Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

N80.8Materična sluznica na drugim mestima - Endometriosis alia

N80.1Materična sluznica na jajnicima - Endometriosis ovarii

N80.3Materična sluznica na potrbušnici male karlice - Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4Materična sluznica na pregradi između pravog creva i vagine i u zidu vagine - Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.2Materična sluznica u jajovodu - Endometriosis tubae uterinae

N80.6Materična sluznica u kožnom ožiljku - Endometriosis in cicatrice cutanea

N80.0Materična sluznica u mišiću materice - Endometriosis uteri

Y84.9Medicinska intervencija, neoznačena

Z51.9Medicinska njega, neoznačena

Z75.0Medicinske usluge nisu dostupne u kući

O04Medicinski pobačaj - Abortus medicalis

Z92Medicinsko lečenje u ličnoj anamnezi

Z03Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja

T83.0Mehanička komplikacija zbog (stalnog) mokraćnog katerera - Compilcatio mechanica propter catheterem urinarium (persistentem)

T83.3Mehanička komplikacija zbog aparata ugrađenog umatericu - Complicatio mechanica propter apparatum contraceptivum intrauterinum

T84.2Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju drugih kostiju - Complicastio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam

T84.1Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju kostiju uda - Complicatio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam

T82.5Mehanička komplikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima - Complicatio mechanica propter apparatus cardiacos et vasculares alios et implantata

T84.3Mehanička komplikacija zbog drugih aparata za kosti, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata

T85.3Mehanička komplikacija zbog drugih očnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos oculorum alios, implantata et transplantata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: