Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

P04.2Majčino pušenje duvana sa posledicama po plod i novorođenče - Usus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

B04Majmunske boginje - Variola Simiaca

Y40.3Makrolidi

Q92.3Mala delimična trisomija - Trisomia partialis minor

Q02Mala glava - Microcephalia

Z59.6Mala primanja

D03.6Malanom „in situ” gornjeg ekstremiteta uključujući rame . - Melanoma in situ extremitatis superioris, omam includens

M81.3Malapsorpcioni gubitak koštane mase posle operacije - Osteoporosis malabsorptionis postoperativa

M80.3Malapsorpcioni gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle operacija - Osteoporosis malabsorptionis postoperativa cum fractura pathologica

B54Malarija, neoznačena - Malaria non specificata

B53.0Malarija, uzročnik Plasmodium ovale - Malaria ovalis

B53.1Malarija, uzročnik Plasmodium simiae - Malaria simiana

B05Male boginje - Morbilli

B05.9Male boginje bez komplikacije - Morbilli sine complicatione

B05.4Male boginje sa crevnim komplikacijama - Morbilli cum complicationibus intestinalibus

B05.8Male boginje sa drugim komplikacijama - Morbilli cum complicationibus aliis

Q64.4Malformacija urahusa - Malformatio urachi

N27Mali bubreg nepoznatog uzroka - Ren parvus causa ignota

N27.9Mali bubreg, neoznačen - Ren parvus non specificatus

G40.7Mali epileptični napad (Petitmal), neoznačen - bez velikog napada - Petit mal, non specificatus (sine Grand mal)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: