Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A06.1Hronična amebijaza creva - Amoebiasis intestinalis chronica

A39.3Hronična sepsa izazvana meningokokom - Meningococcaemia chronica

A56.8Hlamidijalna infekcija drugih lokalizacija, preneta polnim odnosom - Infectio chlamydialis locorum aliorum, modo sexuali transmissa

A66.3Hiperkeratoza izazvana frambezijom - Hyperkeratosis framboesialis

A70Hlamidijalna infekcija, izazvana Chlamidiom Psittaci - Infectio per Chlamydiam Psittaci

A96Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima - Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.0Hemoragijska groznica Junin - Febris haemorrhagica Junin

A96.1Hemoragijska groznicaMachupo - Febris haemorrhagica Machupo

A96.9Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima, neoznačena - Febris haemorrhagica arenaviralis non specificata

A98.5Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom - Febris haemorrhagica cum syndroma renali

A99Hemoragijska virusna groznicas, neoznačena - Febris haemorrhagica viralis non specificata

B00Herpesvirusne infekcije (herpes simplex) - Infectiones herpesvirales

B02Herpes zoster - Herpes zoster

B02.2†Herpes zoster sa drugim komplikacijama nervnog sistema - Herpes zoster cum complicationibus systematis nervosi aliis

B02.8Herpes zoster sa drugim komplikacijama - Herpes zoster cum complicationibus aliis

B02.9Herpes zoster bez komplikacije - Herpes zoster sine complicatione

B18Hronično virusno zapaljenje jetre - Hepatitis viralis chronica

B18.0Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusomB, sa delta agensom - Hepatitis viralis chronica B cum delta-agente

B18.1Hronično zapaljenje jetre izazvano virusom B, bez delta agensa - Hepatitis viralis chronica B, sine delta-agente

B18.2Hronično zapaljenje jetre izazvano virusom C - Hepatitis viralis chronica C

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: