Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B96.2Escherichia coli kao uzročnik bolesti - Escherichia coli ut causa morborum

B97.1Enterovirus kao uzročnik bolesti - Enterovirus ut causa morborum

B98.2Enterokokus kao uzročnik bolesti - Enterococus ut causa morborum

C86.0Ekstranodalni T/NK celularni limfom, nosni tip - Lymphoma T/NK cellulare extranodale, typus nasalis

C86.2Enteropatični (intestinalni) T-celularni limfom - Lymphoma T-cellulare enteropaticum (intestinale)

C88.4Ekstranodalni B-celularni mukozni limfom, sa marginalnom zonom - Lymphoma mucosum B-cellulare, cum zona marginata (MALT-lymphoma)

C90.2Ekstramedularni plazmocitom van koštane srži - Plasmocytoma extramedulare

E00Endemska urođena maloumnost - Cretinismus congenitalis endemicus

E01Endemska gušavost i druga stanja - Struma endemica non toxica et status alii

E01.0Endemska difuzna gušavost zbog nedostatka joda - Struma diffusa endemica iodopriva

E24.3Ektopični ACTH sindrom - Syndroma ACTH ectopica

E34.2Ektopicno lučenje hormona - Secretio hormoni ectopici

E80.0Eritropoezna nasledna porfirija - Porphyria erythropoietica hereditaria

F60.3Emocionalni nestabilni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis emotionalis instabilis

F65.2Egzibicionizam - Exhibitionismus

F66.1Egodistonička polna orjentacija - Orientatio sexualis egodystonica

F93Emocionalni poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu - Disordines emotionum in infantia orti

F98.6Eksplozivni govor sa prekidima - Oratio festinans cum interruptionibus

G25.0Esencijalni tremor - Tremor essentiallis

G25.9Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretanja, neoznačen - Disordo extrapyramidalis et disordo non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: