Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

I31.0Hronično zapaljenje perikarda sa priraslicama - Pericarditis adhaesiva chronica

K04.5Hronično zapaljenje pulpe vrha korena zuba - Periodontitis pulpae apicalis chronica

J32Hronično zapaljenje sinusa - Sinusitis chronica

J32.1Hronično zapaljenje sinusa čela - Sinusitis frontalis chronica

J32.0Hronično zapaljenje sinusa gornje vilice - Sinusitis maxillaris chronica

J32.3Hronično zapaljenje sinusa klinaste kosti - Sinusitis sphenoidalis chronica

J32.2Hronično zapaljenje sinusa sitaste kosti - Sinusitis ethmoidalis chronica

J32.9Hronično zapaljenje sinusa, neoznačeno - Sinusitis chronica non specificata

N71.1Hronično zapaljenje sluznice materice - Endometritis chronica

J31.1Hronično zapaljenje sluznice nosa ždrela - Nasopharyngitis chronica

E06.2Hronično zapaljenje štitaste žlezde sa prolazno pojačanom funkcijom - Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitoria

H04.4Hronično zapaljenje suznih puteva - Dacryocystitis chronica

J32.4Hronično zapaljenje svih sinusa - Pansinusitis chronica

N73.4Hronično zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis chronica feminae

H10.4Hronično zapaljenje vežnjače - Coniunctivitis chronica

J31.2Hronično zapaljenje ždrela - Pharyngitis chronica

K29.5Hronično zapaljenje želuca, neoznačeno - Gastritis chronica non specificata

K81.1Hronično zapaljenje žučne kese - Cholecystitis chronica

G10Huntingtonova bolest - Morbus Huntington

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: