Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A02.8Druge označene infekcije salmonelama - Infectiones per salmonellas aliae specificatae

A03Dizenterija - Shigellosis

A03.0Dizenterija, uzročnik Shigella dysenteriae - Dysenteria bacillaris shigellosa

A03.1Dizenterija, uzročnik Shigella flexneri - Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri

A03.2Dizenterija, uzročnik Shigella boydii - Dysenteria bacillaris per Shigellam boydii

A03.3Dizenterija, uzročnik Shigella sonnei - Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei

A03.8Druge Šigeloze - Shigelloses aliae

A03.9Dizenterija, neoznačena - Shigellosis non specificata

A04.4Druge infekcije creva, uzročnik Escherichia coli - Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae

A04.8Druge označene infekcije creva izazvane bakterijama - Infectiones intestinales bacteriales aliae specificatae

A05.8Druga označena trovanja hranom izazvana bakterijama - Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

A07.8Druge označene bolesti creva izazvane protozoama - Morbi intestinales protozoici alii, specificati

A08.3Drugo zapaljenje tankog creva izazvano virusima - Enteritis viralis alia

A08.5Druge označene infekcije creva - Infectiones intestinales aliae specificatae

A15.8Druga tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis organorum respiratorium per bacteriologiam et histologiam confirmata alia

A16.8Druga tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis organorum respiratoriorum alia

A17.8†Druga tuberkuloza nervnog sistema - Tuberculosis systematis nervosi alia

A19.8Druga rasijana tuberkuloza - Tuberculosis miliaris alia

A20.8Drugi oblici kuge - Pestis, formae aliae

A21.8Drugi oblici tularemije - Tularaemia formae aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: