Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A04.0Infekcija creva, uzročnik enteropatogena Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem

A04.1Infekcija creva, uzročnik enterotoksigena Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem

A04.2Infekcija creva, uzročnik enteroinvazivna Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam

A04.3Infekcija creva, uzročnik enterohemoragijska Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam

A04.9Infekcija creva, izazvana bakterijama, neoznačena - Infectio intestinalis bacterialis non specificata

A06.8Infekcija druge lokalizacije izazvana amebama - Infectio amoebica, loci alterius

A07.3Izosporijaza - Isosporiasis

A08.4Infekcija creva izazvano virusima, neoznačena - Infectio intestinalis viralis non specificata

A31Infekcija izazvana ostalim mikobakterijama - Infectio mycobacterialis alia

A31.0Infekcija pluća izazvana mikobakterijama - Infectio pulmonalis per mycobacterium

A31.1Infekcija kože izazvana mikobakterijama - Infectio cutanea mycobacterialis

A31.9Infekcija izazvana mikobakterijama, neoznačena - Infectio mycobacterialis non specificata

A39Infekcija izazvana meningokokom - Infectio meningococcica

A39.9Infekcija izazvana meningokokom, neoznačena - Infectio meningococcica non specificata

A49.0Infekcija neoznačene lokalizacije izazvana stafilokokom - Infectio staphylococcica, loci non specificati

A49.1Infekcija neoznačene lokalizacije izazvana streptokokom - Infectio streptococcica, loci non specificati

A49.2Infekcija neoznačene lokalizacije izazvana Hemofilusom influence - Infectio per Haemophilum influenzae, loci non specificati

A49.3Infekcija neoznačene lokalizacije izazvana mikoplazmom - Infectio mycoplasmatica, loci non specificati

A49.9Infekcija izazvana bakterijama, neoznačena - Infectio bacterialis non specificata

A54.0Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokraćnih puteva bez apscesa oko mokraćne cijevi ili akcesornih žlezda - Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali sive glandularum accessoriarum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: