Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Z51.1Hemoterapijska seansa zbog tumora

Y83Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka

Y83.2Hirurški zahvat kod anastomoze, bajpasa ili grafta

Y83.1Hirurški zahvat sa implantacijom ili vještačkim unutrašnjim uređajem

Y83.3Hirurški zahvat sa pravljenjem eksternih stoma

Y83.0Hirurški zahvat sa transplantacijom kompletnog organa

Y83.9Hirurški zahvat, neoznačen

Y42Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti

L90.4Hronično atrofičko zapaljenje kože krajeva udova - Acrodermatitis atrophicans chronica

E22.0Hipofizna akromegalija i džinovski rast - Acromegalia et gigantismus pituitarius

A06.1Hronična amebijaza creva - Amoebiasis intestinalis chronica

M31.0Hipersenzitivno zapaljenje krvnog suda - Angiitis hypersensitiva

Q99.9Hromozomska anomalija, neoznačena - Anomalia chromosomatica non specificata

M36.2*Hemofilijska artropatija - Arthropathia haemophilica (D66-D68†)

M12.0Hronično postreumatičko oboljenje zgloba (Jaccoud) - Arthropathia postrheumatica chronica (Jaccoud)

B40.1Hronična blastomikoza pluća - Blastomycosis pulmonis chronica

J42Hronični bronhitis, neoznačen - Bronchitis chronica non specificata

G44.3Hronična posttraumatska glavabolja - Cephalgia posttraumatica chronica

P12.0Hematom glave novorođenčeta usled porođajne povrede - Cephalohaematoma neonati propter trauma per partum

L81.1Hloazma - Chloasma

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: