Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

H19.1*Herpesno zapaljenje rožnjače i rožnjače sa vežnjačom - Keratitis et keratoconiunctivitis herpetica (B00.5†)

B00Herpesvirusne infekcije (herpes simplex) - Infectiones herpesvirales

G91Hidrocefalus - Hydrocephalus

G94.2*Hidrocefalus kod drugih bolesti - Hydrocephalus in morbis aliis

G94.1*Hidrocefalus kod zloćudne bolesti - Hydrocephalus ad morbum neoplasticum (C00-D48†)

G91.2Hidrocefalus sa normalnim pritiskom - Hydrocephalus normotensivus

G94.0*Hidrocefalus u zaraznim i parazitarnim bolestima (A00-B99†) - Hydrocephalus in morbis infectivis et parasitariis (A00-B99†)

G91.9Hidrocefalus, neoznačen - Hydrocephalus non specificatus

P83.2Hidrops ploda bez hemolitičke bolesti - Hydrops fetalis non haemoliticus

P56.9Hidrops ploda izazvana drugom i neoznačenom hemolitičkom bolešću - Hydrops fetus haemolyticum alium et non specificatum

P56Hidrops ploda izazvana hemolitičkom bolešću - Hydrops fetus haemolyticus

P56.0Hidrops ploda izazvana izoimunizacijom - Hydrops fetus propter isoimmunisationem

K82.1Hidrops žučne kese - Hydrops vesicae felleae

J94.0Hilozna tečnost u slobodnom prostoru plućne maramice - Chylothorax

B71.0Himenolepijaza, uzročnik Hymenolepsis nana, Hymenolepis diminuta - Hymenolepiasis

K03.4Hipercementoza - višak cementnog sastava zuba - Hypercaementosis

D89.2Hipergamaglobulinemija, neoznačena - Hypergammaglobulinaemia non specificata

A66.3Hiperkeratoza izazvana frambezijom - Hyperkeratosis framboesialis

F90.1Hiperkinetički poremećaj ponašanja - Disordo morum hyperkineticus

F84.4Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretima - Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: