Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y57.4Farmaceutski ekscipijenti

Y49.3Fenotiazinski antipsihotici i neuroleptici

T74.1Fizička zloupotreba - Abusus physicus

M11.1Familijarna bolest izazvana taloženjem kristala kalcijuma u hrskavici - Chondrocalcinosis familiaris

H30.0Fokalno zapaljenje sudovnjače i mrežnjače - Chororetinitis focalis

L56.2Fotokontaktno zapaljenje kože - Dermatitis photocontacta

K59.1Funkcionalna dijareja - Diarrhoea functionalis

F40Fobični anksiozni poremećaji - Disordines anxiosi phobici

K59.9Funkcionalni poremećaj creva, neoznačen - Disordo intestini functionalis non specificatus

F40.9Fobijsko-anksiozni poremećaj, neoznačen - Disordo phobica anxiosus non specificatus

F93.1Fobično-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis phobicus anxiosus

D71Funkcioni poremećaji neutrofila polimorfonuklearnih ćelija - Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonuclearum

Q78.1Fibrozirajuća displazija kostiju - Dysplasia fibrosa polyostotica

B66.3Fasciolijaza izazvana metiljima Fasciola - Fascioliasis

B66.5Fasciolopsijaza izazvana metiljima Fasciolopsis buski - Fasciolopsiasis

F65.0Fetišizam - Fetishismus

M72.2Fibromatoza u ovojnici tabana - Fibromatosis fasciae plantaris

K74Fibroza i ciroza jetre - Fibrosis et cirrhosis hepatis

K70.2Fibroza i skleroza jetre izazvana alkoholom - Fibrosis et sclerosis hepatis alcoholica

K74.2Fibroza jetre sa sklerozom jetre - Fibrosis hepatica cum sclerosi hepatica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: