Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

D59.6Hemoglobinurija izazvana hemolizom usled drugih spoljnih uzroka - Haemoglobinuria haemolysi excitata propter agentes externos alios

P55Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta - Morbus haemolyticus fetus et neonati

P55.9Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta, neoznačena - Morbus haemolyticus fetus et neonati non specificatus

D59.3Hemolizno-uremijski sindrom - Syndroma haemolyticouraemica

I31.2Hemoperikard - Haemopericardium

I23.0Hemoperikard, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

A96Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima - Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.9Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima, neoznačena - Febris haemorrhagica arenaviralis non specificata

A96.0Hemoragijska groznica Junin - Febris haemorrhagica Junin

A98.5Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom - Febris haemorrhagica cum syndroma renali

A96.1Hemoragijska groznicaMachupo - Febris haemorrhagica Machupo

A99Hemoragijska virusna groznicas, neoznačena - Febris haemorrhagica viralis non specificata

Z51.1Hemoterapijska seansa zbog tumora

C86.1Hepatosplenični T-celularni limfom - Lymphoma T-cellulare hepatosplenicum

T60.3Herbicidi i fungicidi - Herbicida et fungicida

O26.4Herpes u trudnoći - Herpes gestationalis

B02Herpes zoster - Herpes zoster

B02.9Herpes zoster bez komplikacije - Herpes zoster sine complicatione

B02.8Herpes zoster sa drugim komplikacijama - Herpes zoster cum complicationibus aliis

B02.2†Herpes zoster sa drugim komplikacijama nervnog sistema - Herpes zoster cum complicationibus systematis nervosi aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: