Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A26Erizipeloid - Erysipeloides

A26.0Erizipeloid kože - Erysipeloides cutaneus

A26.7Erizipeloidna sepsa - Sepsis erysipelotica

A26.9Erizipeloid, neoznačen - Erysipeloides non specificatus

A88.1Epidemijska vrtoglavica - Vertigo epidemica

B26.8Epidemijske zauške sa drugim komplikacijama - Parotitis epidemica cum complicationibus aliis

B26.9Epidemijske zauške bez komplikacije - Parotitis epidemica sine complicatione

B33.0Epidemijska mijalgija - Myalgia epidemica

B47.0Eumicetom - Eumycetoma

B67Ehinokokoza - Echinococcosis

B67.0Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis hepatis

B67.1Ehinokokoza pluća, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis pulmonis

B67.2Ehinokokoza kosti, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis ossis

B67.3Ehinokozoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium

B67.4Ehinokokozna granuloza - Echinococcosis granulosa

B67.5Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus multilocularis - Echinococcosis hepatis multilocularis

B67.6Ehinokokoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis - Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium

B67.7Ehinokokoza, drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis, neoznačena - Echinococcosis multilocularis non specificata

B67.9Ehinokokoza, neoznačena - Echinococcosis non specificata

B80Enterobijaza - Enterobiasis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: