Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G26*Ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretanja u ostalim bolestima - Disordines extrapyramidales et disordines motuum in morbis aliis

G40Epilepsija - Epilepsia

G40.9Epilepsija, neoznačena - Epilepsia non specificata

G41Epileptični status - Status epilepticus

G41.0Epileptični status, grand mal - Status epilepticus, Grand mal

G41.1Epileptični status, petit mal - Status epilepticus, Petit mal

G41.2Epileptični status složenih parcijalnih napada - Status epilepticus impetuum partialium complexorum

G41.9Epileptični status, neoznačen - Status epilepticus non specificatus

G73.1*Eaton-Lambertov sindrom (C80.†) - Syndroma Eaton-Lambert (C80.†)

H06.2*Endokrini egzoftalmus - Exophthalmia dysthyreoidea (E05.-†)

I38Endokarditis zaliska, neoznačen - Endocarditis valvulae non specificata

I42.3Endomiokardijalna (eozinofilna) bolest - Morbus endomyocardialis (eosinophilicus)

I42.4Endokardijalna fibroelastoza - Fibroelastosis endocardialis

I74Embolija i tromboza arterija - Embolia et thrombosis arteriarum

I74.0Embolija i tromboza trbušne aorte - Embolia et thrombosis aortae abdominalis

I74.1Embolija i tromboza drugih i neoznačenih delova aorte - Embolia et thrombosis partium aortae aliarum, non specificatarum

I74.2Embolija i tromboza arterija gornjih ekstremitata - Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum superiorum

I74.3Embolija i tromboza arterija donjih ekstremitata - Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum

I74.4Embolija i tromboza arterija ekstremitata, neoznačena - Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum non specificata

I74.5Embolija i tromboza ilijačne arterije - Embolia et thrombosis arteriae ilicae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: