Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A28.2Jersinioza, vancrevna - Yersiniosis extraintestinalis

A83.0Japansko zapaljenje mozga - Encephalitis Japonica

G81Jednostrana paraliza - Hemiplegia

G81.9Jednostrana paraliza, neoznačena - Hemiplegia non specificata

H90.4Jednostrana perceptivna gluvoća sa očuvanim sluhom na suprotnoj strani - Surditas perceptiva unilateralis cum auditu normali lateris contrarii

H90.7Jednostrana mešovita sprovodna gluvoća i perceptivna gluvoća sa očuvanim sluhom na suprotnoj strani - Surditas conductiva et perceptiva mixta unilateralis cum auditu normali lateris contrarii

K76.7Jetreno-bubrežni sindrom - Syndroma hepatorenalis

M72.1Jastuci na zglobovima - Pulvini articulorum

N27.0Jednostrano mali bubreg - Ren parvus unilateralis

O00.1Jajovodna trudnoća - Graviditas tubaria

O00.2Jajnička trudnoća - Graviditas ovarialis

O83.9Jednoplodan porođaj uz stručnu pomoć, neoznačen - Partus singularis cum assistentia non specificatus

Q51.4Jednoroga materica - Uterus unicornis

Q53.1Jednostrani kriptorhizam - Cryptorchismus unilateralis

Q60.0Jednostrana agenezija bubrega - Agenesia renis unilateralis

Q60.3Jednostrana hipoplazija bubrega - Hypoplasia renis unilateralis

Q61.0Jedna urođena cista bubrega - Cystis renis solitaria congenita

Q65.0Jednostrano urođeno iščašenje kuka - Luxatio coxae unilateralis congenita

Q65.3Jednostrano nepotpuno urođeno iščašenje kuka - Subluxatio coxae congenita unilateralis

Q99.0Jedinka koja sadrži grupu ćelija (tkiva) različitog genetskog sastava - Chimera 46, XX/46, XY

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: