Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A89Infekcija centralnog nervnog sistema izazvana neoznačenim virusima - Infectio systematis nervosi centralis viralis non specificata

A54.6Infekcija čmara i završnog creva gonokokom - Infectio ani et recti gonococcica

A56.3Infekcija čmara i završnog creva izazvana hlamidijom - Infectio ani et recti chlamidialis

A08.4Infekcija creva izazvano virusima, neoznačena - Infectio intestinalis viralis non specificata

A04.9Infekcija creva, izazvana bakterijama, neoznačena - Infectio intestinalis bacterialis non specificata

A04.3Infekcija creva, uzročnik enterohemoragijska Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam

A04.2Infekcija creva, uzročnik enteroinvazivna Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam

A04.0Infekcija creva, uzročnik enteropatogena Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem

A04.1Infekcija creva, uzročnik enterotoksigena Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem

A56.0Infekcija donjeg dela polno-mokraćnih puteva izazvana hlamidijom - Infectio tractus genitourinarii inferioris chlamidialis

A06.8Infekcija druge lokalizacije izazvana amebama - Infectio amoebica, loci alterius

A54.0Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokraćnih puteva bez apscesa oko mokraćne cijevi ili akcesornih žlezda - Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali sive glandularum accessoriarum

A54.1Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokraćnih puteva sa apscesa oko mokraćne cijevi ili akcesornih žlezda - Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica cum abscessu periurethrali sive glandularum accessoriarum

A54.9Infekcija gonokokom, neoznačena - Infectio gonococcica non specificata

T84.6Infekcija i zapaljenjska reakcija na aparat za unutrašnju fiksaciju (neodređenog mesta) - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum pro fixatione interna (loci indefiniti)

T82.7Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge kardijalne i vaskularne aparate, implantate i kalemove - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus, cardicos et vasculares alios, implantata et transplantata

T84.7Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge unutrašnje ortopedske-protetske aparate, implantate i kalemove - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos orthopedicos internos alios, implantata et transplantata

T85.7Infekcija i zapaljenjska reakcija na ostale unutrašnje protetske aparate, implantate i kalemove - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos internos alios, implantata et transplantata

T83.5Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u mokraćnom sistemu - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

T83.6Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u polnom sistemu - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate genitali

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: