Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

F93.1Fobično-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis phobicus anxiosus

F40.9Fobijsko-anksiozni poremećaj, neoznačen - Disordo phobica anxiosus non specificatus

S06.3Fokalna povreda dela mozga - Laesio cerebri focalis

H30.0Fokalno zapaljenje sudovnjače i mrežnjače - Chororetinitis focalis

L87.0Folikularna i parafolikularna keratoza sa prodiranjem u kožu (Kyrle) - Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans (Kyrle)

C82Folikularni limfom - Lymphoma folliculare

C82.1Folikularni limfom II stepen - Lymphoma folliculare cellulare, gradus II

C82.2Folikularni limfom III stepen, neodređen - Lymphoma folliculare, gradus III, non specificatum

C82.0Folikularni limfom, I stepen - Lymphoma folliculare, gradus I

C82.9Folikularni limfom, neoznačen - Lymphoma folliculare non specificatum

T59.2Formaldehid - Formaldehydum

T57.1Fosfor i njegova jedinjenja - Phosphorum et composita phosphori

L56.1Fotoalergijska reakcija na lek - Reactio photoallergica medicamentosa

L56.2Fotokontaktno zapaljenje kože - Dermatitis photocontacta

L56.0Fototoksička reakcija na lekove - Reactio phototoxica medicamentosa

A66.9Frambezijaza, neoznačena - Framboesia non specificata

A66Frambezijaze - Framboesiae

C84.0Fungoidna mikoza - Mycosis fungoides

H81Funkcijske bolesti organa za održavanje ravnoteže - Morbi functionis organorum vestibularium

K59.1Funkcionalna dijareja - Diarrhoea functionalis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: