Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

V80.0Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni padom ili guranjem životinje ili vozila koje vuče životinja u udesu bez sudara

V80.9Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu

V80.4Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom, kamionom, teškim transportnim vozilom ili autobusom

V80.2Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom

V80.5Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom

V80.7Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V80.8Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetima

V80.3Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V80.6Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V80.1Jahač ili osoba kola se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa pješakom ili životinjom

V80Jahač životinje ili osoba koja se nalazi u kolima koja vuče životinja, povređeni u saobraćajnom udesu

Y47.4Jedinjenja broma

Z38.2Jedno dete, neoznačeno mesto rođenja

Z38.0Jedno dete, rođeno u bolnici

Z38.1Jedno dete, rođeno van bolnice

Q60.0Jednostrana agenezija bubrega - Agenesia renis unilateralis

Q99.0Jedinka koja sadrži grupu ćelija (tkiva) različitog genetskog sastava - Chimera 46, XX/46, XY

R25.2Jak bol i grč - Colica et spasmus

Q53.1Jednostrani kriptorhizam - Cryptorchismus unilateralis

Q61.0Jedna urođena cista bubrega - Cystis renis solitaria congenita

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: