparata - Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus

P11.2Neoznačeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja - Laesio cerebralis neonati propter trauma per partum non specificata

N94.9Neoznačeno stanje povezano sa polnim organima žene i menstrualnim ciklusom - Conditio non specificata cum genitaliis femininis et cyclo menstruali coniuncta

S33.7Neoznačeno uganuće i istegnuće drugih slabinskih delova kičme i karlice - Distorsio et distensio partium columnae vertebralis lumbalis et pelvis aliarum, non specificatarum

W84Neoznačeno ugrožavanje disanja

B19.0Neoznačeno zapaljenje jetre sa hepatičnom komom izazvano virusima - Hepatitis viralis cum comate hepatico non specificata

I80.3Neoznačeno zapaljenje vena i zapaljenje vena sa trombozom u donjim ekstremitetima - Phlebitis et thrombophlebitis extremitatum inferiorum non specificata

W74Neoznačno davljenje i potapanje

Q52.3Neperforiran devičnjak - Hymen imperforatus

G03.0Nepiogeno zapaljenje moždanica - Meningitis non pyogenes

Z55.0Nepismenost ili nizak nivo pismenosti

N97Neplodnost žene - Sterilitas feminae

N97.3Neplodnost žene cervikalnog porekla - Sterilitas feminae originis cervicalis

N97.8Neplodnost žene iz drugog uzroka - Sterilitas feminae e causa alia

N97.1Neplodnost žene jajovodnog porekla - Sterilitas feminae originis tubalis

N97.4Neplodnost žene povezana sa muškim faktorima - Sterilitas feminae cum factoribus masculinis coniuncta

N97.9Neplodnost žene, neoznačena - Sterilitas feminae non specificata

N97.2Neplodnost ženemateričnog porekla - Sterilitas feminae originis uterinae

E73Nepodnošenje mlečnog šećera - Intolerantia lactosi

E73.9Nepodnošenje mlečnog šećera, neoznačeno - Intolerantia lactosi, non specificata

R26.3Nepokretnost - Immobilitas

M62.3Nepokretnost kod oduzetosti obe noge - Syndroma immobilitatis (paraplegica)

N97.0Nepolodnost žene povezana sa nesazrevanjem jajne ćelije - Sterilitas cum anovulatione coniuncta

D80.1Neporodično smanjenje gamaglobulina - Hypogammaglobulinaemia non familiaris

Z75.4Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć

Z75.3Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova

P01.0Nepotpun grlić materice sa posledicama po plod i novorođenče - Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum

O02.1Nepotpun pobačaj - Abortus imperfectus (abortus retentus)

O01.1Nepotpuna i delimična grozdasta mola - Mola hydatidosa incompleta et partialis

Q78.0Nepotpuna osteogeneza - Osteogenesis imperfecta

O26.7Nepotpuno iščašenje stidne kosti u trudnoći, porođaju i babinjama - Subluxatio pubis in graviditate, partu et puerperio

N81.2Nepotpuno ispadanje materice i vagine - Prolapsus uterovaginalis incompletus

N85.3Nepotpuno smanjenje materice - Subinvolutio uteri

H02.2Nepotpuno zatvaranje očnog kapka - Lagophthalmus

T78Nepovoljna dejstva - Effectus adversi

T78.9Nepovoljno dejstvo, neoznačeno - Effectus adversus non specificatus

R69Nepoznati i neoznačeni uzroci obolevanja - Causae morbiditatis incognitae et non specificatae

K00.2Nepravilan oblik i veličina zuba - Magnitudo et forma dentium abnormalis

M85.0Nepravilan razvoj vezivnog tkiva - Dysplasia fibrosa

E16.4Nepravilno lučenje gastrina - Secretio gastrini abnormalis

Y63.1Nepravilno rastvaranje tečnosti za infuziju

H57.0Nepravilnosti funkcije zenice - Anomaliae functionis pupillae

H58.0*Nepravilnosti funkcije zenice u drugim bolestima - Anomaliae functionis pupillae in morbis aliis

R45.5Neprijateljstvo - Inimicitia

Z62.3Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta

Z55.4Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima

K22.2Neprolaznost jednjaka - Obstructio oesophagi

N32.0Neprolaznost vrata mokraćne bešike - Obstructio colli vesicae urinariae

H35.0Neproliferativno oboljenje mrežnjače i promene krvnih sudova mrežnjače - Retinopathia non proliferativa et aliterationes vasculares retinae

Q83.2Nerazvijene bradavice dojke - Absentia mamillae

Q62.4Nerazvijenost mokraćovoda bubrega - Agenesia ureteris

I35.9Nereumatska bolest aortnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae aorte non rheumaticus non specificatus

I34.9Nereumatska bolest mitralnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae mitralis non rheumaticus non specificatus

I36.9Nereumatska bolest trikuspidalnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus non specificatus

I37.9Nereumatska bolest zaliska arterije pluća, neoznačena - Morbus valvulae pulmonalis non rheumaticus non specificatus

I35Nereumatske bolesti aortnih zalistaka - Morbi valvulae aortae non rheumatici

I34Nereumatske bolesti mitralnih zalistaka - Morbi valvulae mitralis non rheumatici

I36Nereumatske bolesti trikuspidalnih zalistaka - Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici

I37Nereumatske bolesti zalistaka plućne arterije - Morbi valvulae arteriae pulmonalis non rheumatici

M67.4Nervni čvor - Ganglion

R45.0Nervoza - Nervositas

V88Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat

R41.3Nesjećanje druge vrste - Amnesia alia

R41.2Nesjećanje za period posle dolaska svesti - Amnesia retrograda

R41.1Nesjećanje za period pre gubitka svesti - Amnesia anterograda

Q20.3Neskladan komorno-arterijski položaj - Transpositio ventriculoarterialis discordans

Q20.5Neskladan pretkomorno-komornoi spoj - Connexio atrioventricularis discordans

Z56.4Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama

Z64.4Neslaganje sa savjetodavnom službom

Z59.2Neslaganje sa susjedima, stanarima i stanodavcima

I88.9Nespecifično zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis non specifica

R48.2Nesposobnost izvođena izvjesnih radnji - Apraxia

R48.1Nesposobnost shvatanja značenja čulnih utisaka - Agnosia

Y66Nesprovođenje hirurškog ili medicinskog lečenja

R45.2Nesrećnost - Infelicitas

Q99.2Nestabilan hromozom X - Chromosoma X instabile

M25.2Nestabilan zglob - Instabilitas articuli

M21.3Nestabilan zglob ili viseće stopalo (stečeno) - Articulus instabilis sive pes haerens (acquisitus)

I20.0Nestabilna angina pektoris - Angina pectoris non stabilis

R42Nestabilnost i vrtoglavica - Instabilitas et vertigo

M53.2Nestabilnost kičme - Instabilitas columnae vertebralis

Z63.4Nestanak ili smrt člana porodice

F50.1Netipična neurotska anoreksija - Anorexia nervosa atypica

F50.3Netipična neurotska proždrljivost - Bulimia nervosa atypica

L20Netipično zapaljenje kože - Dermatitis atopica

L20.9Netipično zapaljenje kože, neoznačeno - Dermatitis atopica non specificata

E04.1Netoksičan nodus štitaste žlezde - Nodus thyreoideae autonomus atoxicus

E04.0Netoksičko uvećanje štitaste žlezde - Struma diffusa atoxica

E04.2Netoksična gušavost sa više nodusa - Struma multinodosa atoxica

E04.9Netoksična gušavost, neoznačena - Struma atoxica non specificata

M93.0Netraumatsko iskliznuće gornjeg okrajka butne kosti - Prolapsus epiphysis femoralis superioris (non traumaticus)

P52.5Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta ispod paučinaste moždanice - Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati non traumatica

P52.6Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u mali mozak i zadnju lobanjsku jamu - Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore non traumatica

P52.3Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, neoznačeno - Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica non specificata

P52.0Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, stepen 1 - Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1

P52.1Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, stepen 2 - Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 2

P52.2Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, stepen 3 - Haemorrhagia intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3

P52.4Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u mozgu - Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati non traumatica

N32.4Netraumatsko prskanje mokraćne bešike - Ruptura vesicae urinariae non traumatica

P52Netraumatsko unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta - Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica

P52.9Netraumatsko unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta, neoznačeno - Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica non specificata

P05.2Neuhranjenost ploda bez pominjanja gestacione starosti - Malnutritio fetus sine mention tempus gestationale

R46.1Neuobičajen lični izgled - Habitus personalis miser

M79.2Neuralgički bol i zapaljenje nerva, neoznačeno - Neuralgia et neuritis non specificata

G54.5Neuralgična amiotrofija - Amyotrophia neuralgica

G53.0*Neuralgija posle herpes zostera - Neuralgia postherpetica (B02.2†)

G50.0Neuralgija trigeminalnog nerva - Neuralgia nervi trigemini

F48.0Neurastenija - Neurasthenia

E63.1Neuravnoteženi sastav hrane - Inaequilibrium alimenti constitutionale

N92.6Neuredna menstruacija, neoznačena - Menstruatio irregularis non specificata

N31.2Neurogena mlitavost mokraćne bešike - Vesica urinaria neuroflaccida

K59.2Neurogeno crevo - Intestinum neurogenicum

G61.1Neuropatija izazvana serumom - Neuropathia serumalis

G60.2Neuropatija sa naslednom diskordinacijom pokreta - Neuropathia cum ataxia hereditaria associata

M14.6*Neuropatska artropatija - Arthropathia neuropathica

N31.1Neuropatska refleksivna bešika - Vesica urinaria neuropathica reflexiva

M49.4*Neuropatska spondilopatija - Spondylopathia neuropathica

F50.2Neurotska proždrljivost - Bulimia nervosa

F50.0Neurotski gubitak apetita - Anorexia nervosa

O07.4Neuspio medicinski pobačaj bez komplikacija - Abortus medicinalis inefficax sine complicationibus

O07.3Neuspio medicinski pobačaj sa drugim i neoznačenim komplikacijama - Abortus medicinalis inefficax cum complicationibus aliis et non specificatis

O66.4Neuspio pokušaj izazivanja napona, neoznačen - Conatus laborrum inefficax non specificatus

O07Neuspio pokušaj pobačaja - Abortus temptatus inefficax

T86Neuspjeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva - Insuccessus et reiectio organorum et textum transplantatorum

Z55.2Neuspjeh na ispitima

Z55.3Neuspjeh u školi

O89.6Neuspjela ili otežana intubacija tokom babinja - Intubatio inefficax sive difficilis per puerperium

O74.7Neuspjela ili otežana intubacija tokom porođaja - Intubatio per partum inefficax sive difficilis

O29.6Neuspjela ili sa teškoćom urađena intubacija tokom trudnoće - Intubatio inefficax sive difficile facta per graviditatem

T88.4Neuspjela ili teška intubacija - Intubatio inefficax sive gravis

O61Neuspjela indukcija porođaja - Inductio partus inefficax

O61.1Neuspjela indukcija porođaja instrumentima - Inductio partus instrumentalis inefficax

O61.0Neuspjela indukcija porođaja lekovima - Inductio partus medicalis inefficax

O61.9Neuspjela indukcija porođaja, neoznačena - Inductio partus inefficax non specificata

O66.5Neuspjela upotreba vakuum - ekstraktora i forcepsa, neoznačena - Aplicatio vacuum - extractoris et forcipis inefficax non specificata

F52.2Neuspješnost polnog odgovora - Defectio cupidinis genitalis

L98.2Neutrofilni febrilni dermatit (Sweet) - Dermatosis febrilis neutrophilica (Sweet)

F98.1Nevoljno ispuštanje stolice, neorgansko - Encopresis non organica

R15Nevoljno pražnjenje creva - Incontinentia alvi

F98.0Nevoljno umokravanje, neorgansko - Enuresis non organica

Q82.3Nezadržavanje pigmenta - Incontinentia pigmenti

N88.9Nezapaljenjska bolest grlićamaterice, neoznačena - Morbus cervicis uteri non specificatus

N83.9Nezapaljenjska bolest jajnika, jajovoda i širokog ligamenta, neoznačena - Morbus ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorius non specificatus

N89.9Nezapaljenjska bolest vagine, neoznačena - Morbus vaginae non inflammatorius non specificatus

N90.9Nezapaljenjska bolest vulve imeđice, neoznačena - Morbus vulvae et perinaei non inflammatorius non specificatus

N83Nezapaljenjske bolesti jajnika, jajovoda i širokog ligamenta - Morbi ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii

I31.3Nezapaljenjski izliv tečnosti u perikardu - Exsudatio pericardii non inflammatoria

N85.9Nezapaljenska bolest materice, neoznačena - Morbus uteri non inflammatorius non specificatus

Z56.0Nezaposlenost, neoznačena

M84.1Nezarastanje kosti - lažni zglob - Inconcretio ossis (pseudoarthrosis)

H61.1Nezarazne bolesti ušne školjke - Morbi auriculae non infecitivi

H01.1Nezarazno oboljenje kože očnog kapka - Dermatosis palpebrae non infectiva

K52.9Nezarazno zapaljenje želuca, tankog i debelog creva, neoznačeno - Gastroenteritis et colitis non infectiva non specificata

D81.4Nezelofljev sindrom - Syndroma Nezelof

R68.0Niska temperatura tela koja nije povezana sa niskom spoljašnjom temperaturom - Hypothermia cum temperatura humili externa non coniuncta

O44Nisko usađena posteljica - Placenta praevia

O44.0Nisko usađena posteljica bez krvarenja - Placenta praevia sine haemorrhagia

O44.1Nisko usađena posteljica sa krvarenjem - Placenta praevia cum haemorrhagia

P02.0Nisko usađena posteljica sa posledicama po plod i novorođenče - Plancenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum

T65.3Nitro- i aminoderivati benzena i njegovi homologi - Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni

T65.5Nitroglicerin i druge nitrokiseline i estri - Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri

R03.1Nizak krvni pritisak, neoznačen - Hypotensio non specificata

E34.3Nizak rast - Nanosomia

Z39.1Njega i pregled majke dojilje

Z39.0Njega i pregled neposredno nakon porođaja

Z39Njega i pregled posle porođaja

Z49Njega koja uključuje dijalizu

Z50.8Njega koja uključuje korišćenje drugih rehabilitacionih procedura

Z50.9Njega koja uključuje rehabilitacione procedure, neoznačena

Z50Njega koja ukljužuje upotrebu rehabilitacionih procedura

Z75.5Njega preko vikenda

F51.5Noćne more - Incubi nocturni

F51.4Noćni strahovi - Pavores nocturni

H53.6Noćno slepilo - Nyctalopia

I49.2Nodalne ekstrasistole - Extrasystole nodalis

L67.0Nodozna lomljivost dlaka - Trichorrhexis nodosa

M30.0Nodozno zapaljenje više arterija - Polyarteritis nodosa

M30Nodozno zapaljenje više arterija i slična stanja - Polyarteritis nodosa et status affines

J38.2Noduli glasnica - Noduli plicarum vocalium

M15.2Nodusi Bouchard (sa oboljenjem zgloba) - Nodi Bouchard (cum arthropathia)

M15.1Nodusi Heberden (sa oboljenjem zgloba) - Nodi Heberden (cum arthropathia)

M51.4Nodusi Schmorl - Nodi Schmorl

A43Nokardioza - Nocardiosis

A43.1Nokardioza kože - Nocardiosis cutanea

A43.0Nokardioza pluća - Nocardiosis pulmonalis

A43.9Nokardioza, neoznačena - Nocardiosis non specificata

A66.5Nosno-ždrelna unakaženost izazvana frambezijom - Gangosa

P08.2Novorođenče rođeno posle termina porođaja bez velikem porođajne težine - Infants post terminum cum pondere partuali parvo natus

P24.1Novorođenčetovo udisanje amnionske tečnosti i sluzi - Aspiratio amnii et muci neonatalis

P24.2Novorođenčetovo udisanje krvi - Aspiratio sanguinis neonatalis

P24.0Novorođenčetovo udisanje mekonijuma - Aspiratio meconii neonatalis

P24.3Novorođenčetovo udisanje mleka i povraćene tek progutane hrane - Aspiratio lactis et alimenti regurgitati neonatalis

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: