Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

N22.0*Kamen mokraćovoda u shistosomijazi (bilharzijazi) - Calculus urinarius in schistosomiasi (bilharziasi) (B65.-†)

N21.1Kamen u mokraćovodu bešike - Calculus in urethra

K80Kamen u žučnoj kesi - Cholelithiasis

K80.2Kamen u žučnoj kesi bez zapaljenja žučne kese - Calculus vesicae felleae sine cholecystitide

K80.0Kamen u žučnoj kesi sa akutnim zapaljenjem žučne kese - Calculus vesicae felleae cum cholecystitide acuta

K80.1Kamen u žučnoj kesi sa drugim zapaljenjem žučne kese - Calculus vesicae felleae cum cholecystitide alia

K80.5Kamen u žučnom kanalu bez zapaljenja žučnog kanala ili žučne kese - Calculus ductus biliaris sine cholangitide sive cholecystitide

K80.4Kamen u žučnom kanalu sa zapaljenjem žučne kese - Calculus ductus biliaris cum cholecystitide

K80.3Kamen u žučnom kanalu sa zapaljenjem žučnog kanala - Calculus ductus biliaris cum cholangitide

N42.0Kamenac kestenjače - Calculus prostatae

K11.5Kamenci u pljuvačnoj žlezdi - Sialolithiasis

K38.1Kamenci u slepom crevu - Concrementa appendicis

J66.2Kanabinoza - bolest puteva za disanje izazvana udisanjem prašine konoplje - Cannabinosis pulmonum

B37Kandidijaza - Candidiasis

B37.8Kandidijaza drugih lokalizacija - Candidiasis locorum aliorum

B37.6†Kandidijaza endokarda - Endocarditis candidalis (139.8*)

B37.2Kandidijaza kože i nokata - Candidiasis cutis et unguium

B37.4Kandidijaza mokraćno-polnih organa, drugih lokalizacija - Candidiasis organorum urogenitalium, locorum aliorum

B37.5†Kandidijaza moždanica - Meningitis candidalis (G02.1*)

B37.1Kandidijaza pluća - Candidiasis pulmonis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: