Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q54Hipospadija - Hypospadia

Q54.9Hipospadija, neoznačena - Hypospadia non specificata

J18.2Hipostatska pneumonija, neoznačena - Pneumonia hypostatica non specificata

I95Hipotenzija - Hypotensio arterialis

I95.2Hipotenzija izazvana ljekovima - Hypotensio arterialis medicamentosa

I95.9Hipotenzija, neoznačena - Hypotensio arterialis non specificata

Q43.1Hirschsprungova bolest - Morbus Hirschsprung

P00.6Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones chirurgicae ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum

Y83Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka

Y83.2Hirurški zahvat kod anastomoze, bajpasa ili grafta

Y83.1Hirurški zahvat sa implantacijom ili vještačkim unutrašnjim uređajem

Y83.3Hirurški zahvat sa pravljenjem eksternih stoma

Y83.0Hirurški zahvat sa transplantacijom kompletnog organa

Y83.9Hirurški zahvat, neoznačen

D47.0Histiocitni i mastocitni tumor neodređene ili nepoznate prirode - Histiocytoma et mastocytoma naturae incertae sive ignotae

C96.8Histiocitni sarkom - Sarcoma histiocyticum

B39Histoplazmoza - Histoplasmosis

B39.2Histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum, neoznačena - Histoplasmosis pulmonis capsularis non specificata

B39.9Histoplazmoza, neoznačena - Histoplasmosis non specificata

B39.4Histoplazmoza, uzročnik H. capsulatum, neoznačena - Histoplasmosis capsularis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: