Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

P83.4Hipertrofija dojke novorođenčeta - Hypertrophia mammae neonati

N85.2Hipertrofija materice - Hypertrophia uteri

K11.1Hipertrofija pljuvačne žlezde - Hypertrophia glandulae salivaris

M79.4Hipertrofija podčašičnog masnog tkiva kolena - Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

N90.6Hipertrofija vulve - Hypertrophia vulvae

E22.0Hipofizna akromegalija i džinovski rast - Acromegalia et gigantismus pituitarius

P70.3Hipoglikemija novorođenčeta izazvana lečenjem - Hypoglycaemia neonati iatrogenes

E16.0Hipoglikemija zbog upotrebe ljekova, bez kome - Hypoglycaemia medicamentosa sine comate

E16.2Hipoglikemija, neoznačena - Hypoglycaemia non specificata

E15Hipoglikemijska koma - Coma hypoglycaemicum

F45.2Hipohondrijski poremećaj - Disordo hypochondrialis

P91.6Hipoksično ishemijska encefalopatija novorođenčeta - Encephalopathia hypoxica ishaemica neonati

F30.0Hipomanija - Hypomania

E23.0Hipopituitarizam - Hypopituitarismus

E23.1Hipopituitarizam izazvan ljekovima - Hypopituitarismus medicamentosus

Q60.5Hipoplazija bubrega, neoznačena - Hypoplasia renis non specificatus

Q31.2Hipoplazija grkljana - Hypoplasia laryngis

Q06.1Hipoplazija i displazija kičmene moždine - Hypoplasia et dysplasia medullae spinalis

Q33.6Hipoplazija i displazija pluća - Hypoplasia et dysplasia pulmonum

Q55.1Hipoplazija sjemenika i mošnice - Hypoplasia testis et scroti

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: