Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B37.0Kandidijaza usta - Candidiasis oris

B37.3†Kandidijaza vulve i vagine - Candidiasis vulvae et vaginae (N77.1*)

B37.9Kandidijaza, neoznačena - Candidiasis non specificata

L60.2Kandžast nokat - Onychogryphosis

Q71.6Kandžasta šaka - Manus unguiformis

B81.1Kapilarijaza creva, uzročnik Capillaria Philippinensis - Capillariasis intestinalis

C46Kaposijev sarkom - Sarcoma Kaposi

C46.7Kaposijev sarkom drugih lokalizacija - Sarcoma Kaposi locorum aliorum

C46.0Kaposijev sarkom kože - Sarcoma Kaposi cutis

C46.3Kaposijev sarkom limfnih žlezda - Sarcoma Kaposi lymphoglandularum

C46.1Kaposijev sarkom mekog tkiva - Sarcoma Kaposi textus mollis

C46.2Kaposijev sarkom nepca - Sarcoma Kaposi palati

C46.8Kaposijev sarkom više organa - Sarcoma Kaposi organorum multiplicium

C46.9Kaposijev sarkom, neoznačen - Sarcoma Kaposi non specificatum

D09.3Karc Karcinom „in situ” štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum

D02.3Karcinom ,,in situ” drugih delova sistema za disanje - Carcinoma in situ partium systematis respiratorii aliarum

D09.1Karcinom ,,in situ” drugih i neoznačenih organa za mokrenje - Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum et non specificatorum

D01.4Karcinom ,,in situ” drugih i neoznačnih delova creva - Carcinoma in situ partium intestinorum aliarum et non specificatarum

D01.7Karcinom ,,in situ” drugih označenih organa za varenje - Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum

D02.2Karcinom ,,in situ” dušnice i pluća - Carcinoma in situ bronchi et pulmonis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: