Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

F90.9Hiperkinetički poremećaj, neoznačen - Disordo hyperkineticus non specificatus

F90Hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici

E21.3Hiperparatiroidizam, neoznačen - Hyperparathyreoidismus non specificatus

N40Hiperplazija kestenjače - Hyperplasia prostatae

J39.3Hipersenzitivna reakcija gornjih disajnih puteva, neoznačene lokalizacije - Reactio tractus respiratorii superioris hypersensitiva, loci non specificati

J67Hipersenzitivni pneumonitis izazvan organskom prašinom - Pneumonitis hypersensitiva per pulverem organicum

M31.0Hipersenzitivno zapaljenje krvnog suda - Angiitis hypersensitiva

I13.0Hipertenzivna bolest srca i bubrega sa (kongestivnom) insuficijencijom srca - Morbus cordis et renis hypertensivus cum insufficientia cordis (congestiva)

I13.2Hipertenzivna bolest srca i bubrega sa (kongestivnom) insuficijencijom srca i bubrega - Morbus cordis et renis hypertensivus, cum insufficientia cordis et renis (congestiva)

I13.1Hipertenzivna bolest srca i bubrega sa insuficijencijom bubrega - Morbus cordis et renis hypertensivus cum insufficientia renis

I13.9Hipertenzivna bolest srca i bubrega, neoznačena - Morbus cordis et renis hypertensivus non specificatus

O11Hipertenzivni poremećaj koji je i ranije postojao sa superponiranom proteinurijom - Disordo hypertensivus antecedens cum proteinuria superimposita

I12.9Hipertenzivno oboljenje bubrega bez insuficijencije bubrega - Morbus renalis hypertensivus sine insufficientia renis

I12.0Hipertenzivno oboljenje bubrega sa insuficijencijom bubrega - Morbus renalis hypertensivus cum insufficientia renis

I11.9Hipertenzivno oboljenje srca bez (kongestivne) insuficijencije srca - Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis (congestiva)

I11.0Hipertenzivno oboljenje srca sa (kongestivnom) insuficijencijom srca - Morbus cordis hypertensivus cum insufficientia cordis (congestiva)

L91.9Hipertrofička bolest kože, neoznačena - Morbus cutis hypertrophicus non specificatus

L91Hipertrofičke bolesti kože - Morbi cutis hypertrophici

K31.1Hipertrofičko suženje pilorusa kod odraslih osoba - Stenosis pylori hypertrophica adulta

N62Hipertrofija dojke - Hypertrophia mammae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: