Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

T82.6Infekcija i zapaljenjska reakcija na protezu zaliska srca - Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim valvulae cardiacae

T84.5Infekcija i zapaljenjska reakcija na unutrašnju protezu zgloba - Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim articularem internam

B34.0Infekcija izazvana adenovirusima, neoznačene lokalizacije - Infectio adenoviralis, loci non specificati

A49.9Infekcija izazvana bakterijama, neoznačena - Infectio bacterialis non specificata

B34.1Infekcija izazvana enterovirusima, neoznačene lokalizacije - Infectio enteroviralis, loci non specificati

B00.9Infekcija izazvana herpes virusom, neoznačena - Infectio herpesviralis non specificata

A74.9Infekcija izazvana hlamidijom, neoznačena - Infectio chlamydialis non specificata

B34.2Infekcija izazvana koronavirusima, neoznačene lokalizacije - Infectio coronaviralis, loci non specificati

T81.4Infekcija izazvana medicinskom intervencijom - Infectio propter proceduram

A39Infekcija izazvana meningokokom - Infectio meningococcica

A39.9Infekcija izazvana meningokokom, neoznačena - Infectio meningococcica non specificata

A31.9Infekcija izazvana mikobakterijama, neoznačena - Infectio mycobacterialis non specificata

A31Infekcija izazvana ostalim mikobakterijama - Infectio mycobacterialis alia

B71.9Infekcija izazvana pantljičarama, neoznačena - Infectio cestodica non specificata

B34.4Infekcija izazvana papovavirusima, neoznačene lokalizacije - Infectio papovaviralis, loci non specificati

B34.3Infekcija izazvana parvovirusima, neoznačene lokalizacije - Intectio parvoviralis, loci non specificati

B33.3Infekcija izazvana retrovirusima - Infectio retroviralis

A69.9Infekcija izazvana spirohetom, neoznačena - Infectio spirochaetalis non specificata

B34.9Infekcija izazvana virusima, neoznačena - Infectio viralis non specificata

B34Infekcija izazvana virusima, neoznačene lokalizacije - Infectio viralis, loci non specificati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: